• SA LOGO
 • TENDER DOCUMENTS

  1. DocumentTender Document 2023/IA/01
  2. DocumentTender Document ID-164103/A
  3. DocumentTender Document PF05/2023
  4. DocumentTender Document PF07/2023
  5. DocumentTender Document DBN22/12/06
  6. DocumentTender Document DBN22/12/05
  7. DocumentTender Document DBN22/12/04
  8. DocumentTender Document MTH60/2022
  9. DocumentTender Document MTH61/2022
  10. DocumentTender Document MTH62/2022
  11. DocumentTender Document DBN22/12/03
  12. DocumentTender Document H22/013AI
  13. DocumentTender Document H22/015AI
  14. DocumentTender Document H22/017AI
  15. DocumentTender Document H22/027AI
  16. DocumentTender Document H22/032AI
  17. DocumentTender Document MTH58/2022
  18. DocumentTender Document MTH59/2022
  19. DocumentTender Document DBN22/12/02
  20. DocumentTender Document DBN22/12/01
  21. Volume 1
  22. Volume 2
  23. Volume 2 Part 1
  24. Volume 2 Part 2
  25. Volume 2 Part 3
  26. Volume 3
  27. Volume 4
  28. DocumentTender Document H22/012AI
  29. DocumentTender Document H22/024AI
  30. DocumentTender Document H22/026AI
  31. DocumentTender Document H22/028AI
  32. DocumentTender Document H22/011AI
  33. DocumentTender Document H22/034AI
  34. DocumentTender Document H22/035AI
  35. DocumentTender Document H22/036AI
  36. DocumentTender Document H22/018AI
  37. DocumentTender Document H22/037AI
  38. Book 1 of 2
  39. Book 2 of 2
  40. DocumentTender Document H22/033AI
  41. DocumentTender Document PT22/013
  42. DocumentTender Document CPTSC15/22
  43. DocumentTender Document PT22/014
  44. DocumentTender Document H22/039AI
  45. DocumentTender Document H22/038AI
  46. DocumentTender Document PT22/019
  47. DocumentTender Document H22/011GS
  48. DocumentTender Document H22/013GS
  49. DocumentTender Document H22/014GS
  50. DocumentTender Document H22/016AI
  51. DocumentTender Document H22/019AI
  52. DocumentTender Document H22/021AI
  53. DocumentTender Document H22/022AI
  54. DocumentTender Document H22/029AI
  55. DocumentTender Document H22/031AI
  56. DocumentTender Document PT22/010
  57. DocumentTender Document PT22/018
  58. DocumentTender Document PT22/009
  59. DocumentTender Document CPTL14/22
  60. DocumentTender Document CPTL15/22
  61. DocumentTender Document CPTYT31/22 - 34/2022 Erratum
  62. DocumentTender Document CPTYT31/22
  63. DocumentTender Document CPTYT32/22
  64. DocumentTender Document CPTYT33/22
  65. DocumentTender Document CPTYT34/22
  66. DocumentTender Document CPTYT35/22 Addendum
  67. DocumentTender Document CPTYT35/22
  68. DocumentTender Document CPTYT36/22 Addendum
  69. DocumentTender Document CPTYT36/22
  70. DocumentTender Document PT22/011
  71. DocumentTender Document PT22/015
  72. DocumentTender Document H22/014AI
  73. DocumentTender Document H22/020AI
  74. DocumentTender Document H22/023AI
  75. DocumentTender Document H22/025AI
  76. DocumentTender Document H22/030AI
  77. DocumentTender Document PT22/016
  78. DocumentTender Document PT22/017
  79. DocumentTender Document CPT1007/22 Erratum
  80. DocumentTender Document CPT1007/22
  81. DocumentTender Document CPTL13/22
  82. DocumentTender Document CPTSC14/22
  83. DocumentTender Document CPTSC16/22
  84. DocumentTender Document DBN22/11/13
  85. DocumentTender Document DBN22/11/14
  86. DocumentTender Document LSPE07/2022 Erratum
  87. DocumentTender Document LSPE07/2022
  88. DocumentTender Document LSPE08/2022
  89. DocumentTender Document LSPE09/2022 Erratum
  90. DocumentTender Document LSPE09/2022
  91. DocumentTender Document PE16/2022
  92. DocumentTender Document PE17/2022
  93. DocumentTender Document PE23/2022
  94. DocumentTender Document PE24/2022
  95. DocumentTender Document PE25/2022
  96. Volume 1 of 3
  97. Volume 2 of 3
  98. Volume 3 of 3
  99. DocumentTender Document PEC02/2022 Erratum
  100. DocumentTender Document PEC02/2022
  101. DocumentTender Document PEC03/2022 Erratum
  102. DocumentTender Document PEC03/2022
  103. DocumentTender Document PEC04/2022 Erratum
  104. DocumentTender Document PEC04/2022
  105. DocumentTender Document PEC05/2022 Erratum
  106. DocumentTender Document PEC05/2022
  107. DocumentTender Document PEC06/2022 Erratum
  108. DocumentTender Document PEC06/2022
  109. DocumentTender Document PEC07/2022 Erratum
  110. DocumentTender Document PEC07/2022
  111. DocumentTender Document PEC08/2022 Erratum
  112. DocumentTender Document PEC08/2022
  113. DocumentTender Document PEC09/2022 Erratum
  114. DocumentTender Document PEC09/2022
  115. DocumentTender Document PEC10/2022 Erratum
  116. DocumentTender Document PEC10/2022
  117. DocumentTender Document PEC11/2022 Erratum
  118. DocumentTender Document PEC11/2022
  119. DocumentTender Document PET01/2022
  120. DocumentTender Document PLK22/09
  121. DocumentTender Document DBN22/11/11
  122. DocumentTender Document DBN22/11/12
  123. DocumentTender Document PT22/012
  124. DocumentTender Document CPTSC13/22
  125. DocumentTender Document DBN22/11/09 Erratum
  126. DocumentTender Document DBN22/11/09
  127. DocumentTender Document DBN22/11/10 Erratum
  128. DocumentTender Document DBN22/11/10
  129. DocumentTender Document KIM07/2022
  130. Part 1
  131. Part 2
  132. Part 3
  133. Part 4
  134. DocumentTender Document KIM09/2022
  135. Volume 1
  136. Volume 2
  137. Volume 2 Part 1
  138. Volume 3
  139. Other Document
  140. DocumentTender Document KIM10/2022
  141. Volume 1
