• SA LOGO
 • TENDER DOCUMENTS

  1. DocumentTender Document DBN22/01/01
  2. DocumentTender Document PLK22/01
  3. DocumentTender Document PT21/032
  4. DocumentTender Document PT21/033
  5. DocumentTender Document PT21/029
  6. DocumentTender Document PT21/030
  7. DocumentTender Document PT21/031
  8. DocumentTender Document DBN21/11/04
  9. DocumentTender Document CPTSC24/21
  10. DocumentTender Document H21/010PF
  11. DocumentTender Document MTH32/2021
  12. DocumentTender Document MTH33/2021
  13. DocumentTender Document MTH34/2021
  14. DocumentTender Document MTH35/2021
  15. DocumentTender Document MTH36/2021
  16. DocumentTender Document MTH37/2021
  17. DocumentTender Document MTH38/2021
  18. DocumentTender Document MTH39/2021
  19. DocumentTender Document MTH40/2021
  20. DocumentTender Document CPTC003/21
  21. DocumentTender Document CPTC004/21
  22. DocumentTender Document CPTC005/21
  23. DocumentTender Document CPTC006/21
  24. DocumentTender Document HP21/015GS
  25. DocumentTender Document HP21/016GS
  26. DocumentTender Document HP21/017GS
  27. DocumentTender Document MTH41/2021
  28. DocumentTender Document H21/009PF
  29. DocumentTender Document CPTYT26/21
  30. DocumentTender Document CPTYT27/21
  31. DocumentTender Document CPTYT28/21
  32. DocumentTender Document CPTYT29/21
  33. DocumentTender Document CPTYT30/21
  34. DocumentTender Document CPTYT31/21
  35. DocumentTender Document CPTYT32/21
  36. DocumentTender Document DBN21/11/02
  37. DocumentTender Document DBN21/11/03
  38. DocumentTender Document H21/007PF
  39. DocumentTender Document H21/008PF
  40. DocumentTender Document KIM16/2021
  41. Part 1
  42. Part 2
  43. Part 3
  44. Part 4
  45. Part 5
  46. Part 6
  47. DocumentTender Document SM21/2021
  48. DocumentTender Document SM22/2021
  49. DocumentTender Document SM23/2021
  50. DocumentTender Document CPTC007/21
  51. DocumentTender Document KIM17/2021
  52. DocumentTender Document SM24/2021
  53. DocumentTender Document SM25/2021
  54. DocumentTender Document LS03/2021
  55. DocumentTender Document PLK21/54
  56. DocumentTender Document PLK21/55
  57. DocumentTender Document PLK21/56
  58. DocumentTender Document PLK21/57
  59. DocumentTender Document DBN21/11/35
  60. DocumentTender Document PEQ18/2021
  61. Doc 1
  62. Doc 2
  63. DocumentTender Document PT21/025
  64. DocumentTender Document PT21/026
  65. DocumentTender Document PT21/027
  66. DocumentTender Document DBN21/11/01
  67. DocumentTender Document PT21/023
  68. DocumentTender Document PT21/024
  69. DocumentTender Document PT21/009
  70. DocumentTender Document H21/004PF
  71. DocumentTender Document H21/006PF
  72. DocumentTender Document PLK21/37
  73. DocumentTender Document PLK21/38
  74. DocumentTender Document WMK01/2021
  75. DocumentTender Document WMK02/2021
  76. DocumentTender Document WMK03/2021
  77. DocumentTender Document WMK04/2021
  78. DocumentTender Document PEH01/2021
  79. DocumentTender Document 300D21023
  80. DocumentTender Document KIM13.1/2021
  81. Vol 1
  82. Vol 2
  83. Vol 3 Part 1
  84. Vol 3 Part 2
  85. KIM13.1 Returnable Documents
  86. KIM13.1 Upington Labour Offices RR BOQ
  87. DocumentTender Document KIM14/2021
  88. DocumentTender Document LS14/2021
  89. DocumentTender Document PT21/021
  90. DocumentTender Document PLK21/50
  91. DocumentTender Document PLK21/51
  92. DocumentTender Document PT21/017
  93. DocumentTender Document PT21/018
  94. DocumentTender Document PEQ16/2021
  95. DocumentTender Document PEQ17/2021
  96. Doc 1
  97. Doc 2
  98. DocumentTender Document CPT300D21022
  99. DocumentTender Document CPTSC23/21
  100. DocumentTender Document H21/005PF
  101. DocumentTender Document CPT1003/21
  102. DocumentTender Document 200D21015
