• SA LOGO
 • TENDER DOCUMENTS

  1. DocumentTender Document LSPE02/2022
  2. DocumentTender Document LSPE03/2022
  3. DocumentTender Document LSPE04/2022
  4. DocumentTender Document MTH13/2022
  5. DocumentTender Document MTH14/2022
  6. DocumentTender Document MTH15/2022
  7. DocumentTender Document MTH16/2022
  8. DocumentTender Document MTH17/2022
  9. DocumentTender Document LSPE01/2022
  10. DocumentTender Document MTH12/2022
  11. DocumentTender Document MTH04/2022 Erratum
  12. DocumentTender Document MTH05/2022 Erratum
  13. DocumentTender Document MTH06/2022 Erratum
  14. DocumentTender Document MTH07/2022 Erratum
  15. DocumentTender Document MTH08/2022 Erratum
  16. DocumentTender Document PT22/003
  17. DocumentTender Document PT22/004
  18. DocumentTender Document PT22/001
  19. DocumentTender Document MTH01/2022 Erratum
  20. DocumentTender Document MTH02/2022 Erratum
  21. DocumentTender Document MTH03/2022 Erratum
  22. DocumentTender Document PF31/2022
  23. DocumentTender Document PF34/2022
  24. DocumentTender Document PF35/2022
  25. DocumentTender Document PF36/2022
  26. DocumentTender Document PF37/2022
  27. DocumentTender Document MTH10/2022
  28. DocumentTender Document MTH11/2022
  29. DocumentTender Document MTH09/2022
  30. DocumentTender Document MTH04/2022
  31. DocumentTender Document MTH05/2022
  32. DocumentTender Document MTH07/2022
  33. DocumentTender Document MTH07/2022
  34. DocumentTender Document MTH08/2022
  35. DocumentTender Document MTH01/2022
  36. DocumentTender Document MTH02/2022
  37. DocumentTender Document MTH03/2022
  38. DocumentTender Document PF25/2022
  39. DocumentTender Document PF26/2022
  40. DocumentTender Document PF29/2022
  41. DocumentTender Document PF32/2022
  42. DocumentTender Document PF10/2022
  43. DocumentTender Document PF27/2022
  44. DocumentTender Document PF28/2022
  45. DocumentTender Document PF30/2022
  46. DocumentTerms of Reference RFI2022/001GS
  47. DocumentTender Document DBN22/02/03
  48. Volume 1
  49. Volume 2
  50. Volume 3
  51. Volume 4
  52. DocumentTender Document DBN22/02/01
  53. Volume 1
  54. Volume 2
  55. Volume 3
  56. Volume 4
  57. DocumentTender Document DBN22/02/02
  58. Volume 1
  59. Volume 2
  60. Volume 3
  61. Volume 4
  62. DocumentTender Document CPTL30/21
  63. DocumentTender Document CPTL31/21
  64. DocumentTender Document CPTL32/21
  65. DocumentTender Document CPTL33/21
  66. DocumentTender Document CPTL34/21
  67. DocumentTender Document CPTL35/21
  68. DocumentTender Document CPTL36/21
  69. DocumentTender Document H21/017AI
  70. Part 1
  71. Part 2
  72. DocumentTender Document KIM02/2022
  73. DocumentTender Document LS01/2022
  74. DocumentTender Document PEQ01/2022
  75. DocumentDoc 1
  76. DocumentDoc 2
  77. DocumentTender Document RFQ11/2021
  78. DocumentTender Document RFQ12/2021
  79. DocumentTender Document RFQ13/2021
  80. DocumentTender Document RFQ14/2021
  81. DocumentTender Document RFQ15/2021
  82. DocumentTender Document RFQ16/2021
  83. DocumentTender Document RFQ17/2021
  84. DocumentTender Document RFQ18/2021
  85. DocumentTender Document RFQ19/2021
  86. DocumentTender Document RFQ20/2021
  87. DocumentTender Document RFQ21/2021
  88. DocumentTender Document RFQ22/2021
  89. DocumentTender Document RFQ23/2021
  90. DocumentTender Document RFQ24/2021
  91. DocumentTender Document RFQ25/2021