  142. Volume 2 Part 1 of 1
  143. Volume 2 Part 2 of 1
  144. Volume 2 Part 1 of 2
  145. Volume 2 Part 2 of 2
  146. Volume 3 Part 1
  147. Volume 3 Part 2
  148. Volume 3 Part 3
  149. DocumentTender Document KIM11/2022
  150. DocumentTender Document DBN22/11/07 Erratum
  151. DocumentTender Document DBN22/11/07
  152. DocumentTender Document DBN22/11/08 Erratum
  153. DocumentTender Document DBN22/11/08
  154. DocumentTender Document DBN22/11/05 Erratum
  155. DocumentTender Document DBN22/11/05
  156. DocumentTender Document DBN22/11/06 Erratum
  157. DocumentTender Document DBN22/11/06
  158. DocumentTender Document DBN22/11/04 Erratum
  159. DocumentTender Document HP22/006GS
  160. DocumentTender Document HP22/008GS
  161. DocumentTender Document HP22/009GS
  162. DocumentTender Document HP22/010GS
  163. DocumentTender Document PE11/2022
  164. DocumentTender Document PE12/2022
  165. DocumentTender Document PE13/2022
  166. DocumentTender Document PE14/2022 Addendum
  167. DocumentTender Document PE14/2022
  168. DocumentTender Document PE15/2022
  169. DocumentTender Document DBN22/11/01 Erratum
  170. DocumentTender Document DBN22/11/01
  171. DocumentTender Document COK12/2022
  172. DocumentTender Document CPTSC10/22
  173. DocumentTender Document CPTSC11/22 Addendum
  174. DocumentTender Document CPTSC11/22
  175. DocumentTender Document CPTSC12/22
  176. DocumentTender Document DBN22/11/02
  177. Volume 1
  178. Volume 1 Part 1
  179. Volume 1 Part 2
  180. Volume 2 Part 1
  181. Volume 2 Part 2
  182. Volume 3
  183. DocumentTender Document KIM08/2022
  184. Part 1
  185. Part 2
  186. Part 3
  187. DocumentTender Document MTH56/2022
  188. DocumentTender Document MTH57/2022
  189. DocumentTender Document CPTYT26/22
  190. DocumentTender Document CPTYT27/22
  191. DocumentTender Document CPTYT28/22
  192. DocumentTender Document CPYTY29/22
  193. DocumentTender Document CPTYT30/22
  194. DocumentTender Document DBN22/11/04
  195. DocumentTender Document DBN22/11/03 Erratum
  196. DocumentTender Document DBN22/11/03
  197. DocumentTender Document PE05/2022
  198. DocumentTender Document PE06/2022
  199. DocumentTender Document PE07/2022
  200. DocumentTender Document PE08/2022
  201. DocumentTender Document PE09/2022
  202. DocumentTender Document PE10/2022
  203. DocumentTender Document DBN22/10/03
  204. Part 1 of 3
  205. Part 2 of 3
  206. Part 3 of 3
  207. DocumentTender Document PF65/2022
  208. DocumentTender Document PF66/2022
  209. DocumentTender Document CPTL06/22
  210. DocumentTender Document CPTL07/22
  211. DocumentTender Document CPTL08/22
  212. DocumentTender Document DBN22/10/02
  213. Part 1 of 3
  214. Part 2 of 3
  215. Part 3 of 3
  216. DocumentTender Document CPTL05/22
  217. DocumentTender Document CPTL09/22
  218. DocumentTender Document DBN22/10/01
  219. Part 1 of 3
  220. Part 2 of 3
  221. Part 3 of 3
  222. DocumentTender Document H22/004PF
  223. DocumentTender Document DBNQ22/11/03
  224. DocumentTender Document HP22/007GS
  225. DocumentTender Document PECL01/2022
  226. DocumentTender Document PLK22/08
  227. DocumentTender Document CPTSC06/22
  228. DocumentTender Document CPTSC09/22 Addendum
  229. DocumentTender Document CPTSC09/22
  230. DocumentTender Document JHB22/26
  231. DocumentTender Document CPTL02/22 Addendum
  232. DocumentTender Document CPTL02/22
  233. DocumentTender Document CPTSC07/22
  234. DocumentTender Document CPTSC08/22
  235. DocumentTender Document ID-167040
  236. Doc 1
  237. Doc 2
  238. DocumentTender Document KIM05/2022
  239. Doc 1
  240. Doc 2
  241. DocumentTender Document LS09/2022
  242. DocumentTender Document CPTL03/22
  243. DocumentTender Document CPTL04/22
  244. DocumentTender Document CPTL10/22
  245. DocumentTender Document CPTL11/22
  246. DocumentTender Document H22/006GS
  247. DocumentTender Document H22/007GS Addendum
  248. DocumentTender Document H22/007GS
  249. DocumentTender Document PLK22/07
  250. DocumentTender Document CPTYT19/22
  251. DocumentTender Document ID-166842
  252. Part 1
  253. Part 2
  254. DocumentTender Document KIM04/2022 Addendum
  255. DocumentTender Document KIM04/2022
  256. Part 1
  257. Part 2
  258. DocumentTender Document H22/006AI
  259. DocumentTender Document H22/007AI
  260. Book 1 of 2
  261. Book 2 Part 1
  262. Book 2 Part 2
  263. DocumentTender Document CPT1005/22
  264. Doc 1
  265. Doc 2
  266. DocumentTender Document CPTSC05/22
  267. DocumentTender Document H22/009AI
  268. DocumentTender Document H22/010AI
  269. DocumentTender Document PF55/2022
  270. DocumentTender Document H22/003AI
  271. DocumentTender Document H22/004AI
  272. DocumentTender Document H22/005AI
  273. DocumentTender Document CPTYT01/22
  274. DocumentTender Document CPTYT02/22
  275. DocumentTender Document CPTYT13/22
  276. DocumentTender Document CPTYT14/22
  277. DocumentTender Document CPTYT15/22
  278. DocumentTender Document CPTYT16/22
  279. DocumentTender Document CPTYT17/22
  280. DocumentTender Document CPTYT18/22
  281. DocumentTender Document CPTYT03/22
  282. DocumentTender Document CPTYT04/22
  283. DocumentTender Document CPTYT05/22
  284. DocumentTender Document CPTYT06/22
  285. DocumentTender Document CPTYT07/22
  286. DocumentTender Document CPTYT08/22
  287. DocumentTender Document CPTYT09/22
  288. DocumentTender Document H22/005GS
  289. DocumentTender Document HP22/002GS
  290. DocumentPart 1 of 3
