• SA LOGO
 • TENDER DOCUMENTS

  1. DocumentTender Document PT24/010
  2. DocumentTender Document PLK24/15
  3. DocumentTender Document LS10/2024
  4. DocumentTender Document LS16/2024
  5. DocumentTender Document CPTSC07/24
  6. DocumentTender Document CPTSC06/24
  7. DocumentTender Document PT24/004
  8. DocumentTender Document PT24/005
  9. DocumentTender Document LSPE06/2024
  10. Doc 1
  11. Doc 2
  12. Doc 3
  13. Doc 4
  14. DocumentTender Document CPTL12/24
  15. DocumentTender Document CPTSC02/24
  16. Part 1
  17. Part 2
  18. DocumentTender Document CPTSC03/24
  19. DocumentTender Document CPTSC04/24
  20. DocumentTender Document CPTSC05/24
  21. DocumentTender Document LS09/2024
  22. DocumentTender Document PF21/2024
  23. DocumentTender Document PF22/2024
  24. DocumentTender Document H24/002PF
  25. DocumentTender Document HP24/002GS
  26. DocumentTender Document H23/021PF Addendum
  27. DocumentTender Document PT24/001
  28. DocumentTender Document PT24/002
  29. DocumentTender Document PT24/006
  30. DocumentTender Document PT24/014
  31. DocumentTender Document PT24/012
  32. DocumentTender Document PT24/007
  33. DocumentTender Document CPTL10/24
  34. DocumentTender Document CPTL11/24
  35. DocumentTender Document JHB24/07
  36. DocumentTender Document H24/003AI
  37. DocumentTender Document HP24/003GS
  38. DocumentTender Document HP24/004GS
  39. DocumentTender Document HP24/005GS
  40. DocumentTender Document PT24/011
  41. DocumentTender Document CPTSC01/24
  42. DocumentTender Document MTH05/2024
  43. DocumentTender Document MTH02/2024
  44. DocumentTender Document PT24/013
  45. DocumentTender Document H24/001AI
  46. DocumentTender Document H24/001GS
  47. DocumentTender Document HP24/001GS Erratum
  48. DocumentTender Document HP24/001GS
  49. DocumentTender Document MTH01/2024
  50. DocumentTender Document MTH04/2024
  51. DocumentTender Document PT24/003
  52. DocumentTender Document H23/024AI Erratun
  53. DocumentTender Document PLK24/13
  54. DocumentTender Document PLK24/14
  55. DocumentTender Document H23/001PF Erratum
  56. DocumentTender Document CPTL02/24
  57. DocumentTender Document CPTL04/24
  58. DocumentTender Document CPTL05/24
  59. DocumentTender Document CPTL07/24
  60. DocumentTender Document CPTL08/24
  61. DocumentTender Document LS08/2024
  62. DocumentTender Document CPTL01/24
  63. DocumentTender Document H23/026AI
  64. DocumentTender Document H23/021PF Erratum
  65. DocumentTender Document JHB24/05
  66. DocumentTender Document PLK24/10
  67. DocumentTender Document DBN24/03/03 Erratum
  68. Part 1
  69. Part 2
  70. DocumentTender Document DBN24/03/04 Erratum
  71. DocumentTender Document PLK24/11
  72. DocumentTender Document PLK24/12
  73. Part 1
  74. Part 2
  75. DocumentTender Document JHB24/02
  76. DocumentTender Document DBN24/03/05
  77. DocumentTender Document DBN24/03/06
  78. DocumentTender Document H23/023PF
  79. DocumentTender Document LS07/2024
  80. DocumentTender Document DBN24/03/02
  81. Book 1
  82. Book 2 Volume 1 of 5
  83. Book 2 Volume 2 of 5 Part A
  84. Book 2 Volume 2 of 5 Part B
  85. Book 2 Volume 2 of 5 Part C
  86. Book 2 Volume 3 of 5 Part A
  87. Book 2 Volume 3 of 5 Part B
  88. Book 2 Volume 4 of 5
  89. Book 2 Volume 5 of 5
  90. DocumentTender Document H23/019PF Addendum
  91. DocumentTender Document DBN24/03/03
  92. Part 1
  93. Part 2
  94. DocumentTender Document DBN24/03/04
  95. DocumentTender Document LS06/2024
  96. DocumentTender Document PT23/041
  97. DocumentTender Document PT23/042
  98. DocumentTender Document JHB23/51
  99. DocumentTender Document MTH64/2023
  100. DocumentTender Document MTH65/2023
  101. DocumentTender Document LS04/2024
  102. DocumentTender Document LS05/2024
  103. DocumentTender Document H23/019PF
  104. DocumentTender Document H23/021hp24/001PF