  92. DocumentTender Document RFQ26/2021
  93. DocumentTender Document PT21/034
  94. DocumentTender Document CPTL24/21
  95. DocumentTender Document CPTL25/21
  96. DocumentTender Document CPTL26/21
  97. DocumentTender Document CPTL27/21
  98. DocumentTender Document CPTL28/21
  99. DocumentTender Document CPTL29/21
  100. DocumentTender Document H21/016AI
  101. Book 1 of 2 Part 1
  102. Book 1 of 2 Part 2
  103. Book 1 of 2 Part 3
  104. Book 2 of 2 Part 1
  105. Book 2 of 2 Part 2
  106. Book 2 of 2 Part 3
  107. Book 2 of 2 Part 4
  108. Book 2 of 2 Part 5
  109. Book 2 of 2 Part 6
  110. DocumentTender Document KIM01/2022
  111. DocumentTender Document MTH43/2021
  112. DocumentTender Document MTH44/2021
  113. DocumentTender Document MTH45/2021
  114. DocumentTender Document MTH46/2021
  115. DocumentTender Document DBN22/01/02
  116. DocumentTender Document DBN22/01/01
  117. DocumentTender Document CPTSC25/21
  118. DocumentTender Document CPTSC26/21
  119. DocumentTender Document PLK22/01
  120. DocumentTender Document PT21/032
  121. DocumentTender Document PT21/033
  122. DocumentTender Document PT21/029
  123. DocumentTender Document PT21/030
  124. DocumentTender Document PT21/031
  125. DocumentTender Document DBN21/11/04
  126. DocumentTender Document CPTSC24/21
  127. DocumentTender Document H21/010PF
  128. DocumentTender Document MTH32/2021
  129. DocumentTender Document MTH33/2021
  130. DocumentTender Document MTH34/2021
  131. DocumentTender Document MTH35/2021
  132. DocumentTender Document MTH36/2021
  133. DocumentTender Document MTH37/2021
  134. DocumentTender Document MTH38/2021
  135. DocumentTender Document MTH39/2021
  136. DocumentTender Document MTH40/2021
  137. DocumentTender Document CPTC003/21
  138. DocumentTender Document CPTC004/21
  139. DocumentTender Document CPTC005/21
  140. DocumentTender Document CPTC006/21
  141. DocumentTender Document HP21/015GS
  142. DocumentTender Document HP21/016GS
  143. DocumentTender Document HP21/017GS
  144. DocumentTender Document MTH41/2021
  145. DocumentTender Document H21/009PF
  146. DocumentTender Document CPTYT26/21
  147. DocumentTender Document CPTYT27/21
  148. DocumentTender Document CPTYT28/21
  149. DocumentTender Document CPTYT29/21
  150. DocumentTender Document CPTYT30/21
  151. DocumentTender Document CPTYT31/21
  152. DocumentTender Document CPTYT32/21
  153. DocumentTender Document DBN21/11/02
  154. DocumentTender Document DBN21/11/03
  155. DocumentTender Document H21/007PF
  156. DocumentTender Document H21/008PF
  157. DocumentTender Document KIM16/2021
  158. Part 1
  159. Part 2
  160. Part 3
  161. Part 4
  162. Part 5
  163. Part 6
  164. DocumentTender Document SM21/2021
  165. DocumentTender Document SM22/2021
  166. DocumentTender Document SM23/2021
  167. DocumentTender Document CPTC007/21
  168. DocumentTender Document KIM17/2021
  169. DocumentTender Document SM24/2021
  170. DocumentTender Document SM25/2021
  171. DocumentTender Document LS03/2021
  172. DocumentTender Document PLK21/54
  173. DocumentTender Document PLK21/55
  174. DocumentTender Document PLK21/56
  175. DocumentTender Document PLK21/57
  176. DocumentTender Document DBN21/11/35
  177. DocumentTender Document PEQ18/2021
  178. Doc 1
  179. Doc 2
  180. DocumentTender Document PT21/025
  181. DocumentTender Document PT21/026