  291. DocumentPart 2 of 3
  292. DocumentPart 3 of 3
  293. DocumentTender Document HP22/004GS
  294. DocumentTender Document CPTYT20/22
  295. DocumentTender Document CPTYT21/22
  296. DocumentTender Document CPTYT22/22
  297. DocumentTender Document CPTYT23/22
  298. DocumentTender Document CPTYT24/22
  299. DocumentTender Document CPTYT25/22
  300. DocumentTender Document ID-167396 Addendum
  301. Doc 1
  302. Doc 2
  303. DocumentTender Document ID-167396
  304. Part 1
  305. Part 2
  306. DocumentTender Document LS06/2022
  307. DocumentTender Document LS07/2022
  308. DocumentTender Document LS08/2022
  309. DocumentTender Document DBN22/09/04
  310. DocumentTender Document HP22/003GS
  311. DocumentTender Document DBN22/09/03
  312. DocumentTender Document H22/003PF
  313. DocumentTender Document MTH31/2022
  314. DocumentTender Document MTH33/2022
  315. DocumentTender Document MTH34/2022
  316. DocumentTender Document MTH35/2022
  317. DocumentTender Document MTH36/2022
  318. DocumentTender Document CPTSC02/22
  319. DocumentTender Document CPTYT10/22
  320. DocumentTender Document CPTYT11/22
  321. DocumentTender Document CPTYT12/22
  322. DocumentTender Document MTH47/2022
  323. DocumentTender Document MTH54/2022
  324. DocumentTender Document DBN22/09/02
  325. DocumentPart 1 of 2
  326. DocumentPart 2 0f 2
  327. DocumentTender Document MTH32/2022
  328. DocumentTender Document MTH48/2022
  329. DocumentTender Document MTH49/2022
  330. DocumentTender Document MTH50/2022
  331. DocumentTender Document MTH51/2022
  332. DocumentTender Document MTH52/2022
  333. DocumentTender Document MTH53/2022
  334. DocumentTender Document CPT1004/22
  335. DocumentTender Document CPTC003/22
  336. DocumentTender Document CPTSC04/22
  337. DocumentTender Document CPTSC03/22
  338. DocumentTender Document DBN22/09/01
  339. DocumentTender Document H22/002GS
  340. DocumentTender Document H22/003GS
  341. DocumentTender Document H22/001PF
  342. DocumentTender Document H22/002PF
  343. DocumentTender Document HP22/001GS
  344. DocumentTender Document PLK22/005
  345. DocumentTender Document PLK22/006
  346. DocumentTender Document CPT1003/22
  347. DocumentTender Document CPTC002/22 Addendum
  348. DocumentTender Document CPTC002/22
  349. DocumentTender Document ID-143797
  350. DocumentTender Document ID-143904
  351. DocumentTender Document ID-150943
  352. DocumentTender Document ID-151796
  353. DocumentTender Document ID-163797
  354. DocumentTender Document DBN22/08/05 Erratum
  355. DocumentTender Document DBN22/08/06 Erratum
  356. DocumentTender Document LS02/2022 Erratum
  357. DocumentTender Document ID-164103
  358. DocumentPart 1 of 2
  359. DocumentPart 2 of 2
  360. DocumentTender Document CPT1001/22
  361. DocumentDoc 1
  362. DocumentDoc 2
  363. DocumentTender Document PE02/2022
  364. DocumentTender Document PE03/2022
  365. DocumentTender Document PE04/2022
  366. DocumentTender Document CPTC001/22
  367. DocumentTender Document CPT1001/22
  368. DocumentPart 1 of 4
  369. DocumentPart 2 of 4
  370. DocumentPart 3 of 4
  371. DocumentPart 4 of 4
  372. DocumentTender Document CPT1002/22
  373. DocumentDoc 1
  374. DocumentDoc 2
  375. DocumentDoc 3
  376. DocumentTender Document ID-161451
  377. DocumentTender Document KIM03/2022
  378. DocumentDoc 1
  379. DocumentDoc 2
  380. DocumentTender Document LS02/2022
  381. DocumentTender Document LS03/2022
  382. DocumentTender Document LS04/2022
  383. DocumentTender Document LS05/2022
  384. DocumentTender Document MTH37/2022
  385. DocumentTender Document MTH38/2022
  386. DocumentTender Document MTH39/2022
  387. DocumentTender Document MTH40/2022
  388. DocumentTender Document MTH41/2022
  389. DocumentTender Document MTH42/2022
  390. DocumentTender Document MTH43/2022
  391. DocumentTender Document MTH44/2022
  392. DocumentTender Document MTH45/2022
  393. DocumentTender Document MTH46/2022
  394. DocumentTender Document DBN22/08/06
  395. DocumentTender Document JHB22/03
  396. DocumentTender Document JHB22/04
  397. DocumentTender Document DBN22/08/05
  398. DocumentTender Document DBN22/08/04
  399. DocumentTender Document PLK22/02
  400. DocumentTender Document PLK22/04
  401. DocumentTender Document CPTSC01/22
  402. DocumentTender Document ID-156494
  403. DocumentTender Document PF45/2022
  404. DocumentTender Document PF46/2022
  405. DocumentTender Document PF47/2022
  406. DocumentTender Document MTH24/2022
  407. DocumentTender Document MTH25/2022
  408. DocumentTender Document MTH26/2022
  409. DocumentTender Document MTH27/2022
  410. DocumentTender Document MTH28/2022
  411. DocumentTender Document MTH29/2022
  412. DocumentTender Document MTH30/2022
  413. DocumentTender Document PT22/005
  414. DocumentTender Document H22/001AI
  415. DocumentTender Document H22/002AI
  416. Book 1 of 2 Part 1 of 3
  417. Book 1 of 2 Part 2 of 3
  418. Book 1 of 2 Part 3 of 3
  419. Book 2 of 2
  420. DocumentTender Document DBN22/08/01
  421. DocumentTender Document DBN22/08/02
  422. DocumentTender Document DBN22/08/03
  423. DocumentTender Document LSPE05/2022
  424. DocumentTender Document LSPE06/2022
  425. DocumentTender Document MTH18/2022
  426. DocumentTender Document MTH19/2022
  427. DocumentTender Document MTH20/2022
  428. DocumentTender Document MTH21/2022
  429. DocumentTender Document MTH22/2022
  430. DocumentTender Document MTH23/2022