  105. DocumentTender Document DBN24/03/01
  106. DocumentTender Document LSPE03/2024
  107. DocumentTender Document LSPE04/2024
  108. DocumentTender Document LSPE05/2024
  109. DocumentTender Document PEQ03/2024
  110. Doc
  111. Briefing Minutes
  112. DocumentTender Document PLK24/07
  113. DocumentTender Document PLK24/08
  114. DocumentTender Document H23/001PF
  115. DocumentTender Document H23/024AI
  116. DocumentTender Document CPT1008/23
  117. Part 1
  118. Part 2
  119. Part 3
  120. Part 4
  121. DocumentTender Document ID-3165671
  122. DocumentTender Document KIM03/2024
  123. DocumentTender Document CPTSC11/23
  124. DocumentTender Document H23/022AI
  125. Volume 1
  126. Volume 2
  127. BOQ
  128. Drawing Structural 1 of 4
  129. Drawing Structural 2 of 4
  130. Drawing Structural 3 of 4
  131. Drawing Structural 4 of 4
  132. Drawing Architectural
  133. Drawing Civic 1 of 2
  134. Drawing Civic 2 of 2
  135. Drawing Mechanical
  136. Drawing Electrical 2 of 4
  137. Drawing Electrical 3 of 4
  138. DocumentTender Document H23/025AI
  139. DocumentTender Document CPT1007/23 Addendum
  140. DocumentTender Document CPT1007/23
  141. Volume 1 & 2
  142. Volume 3 Part 1
  143. Volume 3 Part 2
  144. Volume 3 Part 3
  145. DocumentTender Document JHB23/48
  146. DocumentTender Document JHB23/49
  147. DocumentTender Document PLK24/05
  148. Part 1
  149. Part 2
  150. DocumentTender Document PLK24/09
  151. DocumentTender Document KIM02/2024
  152. Volume 1 & 2
  153. Volume 3
  154. DocumentTender Document LS02/2024
  155. DocumentTender Document BL24/004
  156. DocumentTender Document H23-023AI
  157. DocumentTender Document H23-021AI
  158. DocumentTender Document HP23-028GS Erratum
  159. Invitation
  160. doc
  161. DocumentTender Document HP23/031GS
  162. DocumentTender Document PE03/2024
  163. Part 1
  164. Part 2
  165. DocumentTender Document CPTSC09/23
  166. DocumentTender Document CPTSC10/23
  167. DocumentTender Document HP23/030GS
  168. DocumentTender Document PLK24/04
  169. DocumentTender Document 2024/A/01
  170. DocumentTender Document ID-3165672
  171. DocumentTender Document ID-3182978
  172. Part 1
  173. Part 2
  174. DocumentTender Document ID-3183126
  175. DocumentTender Document LS01/2024
  176. DocumentTender Document KIM01/2024
  177. Part 1
  178. Part 2
  179. Part 3
  180. Part 4
  181. DocumentTender Document PLK24/06
  182. DocumentTender Document PLK24/01
  183. DocumentTender Document JHB23/47
  184. DocumentTender Document H23/009GS
  185. DocumentTender Document HP23/024GS
  186. DocumentTender Document PE02/2024
  187. Part 1
  188. Part 2
  189. DocumentTender Document DBN24/01/07
  190. Part A
  191. Part B
  192. DocumentTender Document DBN24/01/08
  193. Part A
  194. Part B
  195. DocumentTender Document DBN24/01/09
  196. Part A
  197. Part B
  198. DocumentTender Document DBN24/01/05
  199. DocumentTender Document DBN24/01/06
  200. DocumentTender Document JHB23/46
  201. DocumentTender Document DBN24/01/03
  202. Part A
  203. Part B
  204. DocumentTender Document DBN24/01/04
  205. DocumentTender Document HP23/014GS3
  206. Doc 1
  207. Doc 2
  208. DocumentTender Document HP23/026GS
  209. DocumentTender Document PE01/2024
  210. DocumentTender Document CPT1006/23
  211. Part 1
  212. Part 2
  213. Part 3
  214. DocumentTender Document JHB23/45
  215. DocumentTender Document BL24/001
  216. DocumentTender Document PT23/072 Erratum
  217. DocumentTender Document PT23/033
  218. DocumentTender Document DBN23/12/01
  219. DocumentTender Document MTH56/2023
  220. DocumentTender Document MTH57/2023
  221. DocumentTender Document MTH58/2023
  222. DocumentTender Document MTH59/2023
  223. DocumentTender Document MTH60/2023
  224. DocumentTender Document MTH61/2023
  225. DocumentTender Document MTH62/2023
