• SA LOGO
 • TENDER DOCUMENTS

  1. DocumentTender Document H22/013AI
  2. DocumentTender Document H22/015AI
  3. DocumentTender Document H22/017AI
  4. DocumentTender Document H22/027AI
  5. DocumentTender Document H22/032AI
  6. DocumentTender Document H22/012AI
  7. DocumentTender Document H22/024AI
  8. DocumentTender Document H22/026AI
  9. DocumentTender Document H22/028AI
  10. DocumentTender Document H22/034AI
  11. DocumentTender Document H22/035AI
  12. DocumentTender Document H22/036AI
  13. DocumentTender Document H22/018AI
  14. DocumentTender Document H22/037AI
  15. Book 1 of 2
  16. Book 2 of 2
  17. DocumentTender Document H22/033AI
  18. DocumentTender Document CPTSC15/22
  19. DocumentTender Document PT22/014
  20. DocumentTender Document H22/039AI
  21. DocumentTender Document H22/038AI
  22. DocumentTender Document H22/011GS
  23. DocumentTender Document H22/013GS
  24. DocumentTender Document H22/014GS
  25. DocumentTender Document H22/016AI
  26. DocumentTender Document H22/019AI
  27. DocumentTender Document H22/021AI
  28. DocumentTender Document H22/022AI
  29. DocumentTender Document H22/029AI
  30. DocumentTender Document H22/031AI
  31. DocumentTender Document PT22/010
  32. DocumentTender Document PT22/018
  33. DocumentTender Document PT22/009
  34. DocumentTender Document CPTL14/22
  35. DocumentTender Document CPTL15/22
  36. DocumentTender Document CPTYT31/22
  37. DocumentTender Document CPTYT32/22
  38. DocumentTender Document CPTYT33/22
  39. DocumentTender Document CPTYT34/22
  40. DocumentTender Document CPTYT35/22
  41. DocumentTender Document CPTYT36/22
  42. DocumentTender Document PT22/011
  43. DocumentTender Document PT22/015
  44. DocumentTender Document H22/014AI
  45. DocumentTender Document H22/020AI
  46. DocumentTender Document H22/023AI
  47. DocumentTender Document H22/025AI
  48. DocumentTender Document H22/030AI
  49. DocumentTender Document PT22/016
  50. DocumentTender Document PT22/017
  51. DocumentTender Document CPT1007/22
  52. DocumentTender Document CPTL13/22
  53. DocumentTender Document CPTSC14/22
  54. DocumentTender Document CPTSC16/22
  55. DocumentTender Document DBN22/11/13
  56. DocumentTender Document DBN22/11/14
  57. DocumentTender Document LSPE07/2022 Erratum
  58. DocumentTender Document LSPE07/2022
  59. DocumentTender Document LSPE08/2022
  60. DocumentTender Document LSPE09/2022 Erratum
  61. DocumentTender Document LSPE09/2022
  62. DocumentTender Document PE16/2022
  63. DocumentTender Document PE17/2022
  64. DocumentTender Document PE23/2022
  65. DocumentTender Document PE24/2022
  66. DocumentTender Document PE25/2022
  67. Volume 1 of 3
  68. Volume 2 of 3
  69. Volume 3 of 3
  70. DocumentTender Document PEC02/2022
  71. DocumentTender Document PEC03/2022
  72. DocumentTender Document PEC04/2022
  73. DocumentTender Document PEC05/2022 Erratum
  74. DocumentTender Document PEC05/2022
  75. DocumentTender Document PEC06/2022
  76. DocumentTender Document PEC07/2022 Erratum
  77. DocumentTender Document PEC07/2022
  78. DocumentTender Document PEC08/2022
  79. DocumentTender Document PEC09/2022
  80. DocumentTender Document PEC10/2022
  81. DocumentTender Document PEC11/2022
  82. DocumentTender Document PET01/2022
  83. DocumentTender Document PLK22/09
  84. DocumentTender Document DBN22/11/11
  85. DocumentTender Document DBN22/11/12
  86. DocumentTender Document PT22/012
  87. DocumentTender Document CPTSC13/22
  88. DocumentTender Document DBN22/11/09 Erratum
  89. DocumentTender Document DBN22/11/09
  90. DocumentTender Document DBN22/11/10 Erratum
  91. DocumentTender Document DBN22/11/10
  92. DocumentTender Document KIM07/2022
  93. Part 1
  94. Part 2
  95. Part 3
  96. Part 4
  97. DocumentTender Document KIM09/2022
  98. Volume 1
  99. Volume 2
  100. Volume 2 Part 1
  101. Volume 3
  102. Other Document
  103. DocumentTender Document KIM10/2022
  104. Volume 1
  105. Volume 2 Part 1 of 1
  106. Volume 2 Part 2 of 1
  107. Volume 2 Part 1 of 2
  108. Volume 2 Part 2 of 2
  109. Volume 3 Part 1
  110. Volume 3 Part 2
  111. Volume 3 Part 3
  112. DocumentTender Document KIM11/2022
  113. DocumentTender Document DBN22/11/07 Erratum
  114. DocumentTender Document DBN22/11/07
  115. DocumentTender Document DBN22/11/08 Erratum
  116. DocumentTender Document DBN22/11/08
  117. DocumentTender Document DBN22/11/05 Erratum
  118. DocumentTender Document DBN22/11/05
  119. DocumentTender Document DBN22/11/06 Erratum
  120. DocumentTender Document DBN22/11/06
  121. DocumentTender Document DBN22/11/04 Erratum
  122. DocumentTender Document HP22/006GS
  123. DocumentTender Document HP22/008GS
  124. DocumentTender Document HP22/009GS
  125. DocumentTender Document HP22/010GS
  126. DocumentTender Document PE11/2022
  127. DocumentTender Document PE12/2022
  128. DocumentTender Document PE13/2022
  129. DocumentTender Document PE14/2022 Addendum
  130. DocumentTender Document PE14/2022
  131. DocumentTender Document PE15/2022
  132. DocumentTender Document DBN22/11/01 Erratum
  133. DocumentTender Document DBN22/11/01
  134. DocumentTender Document COK12/2022
  135. DocumentTender Document CPTSC10/22
  136. DocumentTender Document CPTSC11/22 Addendum