  103. DocumentTender Document 300D21017
  104. DocumentTender Document PLK21/45
  105. DocumentTender Document PLK21/46
  106. DocumentTender Document PLK21/49
  107. DocumentTender Document PT21/016
  108. DocumentTender Document PT21/019
  109. DocumentTender Document PT21/020
  110. DocumentTender Document PFMA/SCM/01
  111. DocumentTender Document PF55/2021
  112. DocumentTender Document DBN21/09/02 Erratum
  113. DocumentTender Document PT21/014
  114. DocumentTender Document PT21/015
  115. DocumentTender Document MAM09/2021
  116. DocumentTender Document ID98404
  117. DocumentTender Document PF48-2021
  118. DocumentTender Document PF50-2021
  119. DocumentTender Document PF51-2021
  120. DocumentTender Document MTH31/2021
  121. DocumentTender Document CPTSC19/21
  122. DocumentTender Document CPTSC20/21
  123. DocumentTender Document CPTSC21/21
  124. DocumentTender Document CPTSC22/21
  125. DocumentTender Document H21/009AI
  126. DocumentTender Document H21/010AI
  127. DocumentTender Document H21/012AI
  128. DocumentPart 1
  129. DocumentPart 2
  130. DocumentTender Document H21/014AI
  131. DocumentTender Document H20/047AI
  132. DocumentTender Document DBN21/10/02
  133. BERGVILLE -VOLUME 1 TENDER DOCUMENT
  134. Volume 2 Part 1 Returnable Documents & BOQ
  135. Volume 2 Part 2.1 BOQ
  136. Volume 2 Part 2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  137. Volume 2 Part 2.2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  138. Volume 2 Part 3 MECHANICAL INSTALLATION
  139. Volume 2 Part 4 Returnable Documents 2
  140. Volume 2 Part Electrical drawings 1
  141. Volume 2 Part Electrical drawings 2
  142. BERGVILLE - VOLUME 3 TENDER DOC
  143. DocumentTender Document DBN21/10/01
  144. DocumentTender Document PF38/2021
  145. DocumentTender Document KIM11/2021
  146. Tender Document Part1
  147. Tender Document Part2
  148. DocumentTender Document PEQ15/2021
  149. Tender Document Part1
  150. Tender Document Part2
  151. DocumentTender Document PLK21/33
  152. DocumentTender Document PLK21/34
  153. DocumentTender Document PLK21/45
  154. DocumentTender Document PLK21/36
  155. DocumentTender Document PLK21/39
  156. DocumentTender Document PLK21/40
  157. DocumentTender Document PLK21/41
  158. DocumentTender Document PLK21/43
  159. DocumentTender Document PLK21/44
  160. DocumentTender Document DPE02/2021
  161. DocumentTender Document PEHQ12/2021
  162. DocumentTender Document PEHQ13/2021
  163. DocumentTender Document PEHQ14/2021
  164. DocumentTender Document ID96741
  165. DocumentTender Document MTH29/2021
  166. DocumentTender Document HP21/014GS
  167. DocumentTender Document PE20/2021
  168. DocumentTender Document CPTYT23/21
  169. DocumentTender Document CPTYT24/21
  170. DocumentTender Document CPTYT25/21
  171. DocumentTender Document LSPE04/2021
  172. DocumentTender Document LSPE05/2021
  173. DocumentTender Document LSPE06/2021
  174. DocumentTender Document HP21/012GS
  175. DocumentTender Document HP21/013GS
  176. DocumentTender Document PLK21/28
  177. DocumentTender Document PLK21/29
  178. DocumentTender Document PLK21/31
  179. DocumentTender Document PLK21/32
  180. DocumentTender Document KIM12/2021
  181. Doc 1
  182. Doc 2
  183. DocumentTender Document DBN21/09/02
  184. DocumentTender Document DBN21/09/03
  185. DocumentTender Document PEHQ09/2021
  186. DocumentTender Document PEHQ10/2021
  187. DocumentTender Document PEHQ11/2021
  188. DocumentTender Document MTH26/2021
  189. DocumentTender Document MTH27/2021
  190. DocumentTender Document MTH28/2021
  191. DocumentTender Document PLK21/25
  192. DocumentTender Document PLK21/26
  193. DocumentTender Document PLK21/27
  194. DocumentTender Document CPTSC17/21