  182. DocumentTender Document PT21/027
  183. DocumentTender Document DBN21/11/01
  184. DocumentTender Document PT21/023
  185. DocumentTender Document PT21/024
  186. DocumentTender Document PT21/009
  187. DocumentTender Document H21/004PF
  188. DocumentTender Document H21/006PF
  189. DocumentTender Document PLK21/37
  190. DocumentTender Document PLK21/38
  191. DocumentTender Document WMK01/2021
  192. DocumentTender Document WMK02/2021
  193. DocumentTender Document WMK03/2021
  194. DocumentTender Document WMK04/2021
  195. DocumentTender Document PEH01/2021
  196. DocumentTender Document 300D21023
  197. DocumentTender Document KIM13.1/2021
  198. Vol 1
  199. Vol 2
  200. Vol 3 Part 1
  201. Vol 3 Part 2
  202. KIM13.1 Returnable Documents
  203. KIM13.1 Upington Labour Offices RR BOQ
  204. DocumentTender Document KIM14/2021
  205. DocumentTender Document LS14/2021
  206. DocumentTender Document PT21/021
  207. DocumentTender Document PLK21/50
  208. DocumentTender Document PLK21/51
  209. DocumentTender Document PT21/017
  210. DocumentTender Document PT21/018
  211. DocumentTender Document PEQ16/2021
  212. DocumentTender Document PEQ17/2021
  213. Doc 1
  214. Doc 2
  215. DocumentTender Document CPT300D21022
  216. DocumentTender Document CPTSC23/21
  217. DocumentTender Document H21/005PF
  218. DocumentTender Document CPT1003/21
  219. DocumentTender Document 200D21015
  220. DocumentTender Document 300D21017
  221. DocumentTender Document PLK21/45
  222. DocumentTender Document PLK21/46
  223. DocumentTender Document PLK21/49
  224. DocumentTender Document PT21/016
  225. DocumentTender Document PT21/019
  226. DocumentTender Document PT21/020
  227. DocumentTender Document PFMA/SCM/01
  228. DocumentTender Document PF55/2021
  229. DocumentTender Document DBN21/09/02 Erratum
  230. DocumentTender Document PT21/014
  231. DocumentTender Document PT21/015
  232. DocumentTender Document MAM09/2021
  233. DocumentTender Document ID98404
  234. DocumentTender Document PF48-2021
  235. DocumentTender Document PF50-2021
  236. DocumentTender Document PF51-2021
  237. DocumentTender Document MTH31/2021
  238. DocumentTender Document CPTSC19/21
  239. DocumentTender Document CPTSC20/21
  240. DocumentTender Document CPTSC21/21
  241. DocumentTender Document CPTSC22/21
  242. DocumentTender Document H21/009AI
  243. DocumentTender Document H21/010AI
  244. DocumentTender Document H21/012AI
  245. DocumentPart 1
  246. DocumentPart 2
  247. DocumentTender Document H21/014AI
  248. DocumentTender Document H20/047AI
  249. DocumentTender Document DBN21/10/02
  250. BERGVILLE -VOLUME 1 TENDER DOCUMENT
  251. Volume 2 Part 1 Returnable Documents & BOQ
  252. Volume 2 Part 2.1 BOQ
  253. Volume 2 Part 2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  254. Volume 2 Part 2.2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  255. Volume 2 Part 3 MECHANICAL INSTALLATION
  256. Volume 2 Part 4 Returnable Documents 2
  257. Volume 2 Part Electrical drawings 1
  258. Volume 2 Part Electrical drawings 2
  259. BERGVILLE - VOLUME 3 TENDER DOC
  260. DocumentTender Document DBN21/10/01
  261. DocumentTender Document PF38/2021
  262. DocumentTender Document KIM11/2021
  263. Tender Document Part1
  264. Tender Document Part2
  265. DocumentTender Document PEQ15/2021
  266. Tender Document Part1