  431. DocumentTender Document PES01/2022
  432. DocumentTender Document LSPE02/2022
  433. DocumentTender Document LSPE03/2022
  434. DocumentTender Document LSPE04/2022
  435. DocumentTender Document MTH13/2022
  436. DocumentTender Document MTH14/2022
  437. DocumentTender Document MTH15/2022
  438. DocumentTender Document MTH16/2022
  439. DocumentTender Document MTH17/2022
  440. DocumentTender Document LSPE01/2022
  441. DocumentTender Document MTH12/2022
  442. DocumentTender Document MTH04/2022 Erratum
  443. DocumentTender Document MTH05/2022 Erratum
  444. DocumentTender Document MTH06/2022 Erratum
  445. DocumentTender Document MTH07/2022 Erratum
  446. DocumentTender Document MTH08/2022 Erratum
  447. DocumentTender Document PT22/003
  448. DocumentTender Document PT22/004
  449. DocumentTender Document PT22/001
  450. DocumentTender Document MTH01/2022 Erratum
  451. DocumentTender Document MTH02/2022 Erratum
  452. DocumentTender Document MTH03/2022 Erratum
  453. DocumentTender Document PF31/2022
  454. DocumentTender Document PF34/2022
  455. DocumentTender Document PF35/2022
  456. DocumentTender Document PF36/2022
  457. DocumentTender Document PF37/2022
  458. DocumentTender Document MTH10/2022
  459. DocumentTender Document MTH11/2022
  460. DocumentTender Document MTH09/2022
  461. DocumentTender Document MTH04/2022
  462. DocumentTender Document MTH05/2022
  463. DocumentTender Document MTH07/2022
  464. DocumentTender Document MTH07/2022
  465. DocumentTender Document MTH08/2022
  466. DocumentTender Document MTH01/2022
  467. DocumentTender Document MTH02/2022
  468. DocumentTender Document MTH03/2022
  469. DocumentTender Document PF25/2022
  470. DocumentTender Document PF26/2022
  471. DocumentTender Document PF29/2022
  472. DocumentTender Document PF32/2022
  473. DocumentTender Document PF10/2022
  474. DocumentTender Document PF27/2022
  475. DocumentTender Document PF28/2022
  476. DocumentTender Document PF30/2022
  477. DocumentTerms of Reference RFI2022/001GS
  478. DocumentTender Document DBN22/02/03
  479. Volume 1
  480. Volume 2
  481. Volume 3
  482. Volume 4
  483. DocumentTender Document DBN22/02/01
  484. Volume 1
  485. Volume 2
  486. Volume 3
  487. Volume 4
  488. DocumentTender Document DBN22/02/02
  489. Volume 1
  490. Volume 2
  491. Volume 3
  492. Volume 4
  493. DocumentTender Document CPTL30/21
  494. DocumentTender Document CPTL31/21
  495. DocumentTender Document CPTL32/21
  496. DocumentTender Document CPTL33/21
  497. DocumentTender Document CPTL34/21
  498. DocumentTender Document CPTL35/21
  499. DocumentTender Document CPTL36/21
  500. DocumentTender Document H21/017AI
  501. Part 1
  502. Part 2
  503. DocumentTender Document KIM02/2022
  504. DocumentTender Document LS01/2022
  505. DocumentTender Document PEQ01/2022
  506. DocumentDoc 1
  507. DocumentDoc 2
  508. DocumentTender Document RFQ11/2021
  509. DocumentTender Document RFQ12/2021
  510. DocumentTender Document RFQ13/2021
  511. DocumentTender Document RFQ14/2021
  512. DocumentTender Document RFQ15/2021
  513. DocumentTender Document RFQ16/2021
  514. DocumentTender Document RFQ17/2021
  515. DocumentTender Document RFQ18/2021
  516. DocumentTender Document RFQ19/2021
  517. DocumentTender Document RFQ20/2021
  518. DocumentTender Document RFQ21/2021
  519. DocumentTender Document RFQ22/2021
  520. DocumentTender Document RFQ23/2021
  521. DocumentTender Document RFQ24/2021
  522. DocumentTender Document RFQ25/2021
  523. DocumentTender Document RFQ26/2021
  524. DocumentTender Document PT21/034
  525. DocumentTender Document CPTL24/21
  526. DocumentTender Document CPTL25/21
  527. DocumentTender Document CPTL26/21
  528. DocumentTender Document CPTL27/21
  529. DocumentTender Document CPTL28/21
  530. DocumentTender Document CPTL29/21
  531. DocumentTender Document H21/016AI
  532. Book 1 of 2 Part 1
  533. Book 1 of 2 Part 2
  534. Book 1 of 2 Part 3
  535. Book 2 of 2 Part 1
  536. Book 2 of 2 Part 2
  537. Book 2 of 2 Part 3
  538. Book 2 of 2 Part 4
  539. Book 2 of 2 Part 5
  540. Book 2 of 2 Part 6
  541. DocumentTender Document KIM01/2022
  542. DocumentTender Document MTH43/2021
  543. DocumentTender Document MTH44/2021
  544. DocumentTender Document MTH45/2021
  545. DocumentTender Document MTH46/2021
  546. DocumentTender Document DBN22/01/02
  547. DocumentTender Document DBN22/01/01
  548. DocumentTender Document CPTSC25/21
  549. DocumentTender Document CPTSC26/21
  550. DocumentTender Document PLK22/01
  551. DocumentTender Document PT21/032
  552. DocumentTender Document PT21/033
  553. DocumentTender Document PT21/029
  554. DocumentTender Document PT21/030
  555. DocumentTender Document PT21/031
  556. DocumentTender Document DBN21/11/04
  557. DocumentTender Document CPTSC24/21
  558. DocumentTender Document H21/010PF
  559. DocumentTender Document MTH32/2021
  560. DocumentTender Document MTH33/2021
  561. DocumentTender Document MTH34/2021
  562. DocumentTender Document MTH35/2021
  563. DocumentTender Document MTH36/2021
  564. DocumentTender Document MTH37/2021
  565. DocumentTender Document MTH38/2021
  566. DocumentTender Document MTH39/2021
  567. DocumentTender Document MTH40/2021
  568. DocumentTender Document CPTC003/21
  569. DocumentTender Document CPTC004/21
  570. DocumentTender Document CPTC005/21
  571. DocumentTender Document CPTC006/21
  572. DocumentTender Document HP21/015GS