  195. DocumentTender Document CPTSC18/21
  196. DocumentTender Document PE18/2021
  197. Doc 1
  198. Doc 2
  199. DocumentTender Document PEQ12/2021
  200. DocumentTender Document PEQ13/2021
  201. DocumentTender Document PEQ14/2021
  202. DocumentTender Document PEHQ08/2021
  203. DocumentTender Document SM16/2021
  204. DocumentTender Document CPTSC15/21
  205. DocumentTender Document CPTSC16/21
  206. DocumentTender Document CPTL13/21
  207. DocumentTender Document CPTL14/21
  208. DocumentTender Document CPTL15/21
  209. DocumentTender Document CPTL16/21
  210. DocumentTender Document CPTL17/21
  211. DocumentTender Document CPTL18/21
  212. DocumentTender Document CPTL20/21
  213. DocumentTender Document DBN21/09/01
  214. DocumentTender Document PT21/011
  215. DocumentTender Document PLK21/024
  216. DocumentTender Document RFP01/2021 Erratum
  217. DocumentTender Document RFP01/2021
  218. DocumentTender Document RFP02/2021 Erratum
  219. DocumentTender Document RFP02/2021
  220. DocumentTender Document RFP03/2021 Erratum
  221. DocumentTender Document RFP03/2021
  222. DocumentTender Document RFP04/2021
  223. DocumentTender Document CPTYT18/21
  224. DocumentTender Document CPTYT19/21
  225. DocumentTender Document CPTYT20/21
  226. DocumentTender Document CPTYT21/21
  227. DocumentTender Document CPTYT22/21
  228. DocumentTender Document KIM10/2021
  229. Vol 1 of 3
  230. Vol 2 of 3
  231. Vol 3 of 3
  232. DocumentTender Document PLK21/22
  233. DocumentTender Document PLK21/23
  234. DocumentTender Document CPT1001/21
  235. DocumentTender Document CPTSC13/21
  236. DocumentTender Document CPTSC14/21
  237. DocumentTender Document DBN21/08/09
  238. DocumentTender Document DBN21/08/08
  239. DocumentTender Document DBN21/08/07
  240. DocumentTender Document DBN21/08/06
  241. DocumentTender Document DBN21/08/05
  242. DocumentTender Document PET12/2021
  243. Doc 1
  244. Doc 2
  245. DocumentTender Document PET13/2021
  246. Doc 1
  247. Doc 2
  248. DocumentTender Document DBN21/07/04 Erratum
  249. Doc 1
  250. Doc 2
  251. DocumentTender Document DBN21/07/05 Erratum
  252. Doc 1
  253. Doc 2
  254. DocumentTender Document PEQ11/2021
  255. Doc 1
  256. Doc 2
  257. DocumentTender Document CPTSC09/21
  258. DocumentTender Document CPTSC10/21
  259. DocumentTender Document CPTSC11/21
  260. DocumentTender Document PLK21/18
  261. DocumentTender Document MTH23/2021
  262. DocumentTender Document DBN21/08/03
  263. DocumentTender Document DBN21/08/04 Addendum
  264. 3313-C-001 Female Quarters Guest Apartment 2
  265. 3313-D-001 Female Single Quarters 2
  266. 3313-I-001 Logistics
  267. DCS Westville - Electrical dwg 1
  268. DCS Westville - Electrical dwg 2
  269. DCS WESTVILLE-BoQ for tender (August 2021)
  270. DocumentTender Document DBN21/08/04
  271. Part 1
  272. Part 2
  273. Part 3
  274. Part 4
  275. Part 5
  276. DocumentTender Document DBN21/08/01
  277. DocumentTender Document DBN21/08/02
  278. DocumentDetails of Zoom Meeting For CPTL08/10/11/12/83
  279. DocumentTender Document CPTL08/21
  280. DocumentTender Document CPTL10/21
  281. DocumentTender Document CPTL11/21
  282. DocumentTender Document CPTL12/21
  283. DocumentTender Document CPTSC08/21
  284. DocumentTender Document PLK21/16
  285. DocumentTender Document PLK21/17
  286. DocumentTender Document PLK21/19
  287. DocumentTender Document PLK21/20
  288. DocumentTender Document PLK21/21
  289. DocumentTender Document CPTL83/21
  290. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  291. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  292. DocumentTender Document PECL07/2021
  293. DocumentTender Document MTH22/2021
  294. DocumentTender Document DBN21/07/03
  295. DocumentTender Document DBN21/07/04