  137. DocumentTender Document CPTSC11/22
  138. DocumentTender Document CPTSC12/22
  139. DocumentTender Document DBN22/11/02
  140. Volume 1
  141. Volume 1 Part 1
  142. Volume 1 Part 2
  143. Volume 2 Part 1
  144. Volume 2 Part 2
  145. Volume 3
  146. DocumentTender Document KIM08/2022
  147. Part 1
  148. Part 2
  149. Part 3
  150. DocumentTender Document MTH56/2022
  151. DocumentTender Document MTH57/2022
  152. DocumentTender Document CPTYT26/22
  153. DocumentTender Document CPTYT27/22
  154. DocumentTender Document CPTYT28/22
  155. DocumentTender Document CPYTY29/22
  156. DocumentTender Document CPTYT30/22
  157. DocumentTender Document DBN22/11/04
  158. DocumentTender Document DBN22/11/03 Erratum
  159. DocumentTender Document DBN22/11/03
  160. DocumentTender Document PE05/2022
  161. DocumentTender Document PE06/2022
  162. DocumentTender Document PE07/2022
  163. DocumentTender Document PE08/2022
  164. DocumentTender Document PE09/2022
  165. DocumentTender Document PE10/2022
  166. DocumentTender Document DBN22/10/03
  167. Part 1 of 3
  168. Part 2 of 3
  169. Part 3 of 3
  170. DocumentTender Document PF65/2022
  171. DocumentTender Document PF66/2022
  172. DocumentTender Document CPTL06/22
  173. DocumentTender Document CPTL07/22
  174. DocumentTender Document CPTL08/22
  175. DocumentTender Document DBN22/10/02
  176. Part 1 of 3
  177. Part 2 of 3
  178. Part 3 of 3
  179. DocumentTender Document CPTL05/22
  180. DocumentTender Document CPTL09/22
  181. DocumentTender Document DBN22/10/01
  182. Part 1 of 3
  183. Part 2 of 3
  184. Part 3 of 3
  185. DocumentTender Document H22/004PF
  186. DocumentTender Document DBNQ22/11/03
  187. DocumentTender Document HP22/007GS
  188. DocumentTender Document PECL01/2022
  189. DocumentTender Document PLK22/08
  190. DocumentTender Document CPTSC06/22
  191. DocumentTender Document CPTSC09/22 Addendum
  192. DocumentTender Document CPTSC09/22
  193. DocumentTender Document JHB22/26
  194. DocumentTender Document CPTL02/22 Addedum
  195. DocumentTender Document CPTL02/22
  196. DocumentTender Document CPTSC07/22
  197. DocumentTender Document CPTSC08/22
  198. DocumentTender Document ID-167040
  199. Doc 1
  200. Doc 2
  201. DocumentTender Document KIM05/2022
  202. Doc 1
  203. Doc 2
  204. DocumentTender Document LS09/2022
  205. DocumentTender Document CPTL03/22
  206. DocumentTender Document CPTL04/22
  207. DocumentTender Document CPTL10/22
  208. DocumentTender Document CPTL11/22
  209. DocumentTender Document H22/006GS
  210. DocumentTender Document H22/007GS Addendum
  211. DocumentTender Document H22/007GS
  212. DocumentTender Document PLK22/07
  213. DocumentTender Document CPTYT19/22
  214. DocumentTender Document ID-166842
  215. Part 1
  216. Part 2
  217. DocumentTender Document KIM04/2022 Addendum
  218. DocumentTender Document KIM04/2022
  219. Part 1
  220. Part 2
  221. DocumentTender Document H22/006AI
  222. DocumentTender Document H22/007AI
  223. Book 1 of 2
  224. Book 2 Part 1
  225. Book 2 Part 2
  226. DocumentTender Document CPT1005/22
  227. Doc 1
  228. Doc 2
  229. DocumentTender Document CPTSC05/22
  230. DocumentTender Document H22/009AI
  231. DocumentTender Document H22/010AI
  232. DocumentTender Document PF55/2022
  233. DocumentTender Document H22/003AI
  234. DocumentTender Document H22/004AI
  235. DocumentTender Document H22/005AI
  236. DocumentTender Document CPTYT01/22
  237. DocumentTender Document CPTYT02/22
  238. DocumentTender Document CPTYT13/22
  239. DocumentTender Document CPTYT14/22
  240. DocumentTender Document CPTYT15/22
  241. DocumentTender Document CPTYT16/22
  242. DocumentTender Document CPTYT17/22
  243. DocumentTender Document CPTYT18/22
  244. DocumentTender Document CPTYT03/22
  245. DocumentTender Document CPTYT04/22
  246. DocumentTender Document CPTYT05/22
  247. DocumentTender Document CPTYT06/22
  248. DocumentTender Document CPTYT07/22
  249. DocumentTender Document CPTYT08/22
  250. DocumentTender Document CPTYT09/22
  251. DocumentTender Document H22/005GS
  252. DocumentTender Document HP22/002GS
  253. DocumentPart 1 of 3
  254. DocumentPart 2 of 3
  255. DocumentPart 3 of 3
  256. DocumentTender Document HP22/004GS
  257. DocumentTender Document CPTYT20/22
  258. DocumentTender Document CPTYT21/22
  259. DocumentTender Document CPTYT22/22
  260. DocumentTender Document CPTYT23/22
  261. DocumentTender Document CPTYT24/22
  262. DocumentTender Document CPTYT25/22
  263. DocumentTender Document ID-167396 Addendum
  264. Doc 1
  265. Doc 2
  266. DocumentTender Document ID-167396
  267. Part 1
  268. Part 2
  269. DocumentTender Document LS06/2022
  270. DocumentTender Document LS07/2022
  271. DocumentTender Document LS08/2022
  272. DocumentTender Document DBN22/09/04
  273. DocumentTender Document HP22/003GS
  274. DocumentTender Document DBN22/09/03
  275. DocumentTender Document H22/003PF
  276. DocumentTender Document MTH31/2022
  277. DocumentTender Document MTH33/2022
  278. DocumentTender Document MTH34/2022
  279. DocumentTender Document MTH35/2022
  280. DocumentTender Document MTH36/2022
  281. DocumentTender Document CPTSC02/22
  282. DocumentTender Document CPTYT10/22
  283. DocumentTender Document CPTYT11/22