  267. Tender Document Part2
  268. DocumentTender Document PLK21/33
  269. DocumentTender Document PLK21/34
  270. DocumentTender Document PLK21/45
  271. DocumentTender Document PLK21/36
  272. DocumentTender Document PLK21/39
  273. DocumentTender Document PLK21/40
  274. DocumentTender Document PLK21/41
  275. DocumentTender Document PLK21/43
  276. DocumentTender Document PLK21/44
  277. DocumentTender Document DPE02/2021
  278. DocumentTender Document PEHQ12/2021
  279. DocumentTender Document PEHQ13/2021
  280. DocumentTender Document PEHQ14/2021
  281. DocumentTender Document ID96741
  282. DocumentTender Document MTH29/2021
  283. DocumentTender Document HP21/014GS
  284. DocumentTender Document PE20/2021
  285. DocumentTender Document CPTYT23/21
  286. DocumentTender Document CPTYT24/21
  287. DocumentTender Document CPTYT25/21
  288. DocumentTender Document LSPE04/2021
  289. DocumentTender Document LSPE05/2021
  290. DocumentTender Document LSPE06/2021
  291. DocumentTender Document HP21/012GS
  292. DocumentTender Document HP21/013GS
  293. DocumentTender Document PLK21/28
  294. DocumentTender Document PLK21/29
  295. DocumentTender Document PLK21/31
  296. DocumentTender Document PLK21/32
  297. DocumentTender Document KIM12/2021
  298. Doc 1
  299. Doc 2
  300. DocumentTender Document DBN21/09/02
  301. DocumentTender Document DBN21/09/03
  302. DocumentTender Document PEHQ09/2021
  303. DocumentTender Document PEHQ10/2021
  304. DocumentTender Document PEHQ11/2021
  305. DocumentTender Document MTH26/2021
  306. DocumentTender Document MTH27/2021
  307. DocumentTender Document MTH28/2021
  308. DocumentTender Document PLK21/25
  309. DocumentTender Document PLK21/26
  310. DocumentTender Document PLK21/27
  311. DocumentTender Document CPTSC17/21
  312. DocumentTender Document CPTSC18/21
  313. DocumentTender Document PE18/2021
  314. Doc 1
  315. Doc 2
  316. DocumentTender Document PEQ12/2021
  317. DocumentTender Document PEQ13/2021
  318. DocumentTender Document PEQ14/2021
  319. DocumentTender Document PEHQ08/2021
  320. DocumentTender Document SM16/2021
  321. DocumentTender Document CPTSC15/21
  322. DocumentTender Document CPTSC16/21
  323. DocumentTender Document CPTL13/21
  324. DocumentTender Document CPTL14/21
  325. DocumentTender Document CPTL15/21
  326. DocumentTender Document CPTL16/21
  327. DocumentTender Document CPTL17/21
  328. DocumentTender Document CPTL18/21
  329. DocumentTender Document CPTL20/21
  330. DocumentTender Document DBN21/09/01
  331. DocumentTender Document PT21/011
  332. DocumentTender Document PLK21/024
  333. DocumentTender Document RFP01/2021 Erratum
  334. DocumentTender Document RFP01/2021
  335. DocumentTender Document RFP02/2021 Erratum
  336. DocumentTender Document RFP02/2021
  337. DocumentTender Document RFP03/2021 Erratum
  338. DocumentTender Document RFP03/2021
  339. DocumentTender Document RFP04/2021
  340. DocumentTender Document CPTYT18/21
  341. DocumentTender Document CPTYT19/21
  342. DocumentTender Document CPTYT20/21
  343. DocumentTender Document CPTYT21/21
  344. DocumentTender Document CPTYT22/21
  345. DocumentTender Document KIM10/2021
  346. Vol 1 of 3
  347. Vol 2 of 3
  348. Vol 3 of 3
  349. DocumentTender Document PLK21/22
  350. DocumentTender Document PLK21/23
  351. DocumentTender Document CPT1001/21
  352. DocumentTender Document CPTSC13/21