  226. DocumentTender Document MTH63/2023
  227. DocumentTender Document DBN24/01/01 Erratum
  228. DocumentTender Document DBN24/01/01
  229. Part 1 of 2
  230. Part 2 of 2
  231. DocumentTender Document HP23/018GS
  232. DocumentTender Document HP23/019GS
  233. DocumentTender Document HP23/020GS
  234. DocumentTender Document HP23/021GS
  235. DocumentTender Document HP23/022GS
  236. DocumentTender Document HP23/023GS
  237. DocumentTender Document KIM15/2023
  238. Volume 1
  239. Volume 2
  240. Volume 3 Part 1
  241. Volume 3 Part 2
  242. Volume 3 Part 3
  243. Volume 3 Drawings
  244. DocumentTender Document P23/032
  245. DocumentTender Document HP23/025GS
  246. DocumentTender Document JHB23/44
  247. DocumentTender Document CPT1004/23
  248. Part 1
  249. Part 2
  250. DocumentTender Document CPT1005/23
  251. Part 1
  252. Part 2
  253. Part 3
  254. DocumentTender Document PT23/034
  255. DocumentTender Document HP23/015GS
  256. DocumentTender Document HP23/016GS
  257. DocumentTender Document HP23/017GS
  258. DocumentTender Document PET28/2023 Addendum
  259. DocumentTender Document PET29/2023 Addendum
  260. DocumentTender Document PLK23/23
  261. DocumentTender Document PLK23/24
  262. DocumentTender Document PLK23/25
  263. DocumentTender Document PLK23/26
  264. DocumentTender Document PLK23/27
  265. DocumentTender Document PLK23/28
  266. DocumentTender Document PLK23/29
  267. DocumentTender Document DBN24/01/02
  268. DocumentTender Document H23/016PF
  269. DocumentTender Document H23/005GS
  270. DocumentTender Document H23/007GS
  271. DocumentTender Document COK56/2023
  272. DocumentTender Document CPTL53/23
  273. DocumentTender Document CPTL54/23
  274. DocumentTender Document CPTL55/23
  275. DocumentTender Document CPTL56/23
  276. DocumentTender Document CPTL57/23
  277. DocumentTender Document CPTL58/23
  278. DocumentTender Document CPTL59/23
  279. DocumentTender Document CPTL44/23 Addendum
  280. DocumentTender Document CPTL44/23
  281. DocumentTender Document CPTL48/23 Addendum
  282. DocumentTender Document CPTL48/23
  283. DocumentTender Document CPTL49/23 Addendum
  284. DocumentTender Document CPTL49/23
  285. DocumentTender Document CPTL42/23 Addendum
  286. DocumentTender Document CPTL42/23
  287. DocumentTender Document CPTL43/23 Addendum
  288. DocumentTender Document CPTL43/23
  289. DocumentTender Document CPTL45/23 Addendum
  290. DocumentTender Document CPTL45/23
  291. DocumentTender Document CPTL46/23 Addendum
  292. DocumentTender Document CPTL46/23
  293. DocumentTender Document CPTL47/23 Addendum
  294. DocumentTender Document CPTL47/23
  295. DocumentTender Document CPTSC08/23
  296. DocumentTender Document PT23/027
  297. DocumentTender Document PT23/030
  298. DocumentTender Document PT23/031
  299. DocumentTender Document CPTL52/23
  300. DocumentTender Document H23/011PF
  301. DocumentTender Document H23/013PF
  302. DocumentTender Document H23/014PF
  303. DocumentTender Document H23/015PF
  304. DocumentTender Document DBN23/11/04 Erratum
  305. DocumentTender Document DBN23/11/04
  306. Part A
  307. Part B
  308. Part C
  309. DocumentTender Document MTH55/2023
  310. DocumentTender Document DBN23/11/03 Addendum
  311. DocumentTender Document DBN23/11/03
  312. Part A
  313. Part B
  314. Part C
  315. DocumentTender Document PT23/028
  316. DocumentTender Document DBN23/11/02 Addendum
  317. DocumentTender Document DBN23/11/02
  318. Part A
  319. Part B
  320. Part C
  321. DocumentTender Document H23/004GS
  322. DocumentTender Document PECL17/2023 Addendum
  323. DocumentTender Document PLK23/20
  324. DocumentTender Document PLK23/21
  325. DocumentTender Document PLK23/22
  326. DocumentTender Document PT23/029
  327. DocumentTender Document CPTSC07/23 Addendum
  328. DocumentTender Document CPTSC07/23
  329. DocumentTender Document H23/012PF