  296. DocumentTender Document DBN21/07/05
  297. DocumentTender Document H21/003PF
  298. DocumentTender Document CPTYT15/21
  299. DocumentTender Document CPTYT16/21
  300. DocumentTender Document CPTYT17/21
  301. DocumentTender Document ID82287
  302. DocumentTender Document ID82290
  303. DocumentTender Document HP21/005GS
  304. DocumentTender Document HP21/006GS
  305. DocumentTender Document HP21/007GS
  306. DocumentTender Document HP21/008GS
  307. DocumentTender Document HP21/009GS
  308. DocumentTender Document CPTYT08/21
  309. DocumentTender Document CPTYT09/21
  310. DocumentTender Document CPTYT10/21
  311. DocumentTender Document CPTYT11/21
  312. DocumentTender Document CPTYT12/21
  313. DocumentTender Document CPTYT13/21
  314. DocumentTender Document CPTYT14/21
  315. DocumentTender Document KIM06/2021
  316. DocumentTender Document MTH20/2021
  317. DocumentTender Document H21/004GS
  318. DocumentTender Document HP21/004GS
  319. DocumentTender Document ID 83781
  320. DocumentTender Document KIM09/2021
  321. DocumentTender Document PT21/006
  322. DocumentTender Document MTH18/2021
  323. DocumentTender Document MTH19/2021
  324. DocumentTender Document HP21/003GS
  325. DocumentTender Document CPTS07/21
  326. DocumentTender Document ID 82286
  327. DocumentTender Document KIM05/2021
  328. DocumentTender Document KIM07/2021
  329. Part 1
  330. Part 2
  331. DocumentTender Document KIM08/2021
  332. DocumentTender Document PET10/2021
  333. Doc 1
  334. Doc 2
  335. DocumentTender Document PET11/2021
  336. Doc 1
  337. Doc 2
  338. DocumentTender Document DBN21/07/02
  339. Volume 1
  340. Volume 2
  341. Erratum
  342. DocumentTender Document DBN21/07/01
  343. Volume 1
  344. Volume 2
  345. Erratum
  346. DocumentTender Document PF41/2021
  347. DocumentTender Document H21/003GS
  348. DocumentTender Document PE15/2021
  349. DocumentTender Document H21/003AI
  350. DocumentTender Document H21/004AI
  351. DocumentTender Document H21/005AI
  352. DocumentTender Document H21/001GS
  353. DocumentTender Document PEQ09/2021
  354. Document 1
  355. Document 2
  356. DocumentTender Document PEQ10/2021
  357. Document 1
  358. Document 2
  359. DocumentTender Document H21/002PF
  360. DocumentTender Document MTH15/2021
  361. DocumentTender Document MTH16/2021
  362. DocumentTender Document MTH17/2021
  363. DocumentTender Document LS03/2021
  364. DocumentTender Document LS12/2021
  365. DocumentTender Document CPTC001/21
  366. DocumentTender Document CPTC002/21
  367. DocumentTender Document H21/006AI
  368. Book 1 of 2
  369. Book 2 of 2
  370. DocumentTender Document H21/007AI
  371. Book 1 of 3
  372. Book 2 of 3
  373. Book 3 of 3
  374. DocumentTender Document H21/008AI
  375. DocumentTender Document LS07/2021
  376. DocumentTender Document LS08/2021
  377. DocumentTender Document LS09/2021
  378. DocumentTender Document LS10/2021
  379. DocumentTender Document PF35/2021
  380. DocumentTender Document PF37/2021
  381. DocumentTender Document DBN21/06/01
  382. DocumentTender Document DBN21/06/02
  383. DocumentTender Document DBN21/06/03
  384. DocumentTender Document DBN21/06/04
  385. DocumentTender Document DBN21/06/05
  386. Part 1
  387. Part 2
  388. Part 3
  389. DocumentTender Document DBNQ21/06/09
  390. DocumentTender Document MTH13/2021
  391. DocumentTender Document LS11/2021
  392. DocumentTender Document PF34/2021
  393. DocumentTender Document PF36/2021
  394. DocumentTender Document PF40/2021
  395. DocumentTender Document DBNQ21/06/01
  396. DocumentTender Document CPTYT01/21
  397. DocumentTender Document CPTYT02/21
  398. DocumentTender Document CPTYT03/21
  399. DocumentTender Document CPTYT04/21
  400. DocumentTender Document CPTYT05/21