  353. DocumentTender Document CPTSC14/21
  354. DocumentTender Document DBN21/08/09
  355. DocumentTender Document DBN21/08/08
  356. DocumentTender Document DBN21/08/07
  357. DocumentTender Document DBN21/08/06
  358. DocumentTender Document DBN21/08/05
  359. DocumentTender Document PET12/2021
  360. Doc 1
  361. Doc 2
  362. DocumentTender Document PET13/2021
  363. Doc 1
  364. Doc 2
  365. DocumentTender Document DBN21/07/04 Erratum
  366. Doc 1
  367. Doc 2
  368. DocumentTender Document DBN21/07/05 Erratum
  369. Doc 1
  370. Doc 2
  371. DocumentTender Document PEQ11/2021
  372. Doc 1
  373. Doc 2
  374. DocumentTender Document CPTSC09/21
  375. DocumentTender Document CPTSC10/21
  376. DocumentTender Document CPTSC11/21
  377. DocumentTender Document PLK21/18
  378. DocumentTender Document MTH23/2021
  379. DocumentTender Document DBN21/08/03
  380. DocumentTender Document DBN21/08/04 Addendum
  381. 3313-C-001 Female Quarters Guest Apartment 2
  382. 3313-D-001 Female Single Quarters 2
  383. 3313-I-001 Logistics
  384. DCS Westville - Electrical dwg 1
  385. DCS Westville - Electrical dwg 2
  386. DCS WESTVILLE-BoQ for tender (August 2021)
  387. DocumentTender Document DBN21/08/04
  388. Part 1
  389. Part 2
  390. Part 3
  391. Part 4
  392. Part 5
  393. DocumentTender Document DBN21/08/01
  394. DocumentTender Document DBN21/08/02
  395. DocumentDetails of Zoom Meeting For CPTL08/10/11/12/83
  396. DocumentTender Document CPTL08/21
  397. DocumentTender Document CPTL10/21
  398. DocumentTender Document CPTL11/21
  399. DocumentTender Document CPTL12/21
  400. DocumentTender Document CPTSC08/21
  401. DocumentTender Document PLK21/16
  402. DocumentTender Document PLK21/17
  403. DocumentTender Document PLK21/19
  404. DocumentTender Document PLK21/20
  405. DocumentTender Document PLK21/21
  406. DocumentTender Document CPTL83/21
  407. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  408. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  409. DocumentTender Document PECL07/2021
  410. DocumentTender Document MTH22/2021
  411. DocumentTender Document DBN21/07/03
  412. DocumentTender Document DBN21/07/04
  413. DocumentTender Document DBN21/07/05
  414. DocumentTender Document H21/003PF
  415. DocumentTender Document CPTYT15/21
  416. DocumentTender Document CPTYT16/21
  417. DocumentTender Document CPTYT17/21
  418. DocumentTender Document ID82287
  419. DocumentTender Document ID82290
  420. DocumentTender Document HP21/005GS
  421. DocumentTender Document HP21/006GS
  422. DocumentTender Document HP21/007GS
  423. DocumentTender Document HP21/008GS
  424. DocumentTender Document HP21/009GS
  425. DocumentTender Document CPTYT08/21
  426. DocumentTender Document CPTYT09/21
  427. DocumentTender Document CPTYT10/21
  428. DocumentTender Document CPTYT11/21
  429. DocumentTender Document CPTYT12/21
  430. DocumentTender Document CPTYT13/21
  431. DocumentTender Document CPTYT14/21
  432. DocumentTender Document KIM06/2021
  433. DocumentTender Document MTH20/2021
  434. DocumentTender Document H21/004GS
  435. DocumentTender Document HP21/004GS
  436. DocumentTender Document ID 83781
  437. DocumentTender Document KIM09/2021
  438. DocumentTender Document PT21/006
  439. DocumentTender Document MTH18/2021
  440. DocumentTender Document MTH19/2021
  441. DocumentTender Document HP21/003GS