  330. DocumentTender Document LS05/2023
  331. DocumentTender Document LS06/2023
  332. DocumentTender Document LS09/2023
  333. DocumentTender Document LS10/2023
  334. DocumentTender Document PECL17/2023
  335. DocumentTender Document PT23/020 Erratum
  336. DocumentTender Document H23/014AI
  337. DocumentTender Document DBN23/11/01
  338. Book 1 Volume 1 of 2
  339. Book 1 Volume 2 of 2
  340. Book 2 Volume 1 of 8
  341. Book 2 Volume 2 of 8
  342. Book 2 Volume 3 of 8
  343. Book 2 Volume 4 of 8
  344. Book 2 Volume 5 of 8
  345. Book 2 Volume 6 of 8
  346. Book 2 Volume 7 of 8
  347. Book 2 Volume 8 of 8
  348. Book 3 Volume 1 of 10
  349. Book 3 Volume 2 of 10
  350. Book 3 Volume 3 of 10
  351. Book 3 Volume 4 of 10
  352. Book 3 Volume 5 of 10 Part A
  353. Book 3 Volume 5 of 10 Part B
  354. Book 3 Volume 6 of 10 Part A
  355. Book 3 Volume 6 of 10 Part B
  356. Book 3 Volume 7 of 10
  357. Book 3 Volume 8 of 10
  358. Book 3 Volume 9 of 10
  359. Book 3 Volume 10 of 10
  360. Book 4 Volume 1 of 8
  361. Book 4 Volume 2 of 8
  362. Book 4 Volume 3 of 8 Part A
  363. Book 4 Volume 3 of 8 Part B
  364. Book 4 Volume 4 of 8
  365. Book 4 Volume 5 of 8
  366. Book 4 Volume 6 of 8
  367. Book 4 Volume 7 of 8
  368. Book 4 Volume 8 of 8
  369. DocumentTender Document H23/019AI
  370. DocumentTender Document H23/020AI
  371. DocumentTender Document PE02/2023
  372. DocumentTender Document PET28/2023
  373. DocumentTender Document PET29/2023
  374. DocumentTender Document H23/017AI
  375. DocumentTender Document H23/018AI
  376. DocumentTender Document ID-3167842
  377. Part 1
  378. Part 2
  379. DocumentTender Document LS19/2023
  380. DocumentTender Document LS20/2023
  381. DocumentTender Document CPTL41/23
  382. DocumentTender Document DBN23/10/05
  383. DocumentTender Document DBN23/10/06 Erratum
  384. DocumentTender Document DBN23/10/06
  385. DocumentTender Document H23/015AI
  386. DocumentTender Document HP23/013GS
  387. DocumentTender Document PT23/025
  388. DocumentTender Document PT23/026
  389. DocumentTender Document DBN23/10/04
  390. DocumentTender Document H23/013AI
  391. DocumentTender Document H23/016AI
  392. DocumentTender Document ID-3167956
  393. Part 1
  394. Part 2
  395. DocumentTender Document PF67/2023
  396. DocumentTender Document DBN23/10/03 Erratun
  397. Part 1 of 3
  398. Part 2 of 3
  399. Part 3 of 3
  400. DocumentTender Document DBN23/10/03
  401. Part A
  402. Part B
  403. Part C
  404. DocumentTender Document HP23/012GS
  405. DocumentTender Document JHB23/41
  406. DocumentTender Document DBN23/10/02
  407. Volume 1 of 3
  408. Volume of 2 of 3 Part A
  409. Volume of 2 of 3 Part B
  410. Volume of 2 of 3 Part B
  411. Volume of 2 of 3 Part C
  412. Volume of 2 of 3 Part D
  413. Volume of 2 of 3 Part E
  414. Volume of 2 of 3 Part F
  415. Volume of 2 of 3 Part F
  416. Volume of 3 of 3 Part A
  417. Volume of 3 of 3 Part B
  418. DocumentTender Document H23/011AI
  419. DocumentTender Document H23/012AI
  420. DocumentTender Document PET26/2023
  421. DocumentTender Document PET27/2023
  422. DocumentTender Document ID-3148465 Addendum
  423. DocumentTender Document ID-3162673 Addendum
  424. DocumentTender Document ID-3166216 Addendum
  425. DocumentTender Document ID-3167337 Addendum
  426. DocumentTender Document JHB23/40
  427. DocumentTender Document ID-3155012
  428. Part 1
  429. Part 2
  430. DocumentTender Document PF65/2023
  431. DocumentTender Document PF69/2023
  432. DocumentTender Document PT23/020
  433. DocumentTender Document PEC16/2023
  434. DocumentTender Document PT23/023
  435. DocumentTender Document PT23/024
  436. DocumentTender Document PT23/022
  437. DocumentTender Document CPTL39/23
  438. DocumentTender Document H23/007PF
  439. DocumentTender Document H23/008PF