  284. DocumentTender Document CPTYT12/22
  285. DocumentTender Document MTH47/2022
  286. DocumentTender Document MTH54/2022
  287. DocumentTender Document DBN22/09/02
  288. DocumentPart 1 of 2
  289. DocumentPart 2 0f 2
  290. DocumentTender Document MTH32/2022
  291. DocumentTender Document MTH48/2022
  292. DocumentTender Document MTH49/2022
  293. DocumentTender Document MTH50/2022
  294. DocumentTender Document MTH51/2022
  295. DocumentTender Document MTH52/2022
  296. DocumentTender Document MTH53/2022
  297. DocumentTender Document CPT1004/22
  298. DocumentTender Document CPTC003/22
  299. DocumentTender Document CPTSC04/22
  300. DocumentTender Document CPTSC03/22
  301. DocumentTender Document DBN22/09/01
  302. DocumentTender Document H22/002GS
  303. DocumentTender Document H22/003GS
  304. DocumentTender Document H22/001PF
  305. DocumentTender Document H22/002PF
  306. DocumentTender Document HP22/001GS
  307. DocumentTender Document PLK22/005
  308. DocumentTender Document PLK22/006
  309. DocumentTender Document CPT1003/22
  310. DocumentTender Document CPTC002/22
  311. DocumentTender Document ID-143797
  312. DocumentTender Document ID-143904
  313. DocumentTender Document ID-150943
  314. DocumentTender Document ID-151796
  315. DocumentTender Document ID-163797
  316. DocumentTender Document DBN22/08/05 Erratum
  317. DocumentTender Document DBN22/08/06 Erratum
  318. DocumentTender Document LS02/2022 Erratum
  319. DocumentTender Document ID-164103
  320. DocumentPart 1 of 2
  321. DocumentPart 2 of 2
  322. DocumentTender Document CPT1001/22
  323. DocumentDoc 1
  324. DocumentDoc 2
  325. DocumentTender Document PE02/2022
  326. DocumentTender Document PE03/2022
  327. DocumentTender Document PE04/2022
  328. DocumentTender Document CPTC001/22
  329. DocumentTender Document CPT1001/22
  330. DocumentPart 1 of 4
  331. DocumentPart 2 of 4
  332. DocumentPart 3 of 4
  333. DocumentPart 4 of 4
  334. DocumentTender Document CPT1002/22
  335. DocumentDoc 1
  336. DocumentDoc 2
  337. DocumentDoc 3
  338. DocumentTender Document ID-161451
  339. DocumentTender Document KIM03/2022
  340. DocumentDoc 1
  341. DocumentDoc 2
  342. DocumentTender Document LS02/2022
  343. DocumentTender Document LS03/2022
  344. DocumentTender Document LS04/2022
  345. DocumentTender Document LS05/2022
  346. DocumentTender Document MTH37/2022
  347. DocumentTender Document MTH38/2022
  348. DocumentTender Document MTH39/2022
  349. DocumentTender Document MTH40/2022
  350. DocumentTender Document MTH41/2022
  351. DocumentTender Document MTH42/2022
  352. DocumentTender Document MTH43/2022
  353. DocumentTender Document MTH44/2022
  354. DocumentTender Document MTH45/2022
  355. DocumentTender Document MTH46/2022
  356. DocumentTender Document DBN22/08/06
  357. DocumentTender Document JHB22/03
  358. DocumentTender Document JHB22/04
  359. DocumentTender Document DBN22/08/05
  360. DocumentTender Document DBN22/08/04
  361. DocumentTender Document PLK22/02
  362. DocumentTender Document PLK22/04
  363. DocumentTender Document CPTSC01/22
  364. DocumentTender Document ID-156494
  365. DocumentTender Document PF45/2022
  366. DocumentTender Document PF46/2022
  367. DocumentTender Document PF47/2022
  368. DocumentTender Document MTH24/2022
  369. DocumentTender Document MTH25/2022
  370. DocumentTender Document MTH26/2022
  371. DocumentTender Document MTH27/2022
  372. DocumentTender Document MTH28/2022
  373. DocumentTender Document MTH29/2022
  374. DocumentTender Document MTH30/2022
  375. DocumentTender Document PT22/005
  376. DocumentTender Document H22/001AI
  377. DocumentTender Document H22/002AI
  378. Book 1 of 2 Part 1 of 3
  379. Book 1 of 2 Part 2 of 3
  380. Book 1 of 2 Part 3 of 3
  381. Book 2 of 2
  382. DocumentTender Document DBN22/08/01
  383. DocumentTender Document DBN22/08/02
  384. DocumentTender Document DBN22/08/03
  385. DocumentTender Document LSPE05/2022
  386. DocumentTender Document LSPE06/2022
  387. DocumentTender Document MTH18/2022
  388. DocumentTender Document MTH19/2022
  389. DocumentTender Document MTH20/2022
  390. DocumentTender Document MTH21/2022
  391. DocumentTender Document MTH22/2022
  392. DocumentTender Document MTH23/2022
  393. DocumentTender Document PES01/2022
  394. DocumentTender Document LSPE02/2022
  395. DocumentTender Document LSPE03/2022
  396. DocumentTender Document LSPE04/2022
  397. DocumentTender Document MTH13/2022
  398. DocumentTender Document MTH14/2022
  399. DocumentTender Document MTH15/2022
  400. DocumentTender Document MTH16/2022
  401. DocumentTender Document MTH17/2022
  402. DocumentTender Document LSPE01/2022
  403. DocumentTender Document MTH12/2022
  404. DocumentTender Document MTH04/2022 Erratum
  405. DocumentTender Document MTH05/2022 Erratum
  406. DocumentTender Document MTH06/2022 Erratum
  407. DocumentTender Document MTH07/2022 Erratum
  408. DocumentTender Document MTH08/2022 Erratum
  409. DocumentTender Document PT22/003
  410. DocumentTender Document PT22/004
  411. DocumentTender Document PT22/001
  412. DocumentTender Document MTH01/2022 Erratum
  413. DocumentTender Document MTH02/2022 Erratum
  414. DocumentTender Document MTH03/2022 Erratum