  442. DocumentTender Document CPTS07/21
  443. DocumentTender Document ID 82286
  444. DocumentTender Document KIM05/2021
  445. DocumentTender Document KIM07/2021
  446. Part 1
  447. Part 2
  448. DocumentTender Document KIM08/2021
  449. DocumentTender Document PET10/2021
  450. Doc 1
  451. Doc 2
  452. DocumentTender Document PET11/2021
  453. Doc 1
  454. Doc 2
  455. DocumentTender Document DBN21/07/02
  456. Volume 1
  457. Volume 2
  458. Erratum
  459. DocumentTender Document DBN21/07/01
  460. Volume 1
  461. Volume 2
  462. Erratum
  463. DocumentTender Document PF41/2021
  464. DocumentTender Document H21/003GS
  465. DocumentTender Document PE15/2021
  466. DocumentTender Document H21/003AI
  467. DocumentTender Document H21/004AI
  468. DocumentTender Document H21/005AI
  469. DocumentTender Document H21/001GS
  470. DocumentTender Document PEQ09/2021
  471. Document 1
  472. Document 2
  473. DocumentTender Document PEQ10/2021
  474. Document 1
  475. Document 2
  476. DocumentTender Document H21/002PF
  477. DocumentTender Document MTH15/2021
  478. DocumentTender Document MTH16/2021
  479. DocumentTender Document MTH17/2021
  480. DocumentTender Document LS03/2021
  481. DocumentTender Document LS12/2021
  482. DocumentTender Document CPTC001/21
  483. DocumentTender Document CPTC002/21
  484. DocumentTender Document H21/006AI
  485. Book 1 of 2
  486. Book 2 of 2
  487. DocumentTender Document H21/007AI
  488. Book 1 of 3
  489. Book 2 of 3
  490. Book 3 of 3
  491. DocumentTender Document H21/008AI
  492. DocumentTender Document LS07/2021
  493. DocumentTender Document LS08/2021
  494. DocumentTender Document LS09/2021
  495. DocumentTender Document LS10/2021
  496. DocumentTender Document PF35/2021
  497. DocumentTender Document PF37/2021
  498. DocumentTender Document DBN21/06/01
  499. DocumentTender Document DBN21/06/02
  500. DocumentTender Document DBN21/06/03
  501. DocumentTender Document DBN21/06/04
  502. DocumentTender Document DBN21/06/05
  503. Part 1
  504. Part 2
  505. Part 3
  506. DocumentTender Document DBNQ21/06/09
  507. DocumentTender Document MTH13/2021
  508. DocumentTender Document LS11/2021
  509. DocumentTender Document PF34/2021
  510. DocumentTender Document PF36/2021
  511. DocumentTender Document PF40/2021
  512. DocumentTender Document DBNQ21/06/01
  513. DocumentTender Document CPTYT01/21
  514. DocumentTender Document CPTYT02/21
  515. DocumentTender Document CPTYT03/21
  516. DocumentTender Document CPTYT04/21
  517. DocumentTender Document CPTYT05/21
  518. DocumentTender Document CPTYT06/21
  519. DocumentTender Document CPTYT07/21
  520. DocumentTender Document NST21/001
  521. DocumentTender Document NST21/002
  522. DocumentTender Document NST21/003
  523. DocumentTender Document NST21/004
  524. DocumentTender Document NST21/005
  525. DocumentTender Document NST21/006
  526. DocumentsTender Document PEQ05/2021
  527. Document 1
  528. Document 2
  529. DocumentsTender Document PEQ06/2021
  530. Document 1
  531. Document 2
  532. DocumentsTender Document PEQ07/2021
  533. Document 1
  534. Document 2
  535. Document 3
  536. DocumentTender Document DBNQ21/05/12
  537. DocumentsPart 1
  538. Part 2
  539. Part 2
  540. DocumentTender Document DBNQ21/05/14
  541. Volume 1
  542. Volume 2
  543. DocumentTender Document LS04/2021