  401. DocumentTender Document CPTYT06/21
  402. DocumentTender Document CPTYT07/21
  403. DocumentTender Document NST21/001
  404. DocumentTender Document NST21/002
  405. DocumentTender Document NST21/003
  406. DocumentTender Document NST21/004
  407. DocumentTender Document NST21/005
  408. DocumentTender Document NST21/006
  409. DocumentsTender Document PEQ05/2021
  410. Document 1
  411. Document 2
  412. DocumentsTender Document PEQ06/2021
  413. Document 1
  414. Document 2
  415. DocumentsTender Document PEQ07/2021
  416. Document 1
  417. Document 2
  418. Document 3
  419. DocumentTender Document DBNQ21/05/12
  420. DocumentsPart 1
  421. Part 2
  422. Part 2
  423. DocumentTender Document DBNQ21/05/14
  424. Volume 1
  425. Volume 2
  426. DocumentTender Document LS04/2021
  427. DocumentTender Document LS05/2021
  428. DocumentTender Document LS06/2021
  429. DocumentTender Document COK02/2021
  430. DocumentTender Document H21/001PF
  431. DocumentTender Document PE13/2021
  432. DocumentTender Document HP21/002GS
  433. Tender Document 1 of 2
  434. Tender Document 2 of 2
  435. DocumentTender Document DBN21/05/01
  436. DocumentTender Document DBN21/05/02
  437. DocumentTender Document LSPE02/2021
  438. DocumentTender Document LSPE03/2021
  439. DocumentTender Document PEC06/2021
  440. DocumentTENDER DOCUMENT H21/002AI
  441. 01 - WHITE
  442. 02 - PEACH
  443. 03 - WHITE
  444. 04 - PINK
  445. 05 - WHITE
  446. 06 - YELLOW
  447. 07 - BLUE
  448. 08 - WHITE
  449. DocumentTender Document HP21/001GS
  450. DocumentTender Document CPTSC05/21
  451. DocumentTender Document CPTSC06/21
  452. DocumentTender Document H21/001AI
  453. DocumentTender Document PEC05/2021
  454. DocumentTender Document PET09/2021
  455. DocumentTender Document DBNQ21/03/48
  456. DocumentTender Document DBNQ21/03/50
  457. DocumentTender Document PT21/001
  458. DocumentTender Document PT21/003
  459. DocumentTender Document PT21/004
  460. DocumentTender Document CPTSC01/21
  461. DocumentTender Document CPTSC02/21
  462. DocumentTender Document CPTSC03/21
  463. DocumentTender Document CPTSC04/21
  464. DocumentTender Document PEC04/2021
  465. DocumentTender Document PT20/009
  466. DocumentTender Document PT20/010
  467. DocumentTender Document PT20/011
  468. Bill of quantity PT20/011
  469. DocumentTender Document PT20/013
  470. DocumentTender Document PT20/014
  471. DocumentTender Document H20/029AI
  472. DocumentTender Document H20/030AI
  473. DocumentTender Document H20/035AI
  474. DocumentTender Document H20/033AI
  475. DocumentTender Document H20/034AI
  476. DocumentTender Document H20/027AI
  477. DocumentTender Document H20/028AI
  478. DocumentTender Document ID 61036
  479. Tender Document ID 61036 Volume 1
  480. Tender Document ID 61036 Volume 2
  481. DocumentTender Document KIM01/2021
  482. Tender Document KIM01/2021 Volume 1
  483. Tender Document KIM01/2021 Volume 2
  484. Tender Document KIM01/2021 Volume 3
  485. Tender Document KIM01/2021 Volume 4
  486. DocumentTender Document PET06/2021
  487. DocumentTender Document PET07/2021
  488. DocumentTender Document PET08/2021
  489. DocumentTENDER DOCUMENT H20/032AI
  490. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  491. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  492. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  493. Tender Document H20/032AI BOOK 2 OF 2
  494. DocumentTENDER DOCUMENT H20/026AI
  495. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  496. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  497. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  498. Tender Document H20/026AI BOOK 2 OF 2
  499. DocumentTENDER DOCUMENT H20/025AI
  500. Tender Document H20/025AI BOOK 1 OF 2