  440. DocumentTender Document H23/009PF
  441. DocumentTender Document PT23/021
  442. DocumentTender Document HP23/011GS
  443. DocumentTender Document DBN23/10/01
  444. DocumentTender Document MTH54/2023
  445. Volume 1
  446. Volume 2
  447. Volume 3
  448. DocumentTender Document ID-3148465
  449. Part 1
  450. Part 2
  451. DocumentTender Document ID-3159198
  452. Part 1
  453. Part 2
  454. DocumentTender Document KIM03/2023
  455. Volume 1
  456. Volume 2
  457. Volume 3
  458. Volume 4
  459. Volume 5
  460. DocumentTender Document KIM14/2023
  461. Part 1
  462. Part 2
  463. Drawings
  464. DocumentTender Document MTH53/2023
  465. DocumentTender Document PT23/016
  466. DocumentTender Document DBN23/09/02
  467. DocumentTender Document PET25/2023
  468. DocumentTender Document PT23/018 Erratum
  469. DocumentTender Document PLK23/17
  470. DocumentTender Document ID-3162948
  471. DocumentTender Document ID-3163132
  472. DocumentTender Document ID-3163133
  473. DocumentTender Document ID-3163135
  474. DocumentTender Document H23/010AI
  475. Tender Document
  476. BOQ Section No1
  477. BOQ Section No2
  478. BOQ Section No3
  479. DocumentTender Document PES01/2023 & PES02/2023 Addendum
  480. DocumentTender Document PES01/2023 & PES02/2023 Testimonial Template
  481. DocumentTender Document PF59/2023
  482. DocumentTender Document PT23/014
  483. DocumentTender Document PT23/011 Erratun
  484. DocumentTender Document BL23/020
  485. DocumentTender Document MTH52/2023
  486. DocumentTender Document HP23/010GS
  487. DocumentTender Document PEH01/2023 Addendum
  488. DocumentTender Document PEH01/2023 Erratum
  489. DocumentTender Document PEH01/2023
  490. DocumentTender Document PEH02/2023 Addendum
  491. DocumentTender Document PEH02/2023 Erratum
  492. DocumentTender Document PEH02/2023
  493. DocumentTender Document PEH03/2023 Addendum
  494. DocumentTender Document PEH03/2023 Erratum
  495. DocumentTender Document PEH03/2023
  496. DocumentTender Document PET24/2023
  497. DocumentTender Document PT23/015
  498. DocumentTender Document KIM11/2023
  499. Part 1
  500. Part 2
  501. DocumentTender Document KIM12/2023
  502. DocumentTender Document KIM13/2023
  503. Part 1
  504. Part 2
  505. DocumentTender Document KIM13/2023
  506. Part 1
  507. Part 2
  508. DocumentTender Document PF58/2023
  509. DocumentTender Document PF60/2023
  510. DocumentTender Document PT23/011
  511. DocumentTender Document PEC01/2023 Addendum
  512. DocumentTender Document PEC01/2023
  513. DocumentTender Document PEC03/2023 Addendum
  514. DocumentTender Document PEC03/2023
  515. DocumentTender Document PEC04/2023 Addendum
  516. DocumentTender Document PEC04/2023
  517. DocumentTender Document PEC05/2023 Addendum
  518. DocumentTender Document PEC05/2023
  519. DocumentTender Document PEC06/2023 Addendum
  520. DocumentTender Document PEC06/2023
  521. DocumentTender Document PEC07/2023 Addendum
  522. DocumentTender Document PEC07/2023
  523. DocumentTender Document PEC08/2023 Addendum
  524. DocumentTender Document PEC08/2023
  525. DocumentTender Document PEC09/2023
  526. DocumentTender Document PEC10/2023 Addendum
  527. DocumentTender Document PEC10/2023
  528. DocumentTender Document PEC11/2023
  529. DocumentTender Document PEC12/2023 Addendum
  530. DocumentTender Document PEC12/2023
  531. DocumentTender Document PEC13/2023 Addendum
  532. DocumentTender Document PEC13/2023
  533. DocumentTender Document PES01/2023
  534. DocumentTender Document PES02/2023
  535. DocumentTender Document PET23/2023 Addendum
  536. DocumentTender Document PET23/2023
  537. DocumentTender Document PLK23/18 Addendum
  538. DocumentTender Document PLK23/18
  539. DocumentTender Document PT23/012
  540. DocumentTender Document CPTL37/23
  541. DocumentTender Document H23/002GS