  573. DocumentTender Document HP21/016GS
  574. DocumentTender Document HP21/017GS
  575. DocumentTender Document MTH41/2021
  576. DocumentTender Document H21/009PF
  577. DocumentTender Document CPTYT26/21
  578. DocumentTender Document CPTYT27/21
  579. DocumentTender Document CPTYT28/21
  580. DocumentTender Document CPTYT29/21
  581. DocumentTender Document CPTYT30/21
  582. DocumentTender Document CPTYT31/21
  583. DocumentTender Document CPTYT32/21
  584. DocumentTender Document DBN21/11/02
  585. DocumentTender Document DBN21/11/03
  586. DocumentTender Document H21/007PF
  587. DocumentTender Document H21/008PF
  588. DocumentTender Document KIM16/2021
  589. Part 1
  590. Part 2
  591. Part 3
  592. Part 4
  593. Part 5
  594. Part 6
  595. DocumentTender Document SM21/2021
  596. DocumentTender Document SM22/2021
  597. DocumentTender Document SM23/2021
  598. DocumentTender Document CPTC007/21
  599. DocumentTender Document KIM17/2021
  600. DocumentTender Document SM24/2021
  601. DocumentTender Document SM25/2021
  602. DocumentTender Document LS03/2021
  603. DocumentTender Document PLK21/54
  604. DocumentTender Document PLK21/55
  605. DocumentTender Document PLK21/56
  606. DocumentTender Document PLK21/57
  607. DocumentTender Document DBN21/11/35
  608. DocumentTender Document PEQ18/2021
  609. Doc 1
  610. Doc 2
  611. DocumentTender Document PT21/025
  612. DocumentTender Document PT21/026
  613. DocumentTender Document PT21/027
  614. DocumentTender Document DBN21/11/01
  615. DocumentTender Document PT21/023
  616. DocumentTender Document PT21/024
  617. DocumentTender Document PT21/009
  618. DocumentTender Document H21/004PF
  619. DocumentTender Document H21/006PF
  620. DocumentTender Document PLK21/37
  621. DocumentTender Document PLK21/38
  622. DocumentTender Document WMK01/2021
  623. DocumentTender Document WMK02/2021
  624. DocumentTender Document WMK03/2021
  625. DocumentTender Document WMK04/2021
  626. DocumentTender Document PEH01/2021
  627. DocumentTender Document 300D21023
  628. DocumentTender Document KIM13.1/2021
  629. Vol 1
  630. Vol 2
  631. Vol 3 Part 1
  632. Vol 3 Part 2
  633. KIM13.1 Returnable Documents
  634. KIM13.1 Upington Labour Offices RR BOQ
  635. DocumentTender Document KIM14/2021
  636. DocumentTender Document LS14/2021
  637. DocumentTender Document PT21/021
  638. DocumentTender Document PLK21/50
  639. DocumentTender Document PLK21/51
  640. DocumentTender Document PT21/017
  641. DocumentTender Document PT21/018
  642. DocumentTender Document PEQ16/2021
  643. DocumentTender Document PEQ17/2021
  644. Doc 1
  645. Doc 2
  646. DocumentTender Document CPT300D21022
  647. DocumentTender Document CPTSC23/21
  648. DocumentTender Document H21/005PF
  649. DocumentTender Document CPT1003/21
  650. DocumentTender Document 200D21015
  651. DocumentTender Document 300D21017
  652. DocumentTender Document PLK21/45
  653. DocumentTender Document PLK21/46
  654. DocumentTender Document PLK21/49
  655. DocumentTender Document PT21/016
  656. DocumentTender Document PT21/019
  657. DocumentTender Document PT21/020
  658. DocumentTender Document PFMA/SCM/01
  659. DocumentTender Document PF55/2021
  660. DocumentTender Document DBN21/09/02 Erratum
  661. DocumentTender Document PT21/014
  662. DocumentTender Document PT21/015
  663. DocumentTender Document MAM09/2021
  664. DocumentTender Document ID98404
  665. DocumentTender Document PF48-2021
  666. DocumentTender Document PF50-2021
  667. DocumentTender Document PF51-2021
  668. DocumentTender Document MTH31/2021
  669. DocumentTender Document CPTSC19/21
  670. DocumentTender Document CPTSC20/21
  671. DocumentTender Document CPTSC21/21
  672. DocumentTender Document CPTSC22/21
  673. DocumentTender Document H21/009AI
  674. DocumentTender Document H21/010AI
  675. DocumentTender Document H21/012AI
  676. DocumentPart 1
  677. DocumentPart 2
  678. DocumentTender Document H21/014AI
  679. DocumentTender Document H20/047AI
  680. DocumentTender Document DBN21/10/02
  681. BERGVILLE -VOLUME 1 TENDER DOCUMENT
  682. Volume 2 Part 1 Returnable Documents & BOQ
  683. Volume 2 Part 2.1 BOQ
  684. Volume 2 Part 2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  685. Volume 2 Part 2.2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  686. Volume 2 Part 3 MECHANICAL INSTALLATION
  687. Volume 2 Part 4 Returnable Documents 2
  688. Volume 2 Part Electrical drawings 1
  689. Volume 2 Part Electrical drawings 2
  690. BERGVILLE - VOLUME 3 TENDER DOC
  691. DocumentTender Document DBN21/10/01
  692. DocumentTender Document PF38/2021
  693. DocumentTender Document KIM11/2021
  694. Tender Document Part1
  695. Tender Document Part2
  696. DocumentTender Document PEQ15/2021
  697. Tender Document Part1
  698. Tender Document Part2
  699. DocumentTender Document PLK21/33
  700. DocumentTender Document PLK21/34
  701. DocumentTender Document PLK21/45
  702. DocumentTender Document PLK21/36
  703. DocumentTender Document PLK21/39
  704. DocumentTender Document PLK21/40
  705. DocumentTender Document PLK21/41
  706. DocumentTender Document PLK21/43
  707. DocumentTender Document PLK21/44
  708. DocumentTender Document DPE02/2021
  709. DocumentTender Document PEHQ12/2021
  710. DocumentTender Document PEHQ13/2021
  711. DocumentTender Document PEHQ14/2021
  712. DocumentTender Document ID96741
  713. DocumentTender Document MTH29/2021