  544. DocumentTender Document LS05/2021
  545. DocumentTender Document LS06/2021
  546. DocumentTender Document COK02/2021
  547. DocumentTender Document H21/001PF
  548. DocumentTender Document PE13/2021
  549. DocumentTender Document HP21/002GS
  550. Tender Document 1 of 2
  551. Tender Document 2 of 2
  552. DocumentTender Document DBN21/05/01
  553. DocumentTender Document DBN21/05/02
  554. DocumentTender Document LSPE02/2021
  555. DocumentTender Document LSPE03/2021
  556. DocumentTender Document PEC06/2021
  557. DocumentTENDER DOCUMENT H21/002AI
  558. 01 - WHITE
  559. 02 - PEACH
  560. 03 - WHITE
  561. 04 - PINK
  562. 05 - WHITE
  563. 06 - YELLOW
  564. 07 - BLUE
  565. 08 - WHITE
  566. DocumentTender Document HP21/001GS
  567. DocumentTender Document CPTSC05/21
  568. DocumentTender Document CPTSC06/21
  569. DocumentTender Document H21/001AI
  570. DocumentTender Document PEC05/2021
  571. DocumentTender Document PET09/2021
  572. DocumentTender Document DBNQ21/03/48
  573. DocumentTender Document DBNQ21/03/50
  574. DocumentTender Document PT21/001
  575. DocumentTender Document PT21/003
  576. DocumentTender Document PT21/004
  577. DocumentTender Document CPTSC01/21
  578. DocumentTender Document CPTSC02/21
  579. DocumentTender Document CPTSC03/21
  580. DocumentTender Document CPTSC04/21
  581. DocumentTender Document PEC04/2021
  582. DocumentTender Document PT20/009
  583. DocumentTender Document PT20/010
  584. DocumentTender Document PT20/011
  585. Bill of quantity PT20/011
  586. DocumentTender Document PT20/013
  587. DocumentTender Document PT20/014
  588. DocumentTender Document H20/029AI
  589. DocumentTender Document H20/030AI
  590. DocumentTender Document H20/035AI
  591. DocumentTender Document H20/033AI
  592. DocumentTender Document H20/034AI
  593. DocumentTender Document H20/027AI
  594. DocumentTender Document H20/028AI
  595. DocumentTender Document ID 61036
  596. Tender Document ID 61036 Volume 1
  597. Tender Document ID 61036 Volume 2
  598. DocumentTender Document KIM01/2021
  599. Tender Document KIM01/2021 Volume 1
  600. Tender Document KIM01/2021 Volume 2
  601. Tender Document KIM01/2021 Volume 3
  602. Tender Document KIM01/2021 Volume 4
  603. DocumentTender Document PET06/2021
  604. DocumentTender Document PET07/2021
  605. DocumentTender Document PET08/2021
  606. DocumentTENDER DOCUMENT H20/032AI
  607. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  608. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  609. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  610. Tender Document H20/032AI BOOK 2 OF 2
  611. DocumentTENDER DOCUMENT H20/026AI
  612. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  613. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  614. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  615. Tender Document H20/026AI BOOK 2 OF 2
  616. DocumentTENDER DOCUMENT H20/025AI
  617. Tender Document H20/025AI BOOK 1 OF 2
  618. Tender Document H20/025AI BOOK 2 OF 2
  619. DocumentTENDER DOCUMENT H20/019PF
  620. DocumentTENDER DOCUMENT H20/031AI
  621. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  622. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  623. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  624. Tender Document H20/031AI BOOK 2 OF 2
  625. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/021GS