  501. Tender Document H20/025AI BOOK 2 OF 2
  502. DocumentTENDER DOCUMENT H20/019PF
  503. DocumentTENDER DOCUMENT H20/031AI
  504. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  505. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  506. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  507. Tender Document H20/031AI BOOK 2 OF 2
  508. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/021GS
  509. DocumentTENDER DOCUMENT PE03/2021
  510. DocumentTENDER DOCUMENT PE04/2021
  511. DocumentTENDER DOCUMENT PE05/2021
  512. DocumentTENDER DOCUMENT PE06/2021
  513. DocumentTENDER DOCUMENT H20/017PF
  514. DocumentTENDER DOCUMENT H20/018PF
  515. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/53
  516. DocumentTENDER DOCUMENT H20/024AI
  517. 01 - WHITE
  518. 02 - PEACH
  519. 03 - WHITE
  520. 04 - PINK
  521. 05 - WHITE
  522. 06 - YELLOW
  523. 07 - BLUE
  524. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/022GS
  525. DocumentTENDER DOCUMENT H20/005GS
  526. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/02
  527. DocumentTENDER DOCUMENT KIM04/2021
  528. DocumentTender Document DBN21/03/01
  529. DocumentTender Document PF16/2021
  530. DocumentTender Document PF17/2021
  531. DocumentTender Document PF18/2021
  532. DocumentAdvert KIM02 and KIM03/2021
  533. DocumentAdvert papers Cleaning 2021
  534. DocumentUpington Area UnPriced_BOQ_MV
  535. Document2015 June PSSR Advert
  536. DocumentBriefing Presentation Tender No: HP14/140
  537. DocumentAttendance Register (HP14/140)
  538. DocumentAttendance Register (HP14/001)
  539. DocumentApproved Service Providers for Built Environments (PSSR).
  540. DocumentApproved Suppliers for Goods and Services.
  541. DocumentAttendance Register (HP13/036)
  542. DocumentBRIEFING SESSION FOR THE APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER (SP) TO PRODUCE A COMPLETE, ACCURATE GRAP COMPLIANT IMMOVABLE ASSET REGISTER BY 31 MARCH 2016
  543. DocumentHP12/077 Modus Operandi
  544. DocumentHP12/077 Sec 13 Terms and conditions
  545. DocumentTender HP12/077(Attendance Register)
  546. DocumentTender HP12/077(Briefing for Prospective Bidders)
  547. DocumentTender HP12/077(Intervention to improve the audit outcomes for NDPW)
  548. DocumentHP12/052(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
  549. DocumentGIS Fieldwork presentation HP12-056
  550. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/054: APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO CONDUCT LEASE AUDIT
  551. DocumentEstimated Buildings land and other strustures leased per regional office 2009/2012
  552. DocumentLease Audit presentation
  553. MinutesAttendance Register (HP12-054)
  554. DocumentTOR PRICING (HP12/052)
  555. DocumentATTENDANCE REGISTER(HP12/052)
  556. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/052: IMMOVABLE ASSETS
  557. DocumentBRIEFING SESSION FOR AN APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR THE PHYSICAL VERIFICATION OF IMMOVABLE ASSETS
  558. DocumentATTENDANCE REGISTER
  559. MinutesAPPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO ASSIST THE DEPARTMENT IN THE CLEANING OF THE AUDIT FINDINGS AND  IMPLEMENTATION OF SOUND FINANCIAL MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  560. DocumentEPWP LEARNERSHIP PROJECT 2012-PRICING STRUCTURE TEMPLATE
  561. MinutesEPWP TENDER BRIEFING SESSION
  562. DocumentTERMS OF REFERENCE - Media Clips
  563. DocumentPRICE SCHEDULE FOR EPWP SIGN BOARDS HS12 TENDER
  564. DocumentEPWP OVERVIEW PRESENTATION
  565. MinutesEPWP SIGNBOARD TENDER BRIEFING SESSION(HS12/002)
  566. DocumentDOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR TENDER HP11/077 AND HP11/078

  Enquiries

  Provisioning and Logistics