  714. DocumentTender Document HP21/014GS
  715. DocumentTender Document PE20/2021
  716. DocumentTender Document CPTYT23/21
  717. DocumentTender Document CPTYT24/21
  718. DocumentTender Document CPTYT25/21
  719. DocumentTender Document LSPE04/2021
  720. DocumentTender Document LSPE05/2021
  721. DocumentTender Document LSPE06/2021
  722. DocumentTender Document HP21/012GS
  723. DocumentTender Document HP21/013GS
  724. DocumentTender Document PLK21/28
  725. DocumentTender Document PLK21/29
  726. DocumentTender Document PLK21/31
  727. DocumentTender Document PLK21/32
  728. DocumentTender Document KIM12/2021
  729. Doc 1
  730. Doc 2
  731. DocumentTender Document DBN21/09/02
  732. DocumentTender Document DBN21/09/03
  733. DocumentTender Document PEHQ09/2021
  734. DocumentTender Document PEHQ10/2021
  735. DocumentTender Document PEHQ11/2021
  736. DocumentTender Document MTH26/2021
  737. DocumentTender Document MTH27/2021
  738. DocumentTender Document MTH28/2021
  739. DocumentTender Document PLK21/25
  740. DocumentTender Document PLK21/26
  741. DocumentTender Document PLK21/27
  742. DocumentTender Document CPTSC17/21
  743. DocumentTender Document CPTSC18/21
  744. DocumentTender Document PE18/2021
  745. Doc 1
  746. Doc 2
  747. DocumentTender Document PEQ12/2021
  748. DocumentTender Document PEQ13/2021
  749. DocumentTender Document PEQ14/2021
  750. DocumentTender Document PEHQ08/2021
  751. DocumentTender Document SM16/2021
  752. DocumentTender Document CPTSC15/21
  753. DocumentTender Document CPTSC16/21
  754. DocumentTender Document CPTL13/21
  755. DocumentTender Document CPTL14/21
  756. DocumentTender Document CPTL15/21
  757. DocumentTender Document CPTL16/21
  758. DocumentTender Document CPTL17/21
  759. DocumentTender Document CPTL18/21
  760. DocumentTender Document CPTL20/21
  761. DocumentTender Document DBN21/09/01
  762. DocumentTender Document PT21/011
  763. DocumentTender Document PLK21/024
  764. DocumentTender Document RFP01/2021 Erratum
  765. DocumentTender Document RFP01/2021
  766. DocumentTender Document RFP02/2021 Erratum
  767. DocumentTender Document RFP02/2021
  768. DocumentTender Document RFP03/2021 Erratum
  769. DocumentTender Document RFP03/2021
  770. DocumentTender Document RFP04/2021
  771. DocumentTender Document CPTYT18/21
  772. DocumentTender Document CPTYT19/21
  773. DocumentTender Document CPTYT20/21
  774. DocumentTender Document CPTYT21/21
  775. DocumentTender Document CPTYT22/21
  776. DocumentTender Document KIM10/2021
  777. Vol 1 of 3
  778. Vol 2 of 3
  779. Vol 3 of 3
  780. DocumentTender Document PLK21/22
  781. DocumentTender Document PLK21/23
  782. DocumentTender Document CPT1001/21
  783. DocumentTender Document CPTSC13/21
  784. DocumentTender Document CPTSC14/21
  785. DocumentTender Document DBN21/08/09
  786. DocumentTender Document DBN21/08/08
  787. DocumentTender Document DBN21/08/07
  788. DocumentTender Document DBN21/08/06
  789. DocumentTender Document DBN21/08/05
  790. DocumentTender Document PET12/2021
  791. Doc 1
  792. Doc 2
  793. DocumentTender Document PET13/2021
  794. Doc 1
  795. Doc 2
  796. DocumentTender Document DBN21/07/04 Erratum
  797. Doc 1
  798. Doc 2
  799. DocumentTender Document DBN21/07/05 Erratum
  800. Doc 1
  801. Doc 2
  802. DocumentTender Document PEQ11/2021
  803. Doc 1
  804. Doc 2
  805. DocumentTender Document CPTSC09/21
  806. DocumentTender Document CPTSC10/21
  807. DocumentTender Document CPTSC11/21
  808. DocumentTender Document PLK21/18
  809. DocumentTender Document MTH23/2021
  810. DocumentTender Document DBN21/08/03
  811. DocumentTender Document DBN21/08/04 Addendum
  812. 3313-C-001 Female Quarters Guest Apartment 2
  813. 3313-D-001 Female Single Quarters 2
  814. 3313-I-001 Logistics
  815. DCS Westville - Electrical dwg 1
  816. DCS Westville - Electrical dwg 2
  817. DCS WESTVILLE-BoQ for tender (August 2021)
  818. DocumentTender Document DBN21/08/04
  819. Part 1
  820. Part 2
  821. Part 3
  822. Part 4
  823. Part 5
  824. DocumentTender Document DBN21/08/01
  825. DocumentTender Document DBN21/08/02
  826. DocumentDetails of Zoom Meeting For CPTL08/10/11/12/83
  827. DocumentTender Document CPTL08/21
  828. DocumentTender Document CPTL10/21
  829. DocumentTender Document CPTL11/21
  830. DocumentTender Document CPTL12/21
  831. DocumentTender Document CPTSC08/21
  832. DocumentTender Document PLK21/16
  833. DocumentTender Document PLK21/17
  834. DocumentTender Document PLK21/19
  835. DocumentTender Document PLK21/20
  836. DocumentTender Document PLK21/21
  837. DocumentTender Document CPTL83/21
  838. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  839. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  840. DocumentTender Document PECL07/2021
  841. DocumentTender Document MTH22/2021
  842. DocumentTender Document DBN21/07/03
  843. DocumentTender Document DBN21/07/04
  844. DocumentTender Document DBN21/07/05
  845. DocumentTender Document H21/003PF
  846. DocumentTender Document CPTYT15/21
  847. DocumentTender Document CPTYT16/21
  848. DocumentTender Document CPTYT17/21
  849. DocumentTender Document ID82287
  850. DocumentTender Document ID82290
  851. DocumentTender Document HP21/005GS
  852. DocumentTender Document HP21/006GS
  853. DocumentTender Document HP21/007GS
  854. DocumentTender Document HP21/008GS
  855. DocumentTender Document HP21/009GS
  856. DocumentTender Document CPTYT08/21