  415. DocumentTender Document PF31/2022
  416. DocumentTender Document PF34/2022
  417. DocumentTender Document PF35/2022
  418. DocumentTender Document PF36/2022
  419. DocumentTender Document PF37/2022
  420. DocumentTender Document MTH10/2022
  421. DocumentTender Document MTH11/2022
  422. DocumentTender Document MTH09/2022
  423. DocumentTender Document MTH04/2022
  424. DocumentTender Document MTH05/2022
  425. DocumentTender Document MTH07/2022
  426. DocumentTender Document MTH07/2022
  427. DocumentTender Document MTH08/2022
  428. DocumentTender Document MTH01/2022
  429. DocumentTender Document MTH02/2022
  430. DocumentTender Document MTH03/2022
  431. DocumentTender Document PF25/2022
  432. DocumentTender Document PF26/2022
  433. DocumentTender Document PF29/2022
  434. DocumentTender Document PF32/2022
  435. DocumentTender Document PF10/2022
  436. DocumentTender Document PF27/2022
  437. DocumentTender Document PF28/2022
  438. DocumentTender Document PF30/2022
  439. DocumentTerms of Reference RFI2022/001GS
  440. DocumentTender Document DBN22/02/03
  441. Volume 1
  442. Volume 2
  443. Volume 3
  444. Volume 4
  445. DocumentTender Document DBN22/02/01
  446. Volume 1
  447. Volume 2
  448. Volume 3
  449. Volume 4
  450. DocumentTender Document DBN22/02/02
  451. Volume 1
  452. Volume 2
  453. Volume 3
  454. Volume 4
  455. DocumentTender Document CPTL30/21
  456. DocumentTender Document CPTL31/21
  457. DocumentTender Document CPTL32/21
  458. DocumentTender Document CPTL33/21
  459. DocumentTender Document CPTL34/21
  460. DocumentTender Document CPTL35/21
  461. DocumentTender Document CPTL36/21
  462. DocumentTender Document H21/017AI
  463. Part 1
  464. Part 2
  465. DocumentTender Document KIM02/2022
  466. DocumentTender Document LS01/2022
  467. DocumentTender Document PEQ01/2022
  468. DocumentDoc 1
  469. DocumentDoc 2
  470. DocumentTender Document RFQ11/2021
  471. DocumentTender Document RFQ12/2021
  472. DocumentTender Document RFQ13/2021
  473. DocumentTender Document RFQ14/2021
  474. DocumentTender Document RFQ15/2021
  475. DocumentTender Document RFQ16/2021
  476. DocumentTender Document RFQ17/2021
  477. DocumentTender Document RFQ18/2021
  478. DocumentTender Document RFQ19/2021
  479. DocumentTender Document RFQ20/2021
  480. DocumentTender Document RFQ21/2021
  481. DocumentTender Document RFQ22/2021
  482. DocumentTender Document RFQ23/2021
  483. DocumentTender Document RFQ24/2021
  484. DocumentTender Document RFQ25/2021
  485. DocumentTender Document RFQ26/2021
  486. DocumentTender Document PT21/034
  487. DocumentTender Document CPTL24/21
  488. DocumentTender Document CPTL25/21
  489. DocumentTender Document CPTL26/21
  490. DocumentTender Document CPTL27/21
  491. DocumentTender Document CPTL28/21
  492. DocumentTender Document CPTL29/21
  493. DocumentTender Document H21/016AI
  494. Book 1 of 2 Part 1
  495. Book 1 of 2 Part 2
  496. Book 1 of 2 Part 3
  497. Book 2 of 2 Part 1
  498. Book 2 of 2 Part 2
  499. Book 2 of 2 Part 3
  500. Book 2 of 2 Part 4
  501. Book 2 of 2 Part 5
  502. Book 2 of 2 Part 6
  503. DocumentTender Document KIM01/2022
  504. DocumentTender Document MTH43/2021
  505. DocumentTender Document MTH44/2021
  506. DocumentTender Document MTH45/2021
  507. DocumentTender Document MTH46/2021
  508. DocumentTender Document DBN22/01/02
  509. DocumentTender Document DBN22/01/01
  510. DocumentTender Document CPTSC25/21
  511. DocumentTender Document CPTSC26/21
  512. DocumentTender Document PLK22/01
  513. DocumentTender Document PT21/032
  514. DocumentTender Document PT21/033
  515. DocumentTender Document PT21/029
  516. DocumentTender Document PT21/030
  517. DocumentTender Document PT21/031
  518. DocumentTender Document DBN21/11/04
  519. DocumentTender Document CPTSC24/21
  520. DocumentTender Document H21/010PF
  521. DocumentTender Document MTH32/2021
  522. DocumentTender Document MTH33/2021
  523. DocumentTender Document MTH34/2021
  524. DocumentTender Document MTH35/2021
  525. DocumentTender Document MTH36/2021
  526. DocumentTender Document MTH37/2021
  527. DocumentTender Document MTH38/2021
  528. DocumentTender Document MTH39/2021
  529. DocumentTender Document MTH40/2021
  530. DocumentTender Document CPTC003/21
  531. DocumentTender Document CPTC004/21
  532. DocumentTender Document CPTC005/21
  533. DocumentTender Document CPTC006/21
  534. DocumentTender Document HP21/015GS
  535. DocumentTender Document HP21/016GS
  536. DocumentTender Document HP21/017GS
  537. DocumentTender Document MTH41/2021
  538. DocumentTender Document H21/009PF
  539. DocumentTender Document CPTYT26/21
  540. DocumentTender Document CPTYT27/21
  541. DocumentTender Document CPTYT28/21
  542. DocumentTender Document CPTYT29/21
  543. DocumentTender Document CPTYT30/21
  544. DocumentTender Document CPTYT31/21
  545. DocumentTender Document CPTYT32/21
  546. DocumentTender Document DBN21/11/02
  547. DocumentTender Document DBN21/11/03
  548. DocumentTender Document H21/007PF
  549. DocumentTender Document H21/008PF
  550. DocumentTender Document KIM16/2021
  551. Part 1
  552. Part 2
  553. Part 3
  554. Part 4
  555. Part 5
  556. Part 6