  542. DocumentTender Document DBN23/09/01 Erratum
  543. DocumentTender Document DBN23/09/01
  544. DocumentTender Document PF54/2023
  545. DocumentTender Document PF55/2023
  546. DocumentTender Document BL23/016
  547. DocumentTender Document PE01/2023
  548. Vol 1 of 3
  549. Vol 2 of 2
  550. Vol 3 of 3
  551. Vol 3 of 3 Doc
  552. DocumentTender Document PET13/2023 Erratum
  553. DocumentTender Document PET13/2023
  554. DocumentTender Document PET14/2023 Addendum
  555. DocumentTender Document PET14/2023 Erratum
  556. DocumentTender Document PET14/2023
  557. DocumentTender Document PET15/2023
  558. DocumentTender Document PET16/2023
  559. DocumentTender Document PET17/2023
  560. DocumentTender Document PET18/2023 Erratum
  561. DocumentTender Document PET18/2023
  562. DocumentTender Document PET19/2023 Erratum
  563. DocumentTender Document PET19/2023
  564. DocumentTender Document PET20/2023 Erratum
  565. Terms of Reference
  566. Price Schedule
  567. DocumentTender Document PET20/2023
  568. DocumentTender Document PET21/2023 Erratum
  569. Tender Document
  570. Terms of Reference
  571. Tender Document PET21/2023 Erratum
  572. DocumentTender Document PET21/2023
  573. DocumentTender Document PET22/2023 Erratum
  574. Terms of Reference
  575. Price Schedule
  576. DocumentTender Document PET22/2023
  577. DocumentTender Document PLK23/14
  578. DocumentTender Document PLK23/15
  579. DocumentTender Document PLK23/16
  580. DocumentTender Document PLK23/17 Addendum
  581. DocumentTender Document PLK23/17
  582. DocumentTender Document MTH50/2023
  583. DocumentTender Document MTH51/2023
  584. DocumentTender Document PF53/2023
  585. DocumentTender Document PF56/2023
  586. DocumentTender Document PT23/010
  587. DocumentTender Document PLK23/19
  588. DocumentTender Document BL23/013
  589. DocumentTender Document BL23/014
  590. DocumentTender Document BL23/015
  591. DocumentTender Document CPTSC05/23
  592. DocumentTender Document CPTSC06/23
  593. DocumentTender Document JHB23/32
  594. DocumentTender Document JHB23/33
  595. DocumentTender Document BL23/010
  596. DocumentTender Document BL23/011
  597. DocumentTender Document BL23/012
  598. DocumentTender Document CPTSC04/23
  599. DocumentTender Document H23/009AI
  600. DocumentTender Document PLK23/11
  601. DocumentTender Document PLK23/12
  602. DocumentTender Document PLK23/13
  603. DocumentTender Document CPTL19/23
  604. DocumentTender Document CPTL21/23
  605. DocumentTender Document CPTL22/23
  606. DocumentTender Document CPTL23/23
  607. DocumentTender Document CPTL24/23
  608. DocumentTender Document CPTL25/23
  609. DocumentTender Document CPTL26/23
  610. DocumentTender Document CPTL27/23
  611. DocumentTender Document CPTL28/23
  612. DocumentTender Document CPTL29/23
  613. DocumentTender Document CPTL30/23
  614. DocumentTender Document CPTL31/23
  615. DocumentTender Document CPTL32/23
  616. DocumentTender Document CPTL33/23
  617. DocumentTender Document CPTL34/23
  618. DocumentTender Document CPTL35/23
  619. DocumentTender Document ID-3148854 Addendum
  620. DocumentTender Document ID-3148854 Addendum
  621. DocumentTender Document ID-3148854
  622. Part 1
  623. Part 2
  624. DocumentTender Document DBN23/08/05
  625. DocumentTender Document MTH38/2023
  626. DocumentTender Document MTH39/2023
  627. DocumentTender Document MTH40/2023
  628. DocumentTender Document MTH41/2023
  629. DocumentTender Document MTH42/2023
  630. DocumentTender Document MTH43/2023
  631. DocumentTender Document MTH44/2023
  632. DocumentTender Document MTH45/2023
  633. DocumentTender Document MTH46/2023
  634. DocumentTender Document MTH47/2023
  635. DocumentTender Document KIM06/2023
  636. Part 1
  637. Part 2
  638. DocumentTender Document KIM07/2023
  639. Part 1
  640. Part 2
  641. DocumentTender Document KIM08/2023