  857. DocumentTender Document CPTYT09/21
  858. DocumentTender Document CPTYT10/21
  859. DocumentTender Document CPTYT11/21
  860. DocumentTender Document CPTYT12/21
  861. DocumentTender Document CPTYT13/21
  862. DocumentTender Document CPTYT14/21
  863. DocumentTender Document KIM06/2021
  864. DocumentTender Document MTH20/2021
  865. DocumentTender Document H21/004GS
  866. DocumentTender Document HP21/004GS
  867. DocumentTender Document ID 83781
  868. DocumentTender Document KIM09/2021
  869. DocumentTender Document PT21/006
  870. DocumentTender Document MTH18/2021
  871. DocumentTender Document MTH19/2021
  872. DocumentTender Document HP21/003GS
  873. DocumentTender Document CPTS07/21
  874. DocumentTender Document ID 82286
  875. DocumentTender Document KIM05/2021
  876. DocumentTender Document KIM07/2021
  877. Part 1
  878. Part 2
  879. DocumentTender Document KIM08/2021
  880. DocumentTender Document PET10/2021
  881. Doc 1
  882. Doc 2
  883. DocumentTender Document PET11/2021
  884. Doc 1
  885. Doc 2
  886. DocumentTender Document DBN21/07/02
  887. Volume 1
  888. Volume 2
  889. Erratum
  890. DocumentTender Document DBN21/07/01
  891. Volume 1
  892. Volume 2
  893. Erratum
  894. DocumentTender Document PF41/2021
  895. DocumentTender Document H21/003GS
  896. DocumentTender Document PE15/2021
  897. DocumentTender Document H21/003AI
  898. DocumentTender Document H21/004AI
  899. DocumentTender Document H21/005AI
  900. DocumentTender Document H21/001GS
  901. DocumentTender Document PEQ09/2021
  902. Document 1
  903. Document 2
  904. DocumentTender Document PEQ10/2021
  905. Document 1
  906. Document 2
  907. DocumentTender Document H21/002PF
  908. DocumentTender Document MTH15/2021
  909. DocumentTender Document MTH16/2021
  910. DocumentTender Document MTH17/2021
  911. DocumentTender Document LS03/2021
  912. DocumentTender Document LS12/2021
  913. DocumentTender Document CPTC001/21
  914. DocumentTender Document CPTC002/21
  915. DocumentTender Document H21/006AI
  916. Book 1 of 2
  917. Book 2 of 2
  918. DocumentTender Document H21/007AI
  919. Book 1 of 3
  920. Book 2 of 3
  921. Book 3 of 3
  922. DocumentTender Document H21/008AI
  923. DocumentTender Document LS07/2021
  924. DocumentTender Document LS08/2021
  925. DocumentTender Document LS09/2021
  926. DocumentTender Document LS10/2021
  927. DocumentTender Document PF35/2021
  928. DocumentTender Document PF37/2021
  929. DocumentTender Document DBN21/06/01
  930. DocumentTender Document DBN21/06/02
  931. DocumentTender Document DBN21/06/03
  932. DocumentTender Document DBN21/06/04
  933. DocumentTender Document DBN21/06/05
  934. Part 1
  935. Part 2
  936. Part 3
  937. DocumentTender Document DBNQ21/06/09
  938. DocumentTender Document MTH13/2021
  939. DocumentTender Document LS11/2021
  940. DocumentTender Document PF34/2021
  941. DocumentTender Document PF36/2021
  942. DocumentTender Document PF40/2021
  943. DocumentTender Document DBNQ21/06/01
  944. DocumentTender Document CPTYT01/21
  945. DocumentTender Document CPTYT02/21
  946. DocumentTender Document CPTYT03/21
  947. DocumentTender Document CPTYT04/21
  948. DocumentTender Document CPTYT05/21
  949. DocumentTender Document CPTYT06/21
  950. DocumentTender Document CPTYT07/21
  951. DocumentTender Document NST21/001
  952. DocumentTender Document NST21/002
  953. DocumentTender Document NST21/003
  954. DocumentTender Document NST21/004
  955. DocumentTender Document NST21/005
  956. DocumentTender Document NST21/006
  957. DocumentsTender Document PEQ05/2021
  958. Document 1
  959. Document 2
  960. DocumentsTender Document PEQ06/2021
  961. Document 1
  962. Document 2
  963. DocumentsTender Document PEQ07/2021
  964. Document 1
  965. Document 2
  966. Document 3
  967. DocumentTender Document DBNQ21/05/12
  968. DocumentsPart 1
  969. Part 2
  970. Part 2
  971. DocumentTender Document DBNQ21/05/14
  972. Volume 1
  973. Volume 2
  974. DocumentTender Document LS04/2021
  975. DocumentTender Document LS05/2021
  976. DocumentTender Document LS06/2021
  977. DocumentTender Document COK02/2021
  978. DocumentTender Document H21/001PF
  979. DocumentTender Document PE13/2021
  980. DocumentTender Document HP21/002GS
  981. Tender Document 1 of 2
  982. Tender Document 2 of 2
  983. DocumentTender Document DBN21/05/01
  984. DocumentTender Document DBN21/05/02
  985. DocumentTender Document LSPE02/2021
  986. DocumentTender Document LSPE03/2021
  987. DocumentTender Document PEC06/2021
  988. DocumentTENDER DOCUMENT H21/002AI
  989. 01 - WHITE
  990. 02 - PEACH
  991. 03 - WHITE
  992. 04 - PINK
  993. 05 - WHITE
  994. 06 - YELLOW
  995. 07 - BLUE
  996. 08 - WHITE
  997. DocumentTender Document HP21/001GS
  998. DocumentTender Document CPTSC05/21
  999. DocumentTender Document CPTSC06/21
  1000. DocumentTender Document H21/001AI
  1001. DocumentTender Document PEC05/2021
  1002. DocumentTender Document PET09/2021
  1003. DocumentTender Document DBNQ21/03/48
  1004. DocumentTender Document DBNQ21/03/50
  1005. DocumentTender Document PT21/001
  1006. DocumentTender Document PT21/003
  1007. DocumentTender Document PT21/004
  1008. DocumentTender Document CPTSC01/21
  1009. DocumentTender Document CPTSC02/21
  1010. DocumentTender Document CPTSC03/21
  1011. DocumentTender Document CPTSC04/21
  1012. DocumentTender Document PEC04/2021
  1013. DocumentTender Document PT20/009