  557. DocumentTender Document SM21/2021
  558. DocumentTender Document SM22/2021
  559. DocumentTender Document SM23/2021
  560. DocumentTender Document CPTC007/21
  561. DocumentTender Document KIM17/2021
  562. DocumentTender Document SM24/2021
  563. DocumentTender Document SM25/2021
  564. DocumentTender Document LS03/2021
  565. DocumentTender Document PLK21/54
  566. DocumentTender Document PLK21/55
  567. DocumentTender Document PLK21/56
  568. DocumentTender Document PLK21/57
  569. DocumentTender Document DBN21/11/35
  570. DocumentTender Document PEQ18/2021
  571. Doc 1
  572. Doc 2
  573. DocumentTender Document PT21/025
  574. DocumentTender Document PT21/026
  575. DocumentTender Document PT21/027
  576. DocumentTender Document DBN21/11/01
  577. DocumentTender Document PT21/023
  578. DocumentTender Document PT21/024
  579. DocumentTender Document PT21/009
  580. DocumentTender Document H21/004PF
  581. DocumentTender Document H21/006PF
  582. DocumentTender Document PLK21/37
  583. DocumentTender Document PLK21/38
  584. DocumentTender Document WMK01/2021
  585. DocumentTender Document WMK02/2021
  586. DocumentTender Document WMK03/2021
  587. DocumentTender Document WMK04/2021
  588. DocumentTender Document PEH01/2021
  589. DocumentTender Document 300D21023
  590. DocumentTender Document KIM13.1/2021
  591. Vol 1
  592. Vol 2
  593. Vol 3 Part 1
  594. Vol 3 Part 2
  595. KIM13.1 Returnable Documents
  596. KIM13.1 Upington Labour Offices RR BOQ
  597. DocumentTender Document KIM14/2021
  598. DocumentTender Document LS14/2021
  599. DocumentTender Document PT21/021
  600. DocumentTender Document PLK21/50
  601. DocumentTender Document PLK21/51
  602. DocumentTender Document PT21/017
  603. DocumentTender Document PT21/018
  604. DocumentTender Document PEQ16/2021
  605. DocumentTender Document PEQ17/2021
  606. Doc 1
  607. Doc 2
  608. DocumentTender Document CPT300D21022
  609. DocumentTender Document CPTSC23/21
  610. DocumentTender Document H21/005PF
  611. DocumentTender Document CPT1003/21
  612. DocumentTender Document 200D21015
  613. DocumentTender Document 300D21017
  614. DocumentTender Document PLK21/45
  615. DocumentTender Document PLK21/46
  616. DocumentTender Document PLK21/49
  617. DocumentTender Document PT21/016
  618. DocumentTender Document PT21/019
  619. DocumentTender Document PT21/020
  620. DocumentTender Document PFMA/SCM/01
  621. DocumentTender Document PF55/2021
  622. DocumentTender Document DBN21/09/02 Erratum
  623. DocumentTender Document PT21/014
  624. DocumentTender Document PT21/015
  625. DocumentTender Document MAM09/2021
  626. DocumentTender Document ID98404
  627. DocumentTender Document PF48-2021
  628. DocumentTender Document PF50-2021
  629. DocumentTender Document PF51-2021
  630. DocumentTender Document MTH31/2021
  631. DocumentTender Document CPTSC19/21
  632. DocumentTender Document CPTSC20/21
  633. DocumentTender Document CPTSC21/21
  634. DocumentTender Document CPTSC22/21
  635. DocumentTender Document H21/009AI
  636. DocumentTender Document H21/010AI
  637. DocumentTender Document H21/012AI
  638. DocumentPart 1
  639. DocumentPart 2
  640. DocumentTender Document H21/014AI
  641. DocumentTender Document H20/047AI
  642. DocumentTender Document DBN21/10/02
  643. BERGVILLE -VOLUME 1 TENDER DOCUMENT
  644. Volume 2 Part 1 Returnable Documents & BOQ
  645. Volume 2 Part 2.1 BOQ
  646. Volume 2 Part 2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  647. Volume 2 Part 2.2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  648. Volume 2 Part 3 MECHANICAL INSTALLATION
  649. Volume 2 Part 4 Returnable Documents 2
  650. Volume 2 Part Electrical drawings 1
  651. Volume 2 Part Electrical drawings 2
  652. BERGVILLE - VOLUME 3 TENDER DOC
  653. DocumentTender Document DBN21/10/01
  654. DocumentTender Document PF38/2021
  655. DocumentTender Document KIM11/2021
  656. Tender Document Part1
  657. Tender Document Part2
  658. DocumentTender Document PEQ15/2021
  659. Tender Document Part1
  660. Tender Document Part2
  661. DocumentTender Document PLK21/33
  662. DocumentTender Document PLK21/34
  663. DocumentTender Document PLK21/45
  664. DocumentTender Document PLK21/36
  665. DocumentTender Document PLK21/39
  666. DocumentTender Document PLK21/40
  667. DocumentTender Document PLK21/41
  668. DocumentTender Document PLK21/43
  669. DocumentTender Document PLK21/44
  670. DocumentTender Document DPE02/2021
  671. DocumentTender Document PEHQ12/2021
  672. DocumentTender Document PEHQ13/2021
  673. DocumentTender Document PEHQ14/2021
  674. DocumentTender Document ID96741
  675. DocumentTender Document MTH29/2021
  676. DocumentTender Document HP21/014GS
  677. DocumentTender Document PE20/2021
  678. DocumentTender Document CPTYT23/21
  679. DocumentTender Document CPTYT24/21
  680. DocumentTender Document CPTYT25/21
  681. DocumentTender Document LSPE04/2021
  682. DocumentTender Document LSPE05/2021
  683. DocumentTender Document LSPE06/2021
  684. DocumentTender Document HP21/012GS
  685. DocumentTender Document HP21/013GS
  686. DocumentTender Document PLK21/28
  687. DocumentTender Document PLK21/29
  688. DocumentTender Document PLK21/31
  689. DocumentTender Document PLK21/32