  642. Part 1
  643. Part 2
  644. DocumentTender Document MTH36/2023
  645. DocumentTender Document SM23/2023
  646. DocumentTender Document DBN23/08/04
  647. Part A
  648. Part B
  649. Part C
  650. DocumentTender Document DBN23/08/03
  651. DocumentTender Document DBN23/08/02
  652. DocumentTender Document H23/005AI
  653. Part A
  654. Part B
  655. DocumentTender Document DBN23/08/01
  656. DocumentTender Document COK31/2023
  657. DocumentTender Document COK32/2023
  658. DocumentTender Document COK33/2023
  659. DocumentTender Document CQK34/2023 Addendum
  660. Doc 1
  661. Doc 2
  662. Doc 3
  663. DocumentTender Document CQK34/2023
  664. DocumentTender Document CQK35/2023 Addendum
  665. Doc 1
  666. Doc 2
  667. Doc 3
  668. DocumentTender Document CQK35/2023
  669. DocumentTender Document CPT1002-23
  670. Part 1
  671. Part 2
  672. DocumentTender Document KIM09/2023
  673. Part A
  674. Part B
  675. DocumentTender Document KIM10/2023
  676. Part A
  677. Part B
  678. DocumentTender Document COK30/2023
  679. DocumentTender Document CPTL16/23
  680. DocumentTender Document CPTL17/23
  681. DocumentTender Document CPTL18/23
  682. DocumentTender Document MTH28/2023
  683. DocumentTender Document MTH29/2023
  684. DocumentTender Document MTH30/2023
  685. DocumentTender Document JHB23/27
  686. DocumentTender Document JHB23/28
  687. DocumentTender Document JHB23/29
  688. DocumentTender Document JHB23/30
  689. DocumentTender Document JHB23/31
  690. DocumentTender Document Q23/037
  691. DocumentTender Document Q23/038A
  692. DocumentTender Document Q23/042
  693. DocumentTender Document Q23/047
  694. DocumentTender Document HP23/007GS
  695. DocumentTender Document PLK23/10
  696. DocumentTender Document CPTL10/23 Addendum
  697. DocumentTender Document CPTL10/23
  698. DocumentTender Document CPTL11/23 Addendum
  699. DocumentTender Document CPTL11/23
  700. DocumentTender Document CPTL12/23 Addendum
  701. DocumentTender Document CPTL12/23
  702. DocumentTender Document CPTL13/23 Addendum
  703. DocumentTender Document CPTL13/23
  704. DocumentTender Document CPTL14/23 Addendum
  705. DocumentTender Document CPTL14/23
  706. DocumentTender Document CPTL15/23 Addendum
  707. DocumentTender Document CPTL15/23
  708. DocumentTender Document HP23/008GS
  709. DocumentTender Document JHB23/23
  710. DocumentTender Document JHB23/24
  711. DocumentTender Document JHB23/25
  712. DocumentTender Document ID-3145012
  713. DocumentTender Document ID-3143459
  714. DocumentTender Document ID-3148853
  715. DocumentTender Document JHB23/18
  716. DocumentTender Document JHB23/19
  717. DocumentTender Document JHB23/20
  718. DocumentTender Document JHB23/21
  719. DocumentTender Document HP23/003GS
  720. DocumentTender Document HP23/004GS
  721. DocumentTender Document HP23/005GS
  722. Mopani District Erratum
  723. Chris Hani District Erratum
  724. Garden Route District Erratum
  725. Ehlanzeni & Nkangala Distrct
  726. DocumentTender Document PLK23/09
  727. DocumentTender Document ID-3142751 Addendum
  728. DocumentTender Document ID-3142751
  729. DocumentTender Document KIM05/2023
  730. DocumentTender Document PF41/2023
  731. DocumentTender Document PF43/2023 Addendum
  732. DocumentTender Document PF43/2023
  733. DocumentTender Document JHB23/17
  734. DocumentTender Document H23/001GS
  735. DocumentTender Document HP23/001GS
  736. DocumentTender Document HP23/002GS
  737. DocumentTender Document H23/007AI
  738. Book 1 of 2 Part1
  739. Book 1 of 2 Part2
  740. Book 1 of 2 Part3
  741. Book 2 of 2 Part1
  742. Book 2 of 2 Part2
  743. Book 2 of 2 Part3
  744. DocumentTender Document HP23/006GS
  745. DocumentTender Document PT23/008
  746. DocumentTender Document ID-3142747
  747. DocumentTender Document KIM04/2023
  748. DocumentTender Document PF40/2023