  626. DocumentTENDER DOCUMENT PE03/2021
  627. DocumentTENDER DOCUMENT PE04/2021
  628. DocumentTENDER DOCUMENT PE05/2021
  629. DocumentTENDER DOCUMENT PE06/2021
  630. DocumentTENDER DOCUMENT H20/017PF
  631. DocumentTENDER DOCUMENT H20/018PF
  632. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/53
  633. DocumentTENDER DOCUMENT H20/024AI
  634. 01 - WHITE
  635. 02 - PEACH
  636. 03 - WHITE
  637. 04 - PINK
  638. 05 - WHITE
  639. 06 - YELLOW
  640. 07 - BLUE
  641. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/022GS
  642. DocumentTENDER DOCUMENT H20/005GS
  643. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/02
  644. DocumentTENDER DOCUMENT KIM04/2021
  645. DocumentTender Document DBN21/03/01
  646. DocumentTender Document PF16/2021
  647. DocumentTender Document PF17/2021
  648. DocumentTender Document PF18/2021
  649. DocumentTender Document CPTYT23/20
  650. DocumentAdvert KIM02 and KIM03/2021
  651. DocumentAdvert papers Cleaning 2021
  652. DocumentUpington Area UnPriced_BOQ_MV
  653. Document2015 June PSSR Advert
  654. DocumentBriefing Presentation Tender No: HP14/140
  655. DocumentAttendance Register (HP14/140)
  656. DocumentAttendance Register (HP14/001)
  657. DocumentApproved Service Providers for Built Environments (PSSR).
  658. DocumentApproved Suppliers for Goods and Services.
  659. DocumentAttendance Register (HP13/036)
  660. DocumentBRIEFING SESSION FOR THE APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER (SP) TO PRODUCE A COMPLETE, ACCURATE GRAP COMPLIANT IMMOVABLE ASSET REGISTER BY 31 MARCH 2016
  661. DocumentHP12/077 Modus Operandi
  662. DocumentHP12/077 Sec 13 Terms and conditions
  663. DocumentTender HP12/077(Attendance Register)
  664. DocumentTender HP12/077(Briefing for Prospective Bidders)
  665. DocumentTender HP12/077(Intervention to improve the audit outcomes for NDPW)
  666. DocumentHP12/052(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
  667. DocumentGIS Fieldwork presentation HP12-056
  668. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/054: APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO CONDUCT LEASE AUDIT
  669. DocumentEstimated Buildings land and other strustures leased per regional office 2009/2012
  670. DocumentLease Audit presentation
  671. MinutesAttendance Register (HP12-054)
  672. DocumentTOR PRICING (HP12/052)
  673. DocumentATTENDANCE REGISTER(HP12/052)
  674. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/052: IMMOVABLE ASSETS
  675. DocumentBRIEFING SESSION FOR AN APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR THE PHYSICAL VERIFICATION OF IMMOVABLE ASSETS
  676. DocumentATTENDANCE REGISTER
  677. MinutesAPPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO ASSIST THE DEPARTMENT IN THE CLEANING OF THE AUDIT FINDINGS AND  IMPLEMENTATION OF SOUND FINANCIAL MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  678. DocumentEPWP LEARNERSHIP PROJECT 2012-PRICING STRUCTURE TEMPLATE
  679. MinutesEPWP TENDER BRIEFING SESSION
  680. DocumentTERMS OF REFERENCE - Media Clips
  681. DocumentPRICE SCHEDULE FOR EPWP SIGN BOARDS HS12 TENDER
  682. DocumentEPWP OVERVIEW PRESENTATION
  683. MinutesEPWP SIGNBOARD TENDER BRIEFING SESSION(HS12/002)
  684. DocumentDOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR TENDER HP11/077 AND HP11/078

  Enquiries

  Provisioning and Logistics