  690. DocumentTender Document KIM12/2021
  691. Doc 1
  692. Doc 2
  693. DocumentTender Document DBN21/09/02
  694. DocumentTender Document DBN21/09/03
  695. DocumentTender Document PEHQ09/2021
  696. DocumentTender Document PEHQ10/2021
  697. DocumentTender Document PEHQ11/2021
  698. DocumentTender Document MTH26/2021
  699. DocumentTender Document MTH27/2021
  700. DocumentTender Document MTH28/2021
  701. DocumentTender Document PLK21/25
  702. DocumentTender Document PLK21/26
  703. DocumentTender Document PLK21/27
  704. DocumentTender Document CPTSC17/21
  705. DocumentTender Document CPTSC18/21
  706. DocumentTender Document PE18/2021
  707. Doc 1
  708. Doc 2
  709. DocumentTender Document PEQ12/2021
  710. DocumentTender Document PEQ13/2021
  711. DocumentTender Document PEQ14/2021
  712. DocumentTender Document PEHQ08/2021
  713. DocumentTender Document SM16/2021
  714. DocumentTender Document CPTSC15/21
  715. DocumentTender Document CPTSC16/21
  716. DocumentTender Document CPTL13/21
  717. DocumentTender Document CPTL14/21
  718. DocumentTender Document CPTL15/21
  719. DocumentTender Document CPTL16/21
  720. DocumentTender Document CPTL17/21
  721. DocumentTender Document CPTL18/21
  722. DocumentTender Document CPTL20/21
  723. DocumentTender Document DBN21/09/01
  724. DocumentTender Document PT21/011
  725. DocumentTender Document PLK21/024
  726. DocumentTender Document RFP01/2021 Erratum
  727. DocumentTender Document RFP01/2021
  728. DocumentTender Document RFP02/2021 Erratum
  729. DocumentTender Document RFP02/2021
  730. DocumentTender Document RFP03/2021 Erratum
  731. DocumentTender Document RFP03/2021
  732. DocumentTender Document RFP04/2021
  733. DocumentTender Document CPTYT18/21
  734. DocumentTender Document CPTYT19/21
  735. DocumentTender Document CPTYT20/21
  736. DocumentTender Document CPTYT21/21
  737. DocumentTender Document CPTYT22/21
  738. DocumentTender Document KIM10/2021
  739. Vol 1 of 3
  740. Vol 2 of 3
  741. Vol 3 of 3
  742. DocumentTender Document PLK21/22
  743. DocumentTender Document PLK21/23
  744. DocumentTender Document CPT1001/21
  745. DocumentTender Document CPTSC13/21
  746. DocumentTender Document CPTSC14/21
  747. DocumentTender Document DBN21/08/09
  748. DocumentTender Document DBN21/08/08
  749. DocumentTender Document DBN21/08/07
  750. DocumentTender Document DBN21/08/06
  751. DocumentTender Document DBN21/08/05
  752. DocumentTender Document PET12/2021
  753. Doc 1
  754. Doc 2
  755. DocumentTender Document PET13/2021
  756. Doc 1
  757. Doc 2
  758. DocumentTender Document DBN21/07/04 Erratum
  759. Doc 1
  760. Doc 2
  761. DocumentTender Document DBN21/07/05 Erratum
  762. Doc 1
  763. Doc 2
  764. DocumentTender Document PEQ11/2021
  765. Doc 1
  766. Doc 2
  767. DocumentTender Document CPTSC09/21
  768. DocumentTender Document CPTSC10/21
  769. DocumentTender Document CPTSC11/21
  770. DocumentTender Document PLK21/18
  771. DocumentTender Document MTH23/2021
  772. DocumentTender Document DBN21/08/03
  773. DocumentTender Document DBN21/08/04 Addendum
  774. 3313-C-001 Female Quarters Guest Apartment 2
  775. 3313-D-001 Female Single Quarters 2
  776. 3313-I-001 Logistics
  777. DCS Westville - Electrical dwg 1
  778. DCS Westville - Electrical dwg 2
  779. DCS WESTVILLE-BoQ for tender (August 2021)
  780. DocumentTender Document DBN21/08/04
  781. Part 1
  782. Part 2
  783. Part 3
  784. Part 4
  785. Part 5
  786. DocumentTender Document DBN21/08/01
  787. DocumentTender Document DBN21/08/02
  788. DocumentDetails of Zoom Meeting For CPTL08/10/11/12/83
  789. DocumentTender Document CPTL08/21
  790. DocumentTender Document CPTL10/21
  791. DocumentTender Document CPTL11/21
  792. DocumentTender Document CPTL12/21
  793. DocumentTender Document CPTSC08/21
  794. DocumentTender Document PLK21/16
  795. DocumentTender Document PLK21/17
  796. DocumentTender Document PLK21/19
  797. DocumentTender Document PLK21/20
  798. DocumentTender Document PLK21/21
  799. DocumentTender Document CPTL83/21
  800. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  801. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  802. DocumentTender Document PECL07/2021
  803. DocumentTender Document MTH22/2021
  804. DocumentTender Document DBN21/07/03
  805. DocumentTender Document DBN21/07/04
  806. DocumentTender Document DBN21/07/05
  807. DocumentTender Document H21/003PF
  808. DocumentTender Document CPTYT15/21
  809. DocumentTender Document CPTYT16/21
  810. DocumentTender Document CPTYT17/21
  811. DocumentTender Document ID82287
  812. DocumentTender Document ID82290
  813. DocumentTender Document HP21/005GS
  814. DocumentTender Document HP21/006GS
  815. DocumentTender Document HP21/007GS
  816. DocumentTender Document HP21/008GS
  817. DocumentTender Document HP21/009GS
  818. DocumentTender Document CPTYT08/21
  819. DocumentTender Document CPTYT09/21
  820. DocumentTender Document CPTYT10/21
  821. DocumentTender Document CPTYT11/21
  822. DocumentTender Document CPTYT12/21
  823. DocumentTender Document CPTYT13/21
  824. DocumentTender Document CPTYT14/21
  825. DocumentTender Document KIM06/2021
  826. DocumentTender Document MTH20/2021