  1014. DocumentTender Document PT20/010
  1015. DocumentTender Document PT20/011
  1016. Bill of quantity PT20/011
  1017. DocumentTender Document PT20/013
  1018. DocumentTender Document PT20/014
  1019. DocumentTender Document H20/029AI
  1020. DocumentTender Document H20/030AI
  1021. DocumentTender Document H20/035AI
  1022. DocumentTender Document H20/033AI
  1023. DocumentTender Document H20/034AI
  1024. DocumentTender Document H20/027AI
  1025. DocumentTender Document H20/028AI
  1026. DocumentTender Document ID 61036
  1027. Tender Document ID 61036 Volume 1
  1028. Tender Document ID 61036 Volume 2
  1029. DocumentTender Document KIM01/2021
  1030. Tender Document KIM01/2021 Volume 1
  1031. Tender Document KIM01/2021 Volume 2
  1032. Tender Document KIM01/2021 Volume 3
  1033. Tender Document KIM01/2021 Volume 4
  1034. DocumentTender Document PET06/2021
  1035. DocumentTender Document PET07/2021
  1036. DocumentTender Document PET08/2021
  1037. DocumentTENDER DOCUMENT H20/032AI
  1038. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1039. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1040. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1041. Tender Document H20/032AI BOOK 2 OF 2
  1042. DocumentTENDER DOCUMENT H20/026AI
  1043. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1044. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1045. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1046. Tender Document H20/026AI BOOK 2 OF 2
  1047. DocumentTENDER DOCUMENT H20/025AI
  1048. Tender Document H20/025AI BOOK 1 OF 2
  1049. Tender Document H20/025AI BOOK 2 OF 2
  1050. DocumentTENDER DOCUMENT H20/019PF
  1051. DocumentTENDER DOCUMENT H20/031AI
  1052. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1053. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1054. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1055. Tender Document H20/031AI BOOK 2 OF 2
  1056. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/021GS
  1057. DocumentTENDER DOCUMENT PE03/2021
  1058. DocumentTENDER DOCUMENT PE04/2021
  1059. DocumentTENDER DOCUMENT PE05/2021
  1060. DocumentTENDER DOCUMENT PE06/2021
  1061. DocumentTENDER DOCUMENT H20/017PF
  1062. DocumentTENDER DOCUMENT H20/018PF
  1063. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/53
  1064. DocumentTENDER DOCUMENT H20/024AI
  1065. 01 - WHITE
  1066. 02 - PEACH
  1067. 03 - WHITE
  1068. 04 - PINK
  1069. 05 - WHITE
  1070. 06 - YELLOW
  1071. 07 - BLUE
  1072. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/022GS
  1073. DocumentTENDER DOCUMENT H20/005GS
  1074. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/02
  1075. DocumentTENDER DOCUMENT KIM04/2021
  1076. DocumentTender Document DBN21/03/01
  1077. DocumentTender Document PF16/2021
  1078. DocumentTender Document PF17/2021
  1079. DocumentTender Document PF18/2021
  1080. DocumentTender Document CPTYT23/20
  1081. DocumentAdvert KIM02 and KIM03/2021
  1082. DocumentAdvert papers Cleaning 2021
  1083. DocumentUpington Area UnPriced_BOQ_MV
  1084. Document2015 June PSSR Advert
  1085. DocumentBriefing Presentation Tender No: HP14/140
  1086. DocumentAttendance Register (HP14/140)
  1087. DocumentAttendance Register (HP14/001)
  1088. DocumentApproved Service Providers for Built Environments (PSSR).
  1089. DocumentApproved Suppliers for Goods and Services.
  1090. DocumentAttendance Register (HP13/036)
  1091. DocumentBRIEFING SESSION FOR THE APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER (SP) TO PRODUCE A COMPLETE, ACCURATE GRAP COMPLIANT IMMOVABLE ASSET REGISTER BY 31 MARCH 2016
  1092. DocumentHP12/077 Modus Operandi
  1093. DocumentHP12/077 Sec 13 Terms and conditions
  1094. DocumentTender HP12/077(Attendance Register)
  1095. DocumentTender HP12/077(Briefing for Prospective Bidders)
  1096. DocumentTender HP12/077(Intervention to improve the audit outcomes for NDPW)
  1097. DocumentHP12/052(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
  1098. DocumentGIS Fieldwork presentation HP12-056
  1099. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/054: APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO CONDUCT LEASE AUDIT
  1100. DocumentEstimated Buildings land and other strustures leased per regional office 2009/2012
  1101. DocumentLease Audit presentation
  1102. MinutesAttendance Register (HP12-054)
  1103. DocumentTOR PRICING (HP12/052)
  1104. DocumentATTENDANCE REGISTER(HP12/052)
  1105. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/052: IMMOVABLE ASSETS
  1106. DocumentBRIEFING SESSION FOR AN APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR THE PHYSICAL VERIFICATION OF IMMOVABLE ASSETS
  1107. DocumentATTENDANCE REGISTER
  1108. MinutesAPPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO ASSIST THE DEPARTMENT IN THE CLEANING OF THE AUDIT FINDINGS AND  IMPLEMENTATION OF SOUND FINANCIAL MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  1109. DocumentEPWP LEARNERSHIP PROJECT 2012-PRICING STRUCTURE TEMPLATE
  1110. MinutesEPWP TENDER BRIEFING SESSION
  1111. DocumentTERMS OF REFERENCE - Media Clips
  1112. DocumentPRICE SCHEDULE FOR EPWP SIGN BOARDS HS12 TENDER
  1113. DocumentEPWP OVERVIEW PRESENTATION
  1114. MinutesEPWP SIGNBOARD TENDER BRIEFING SESSION(HS12/002)
  1115. DocumentDOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR TENDER HP11/077 AND HP11/078

  Enquiries

  Provisioning and Logistics