  827. DocumentTender Document H21/004GS
  828. DocumentTender Document HP21/004GS
  829. DocumentTender Document ID 83781
  830. DocumentTender Document KIM09/2021
  831. DocumentTender Document PT21/006
  832. DocumentTender Document MTH18/2021
  833. DocumentTender Document MTH19/2021
  834. DocumentTender Document HP21/003GS
  835. DocumentTender Document CPTS07/21
  836. DocumentTender Document ID 82286
  837. DocumentTender Document KIM05/2021
  838. DocumentTender Document KIM07/2021
  839. Part 1
  840. Part 2
  841. DocumentTender Document KIM08/2021
  842. DocumentTender Document PET10/2021
  843. Doc 1
  844. Doc 2
  845. DocumentTender Document PET11/2021
  846. Doc 1
  847. Doc 2
  848. DocumentTender Document DBN21/07/02
  849. Volume 1
  850. Volume 2
  851. Erratum
  852. DocumentTender Document DBN21/07/01
  853. Volume 1
  854. Volume 2
  855. Erratum
  856. DocumentTender Document PF41/2021
  857. DocumentTender Document H21/003GS
  858. DocumentTender Document PE15/2021
  859. DocumentTender Document H21/003AI
  860. DocumentTender Document H21/004AI
  861. DocumentTender Document H21/005AI
  862. DocumentTender Document H21/001GS
  863. DocumentTender Document PEQ09/2021
  864. Document 1
  865. Document 2
  866. DocumentTender Document PEQ10/2021
  867. Document 1
  868. Document 2
  869. DocumentTender Document H21/002PF
  870. DocumentTender Document MTH15/2021
  871. DocumentTender Document MTH16/2021
  872. DocumentTender Document MTH17/2021
  873. DocumentTender Document LS03/2021
  874. DocumentTender Document LS12/2021
  875. DocumentTender Document CPTC001/21
  876. DocumentTender Document CPTC002/21
  877. DocumentTender Document H21/006AI
  878. Book 1 of 2
  879. Book 2 of 2
  880. DocumentTender Document H21/007AI
  881. Book 1 of 3
  882. Book 2 of 3
  883. Book 3 of 3
  884. DocumentTender Document H21/008AI
  885. DocumentTender Document LS07/2021
  886. DocumentTender Document LS08/2021
  887. DocumentTender Document LS09/2021
  888. DocumentTender Document LS10/2021
  889. DocumentTender Document PF35/2021
  890. DocumentTender Document PF37/2021
  891. DocumentTender Document DBN21/06/01
  892. DocumentTender Document DBN21/06/02
  893. DocumentTender Document DBN21/06/03
  894. DocumentTender Document DBN21/06/04
  895. DocumentTender Document DBN21/06/05
  896. Part 1
  897. Part 2
  898. Part 3
  899. DocumentTender Document DBNQ21/06/09
  900. DocumentTender Document MTH13/2021
  901. DocumentTender Document LS11/2021
  902. DocumentTender Document PF34/2021
  903. DocumentTender Document PF36/2021
  904. DocumentTender Document PF40/2021
  905. DocumentTender Document DBNQ21/06/01
  906. DocumentTender Document CPTYT01/21
  907. DocumentTender Document CPTYT02/21
  908. DocumentTender Document CPTYT03/21
  909. DocumentTender Document CPTYT04/21
  910. DocumentTender Document CPTYT05/21
  911. DocumentTender Document CPTYT06/21
  912. DocumentTender Document CPTYT07/21
  913. DocumentTender Document NST21/001
  914. DocumentTender Document NST21/002
  915. DocumentTender Document NST21/003
  916. DocumentTender Document NST21/004
  917. DocumentTender Document NST21/005
  918. DocumentTender Document NST21/006
  919. DocumentsTender Document PEQ05/2021
  920. Document 1
  921. Document 2
  922. DocumentsTender Document PEQ06/2021
  923. Document 1
  924. Document 2
  925. DocumentsTender Document PEQ07/2021
  926. Document 1
  927. Document 2
  928. Document 3
  929. DocumentTender Document DBNQ21/05/12
  930. DocumentsPart 1
  931. Part 2
  932. Part 2
  933. DocumentTender Document DBNQ21/05/14
  934. Volume 1
  935. Volume 2
  936. DocumentTender Document LS04/2021
  937. DocumentTender Document LS05/2021
  938. DocumentTender Document LS06/2021
  939. DocumentTender Document COK02/2021
  940. DocumentTender Document H21/001PF
  941. DocumentTender Document PE13/2021
  942. DocumentTender Document HP21/002GS
  943. Tender Document 1 of 2
  944. Tender Document 2 of 2
  945. DocumentTender Document DBN21/05/01
  946. DocumentTender Document DBN21/05/02
  947. DocumentTender Document LSPE02/2021
  948. DocumentTender Document LSPE03/2021
  949. DocumentTender Document PEC06/2021
  950. DocumentTENDER DOCUMENT H21/002AI
  951. 01 - WHITE
  952. 02 - PEACH
  953. 03 - WHITE
  954. 04 - PINK
  955. 05 - WHITE
  956. 06 - YELLOW
  957. 07 - BLUE
  958. 08 - WHITE
  959. DocumentTender Document HP21/001GS
  960. DocumentTender Document CPTSC05/21
  961. DocumentTender Document CPTSC06/21
  962. DocumentTender Document H21/001AI
  963. DocumentTender Document PEC05/2021
  964. DocumentTender Document PET09/2021
  965. DocumentTender Document DBNQ21/03/48
  966. DocumentTender Document DBNQ21/03/50
  967. DocumentTender Document PT21/001
  968. DocumentTender Document PT21/003
  969. DocumentTender Document PT21/004
  970. DocumentTender Document CPTSC01/21
  971. DocumentTender Document CPTSC02/21
  972. DocumentTender Document CPTSC03/21
  973. DocumentTender Document CPTSC04/21
  974. DocumentTender Document PEC04/2021
  975. DocumentTender Document PT20/009
  976. DocumentTender Document PT20/010
  977. DocumentTender Document PT20/011
  978. Bill of quantity PT20/011
  979. DocumentTender Document PT20/013
  980. DocumentTender Document PT20/014
  981. DocumentTender Document H20/029AI
  982. DocumentTender Document H20/030AI
  983. DocumentTender Document H20/035AI
  984. DocumentTender Document H20/033AI
  985. DocumentTender Document H20/034AI
  986. DocumentTender Document H20/027AI
  987. DocumentTender Document H20/028AI
  988. DocumentTender Document ID 61036
  989. Tender Document ID 61036 Volume 1
  990. Tender Document ID 61036 Volume 2
  991. DocumentTender Document KIM01/2021
  992. Tender Document KIM01/2021 Volume 1
  993. Tender Document KIM01/2021 Volume 2
  994. Tender Document KIM01/2021 Volume 3
  995. Tender Document KIM01/2021 Volume 4
  996. DocumentTender Document PET06/2021
  997. DocumentTender Document PET07/2021
  998. DocumentTender Document PET08/2021
  999. DocumentTENDER DOCUMENT H20/032AI
  1000. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1001. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1002. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1003. Tender Document H20/032AI BOOK 2 OF 2
  1004. DocumentTENDER DOCUMENT H20/026AI
  1005. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1006. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1007. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1008. Tender Document H20/026AI BOOK 2 OF 2
  1009. DocumentTENDER DOCUMENT H20/025AI
  1010. Tender Document H20/025AI BOOK 1 OF 2
  1011. Tender Document H20/025AI BOOK 2 OF 2
  1012. DocumentTENDER DOCUMENT H20/019PF
  1013. DocumentTENDER DOCUMENT H20/031AI
  1014. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1015. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1016. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1017. Tender Document H20/031AI BOOK 2 OF 2
  1018. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/021GS
  1019. DocumentTENDER DOCUMENT PE03/2021
  1020. DocumentTENDER DOCUMENT PE04/2021
  1021. DocumentTENDER DOCUMENT PE05/2021
  1022. DocumentTENDER DOCUMENT PE06/2021
  1023. DocumentTENDER DOCUMENT H20/017PF
  1024. DocumentTENDER DOCUMENT H20/018PF
  1025. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/53
  1026. DocumentTENDER DOCUMENT H20/024AI
  1027. 01 - WHITE
  1028. 02 - PEACH
  1029. 03 - WHITE
  1030. 04 - PINK
  1031. 05 - WHITE
  1032. 06 - YELLOW
  1033. 07 - BLUE
  1034. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/022GS
  1035. DocumentTENDER DOCUMENT H20/005GS
  1036. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/02
  1037. DocumentTENDER DOCUMENT KIM04/2021
  1038. DocumentTender Document DBN21/03/01
  1039. DocumentTender Document PF16/2021
  1040. DocumentTender Document PF17/2021
  1041. DocumentTender Document PF18/2021
  1042. DocumentTender Document CPTYT23/20
  1043. DocumentAdvert KIM02 and KIM03/2021
  1044. DocumentAdvert papers Cleaning 2021
  1045. DocumentUpington Area UnPriced_BOQ_MV
  1046. Document2015 June PSSR Advert
  1047. DocumentBriefing Presentation Tender No: HP14/140
  1048. DocumentAttendance Register (HP14/140)
  1049. DocumentAttendance Register (HP14/001)
  1050. DocumentApproved Service Providers for Built Environments (PSSR).
  1051. DocumentApproved Suppliers for Goods and Services.
  1052. DocumentAttendance Register (HP13/036)
  1053. DocumentBRIEFING SESSION FOR THE APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER (SP) TO PRODUCE A COMPLETE, ACCURATE GRAP COMPLIANT IMMOVABLE ASSET REGISTER BY 31 MARCH 2016
  1054. DocumentHP12/077 Modus Operandi
  1055. DocumentHP12/077 Sec 13 Terms and conditions
  1056. DocumentTender HP12/077(Attendance Register)
  1057. DocumentTender HP12/077(Briefing for Prospective Bidders)
  1058. DocumentTender HP12/077(Intervention to improve the audit outcomes for NDPW)
  1059. DocumentHP12/052(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
  1060. DocumentGIS Fieldwork presentation HP12-056
  1061. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/054: APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO CONDUCT LEASE AUDIT
  1062. DocumentEstimated Buildings land and other strustures leased per regional office 2009/2012
  1063. DocumentLease Audit presentation
  1064. MinutesAttendance Register (HP12-054)
  1065. DocumentTOR PRICING (HP12/052)
  1066. DocumentATTENDANCE REGISTER(HP12/052)
  1067. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/052: IMMOVABLE ASSETS
  1068. DocumentBRIEFING SESSION FOR AN APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR THE PHYSICAL VERIFICATION OF IMMOVABLE ASSETS
  1069. DocumentATTENDANCE REGISTER
  1070. MinutesAPPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO ASSIST THE DEPARTMENT IN THE CLEANING OF THE AUDIT FINDINGS AND  IMPLEMENTATION OF SOUND FINANCIAL MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  1071. DocumentEPWP LEARNERSHIP PROJECT 2012-PRICING STRUCTURE TEMPLATE
  1072. MinutesEPWP TENDER BRIEFING SESSION
  1073. DocumentTERMS OF REFERENCE - Media Clips
  1074. DocumentPRICE SCHEDULE FOR EPWP SIGN BOARDS HS12 TENDER
  1075. DocumentEPWP OVERVIEW PRESENTATION
  1076. MinutesEPWP SIGNBOARD TENDER BRIEFING SESSION(HS12/002)
  1077. DocumentDOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR TENDER HP11/077 AND HP11/078

  Enquiries

  Provisioning and Logistics