  749. DocumentTender Document PF42/2023
  750. DocumentTender Document PF44/2023
  751. DocumentTender Document JHB23/14
  752. DocumentTender Document PT23/005
  753. DocumentTender Document PT23/007
  754. DocumentTender Document BL23/008
  755. DocumentTender Document PLK23/08
  756. DocumentTender Document MTH23/2023
  757. DocumentTender Document MTH24/2023
  758. DocumentTender Document H23/004AI Addendum
  759. DocumentTender Document CPT1001/23 Addendum
  760. 1.1 BOQ - Preventative Maintenance (June 2023) - (Tender June 2023) Addendum
  761. DocumentTender Document CPT1001/23
  762. Vol 1
  763. Vol 2
  764. Vol 3 (Part C1 & C2)
  765. Vol 3 (Part C3 & C4)
  766. 1.1 BOQ - Preventative Maintenance (June 2023) - (Tender June 2023)
  767. 1.3 BOQ - CPG and cidb BUILD programme BOQ 6 Feb 2023 Ver 2023-01 (Tender June 2023)
  768. 1.2 BOQ - Corrective Maintenance (Tender June 2023)
  769. 1.4 Final Tender Summary Pages (Tender June 2023)
  770. DocumentTender Document MTH21/2023
  771. DocumentTender Document MTH27/2023
  772. DocumentPLK23/05 Addendum
  773. DocumentPLK23/05
  774. DocumentPLK23/06
  775. DocumentPLK23/07
  776. DocumentTender Document MTH22/2023
  777. DocumentTender Document MTH25/2023
  778. DocumentTender Document ID-3138327
  779. DocumentTender Document PF30/2023
  780. DocumentTender Document PT23/002
  781. DocumentTender Document PT23/004
  782. DocumentTender Document Q23/042
  783. DocumentTender Document Q23/043
  784. DocumentTender Document Q23/044
  785. DocumentTender Document Q23/045
  786. DocumentTender Document Q23/046
  787. DocumentTender Document Q23/047
  788. DocumentTender Document SM24/2023
  789. DocumentTender Document MTH26/2023
  790. DocumentTender Document PLK23/03
  791. DocumentTender Document PLK23/04
  792. DocumentTender Document H23/002AI
  793. DocumentTender Document H23/003AI
  794. DocumentTender Document H23/006AI
  795. DocumentTender Document PT23/001
  796. DocumentTender Document PLK23/01
  797. DocumentTender Document PLK23/02
  798. DocumentTender Document H23/004AI
  799. DocumentTender Document ID-1712478
  800. Doc 1
  801. Doc 2
  802. DocumentTender Document PF24/2023
  803. DocumentTender Document CPTSC01/23Addedum
  804. DocumentTender Document CPTSC01/23
  805. DocumentTender Document CPTSC02/23 Addendum
  806. DocumentTender Document CPTSC02/23
  807. DocumentTender Document ID-178630
  808. DocumentTender Document ID-202186
  809. DocumentTender Document ID-202194
  810. DocumentTender Document ID-203125
  811. Part 1
  812. Part 2
  813. DocumentTender Document PF22/2023
  814. DocumentTender Document PF25/2023
  815. DocumentTender Document PF21/2023
  816. DocumentTender Document PF23/2023
  817. DocumentTender Document MTH06/2023
  818. DocumentTender Document MTH07/2023
  819. DocumentTender Document MTH08/2023
  820. DocumentTender Document MTH09/2023
  821. DocumentTender Document MTH10/2023
  822. DocumentTender Document MTH11/2023
  823. DocumentTender Document MTH12/2023
  824. DocumentTender Document MTH13/2023
  825. DocumentTender Document MTH14/2023
  826. DocumentTender Document MTH15/2023
  827. DocumentTender Document MTH16/2023
  828. DocumentTender Document MTH17/2023
  829. DocumentTender Document MTH18/2023
  830. DocumentTender Document MTH19/2023
  831. DocumentTender Document MTH20/2023
  832. DocumentTender Document 2023/IA/02
  833. DocumentTender Document H23/001AI
  834. Part A
  835. Part B
  836. DocumentTender Document PET02/2023 & PET03/2023 Addendum
  837. DocumentTender Document PET02/2023 Erratum
  838. Part 1
  839. Part 2
  840. Part 3
  841. DocumentTender Document PET03/2023 Erratum
  842. Part 1
  843. Part 2
  844. Part 3
  845. DocumentTender Document PET02/2023
  846. Part 1
  847. Part 2
  848. Part 3
  849. DocumentTender Document PET03/2023
  850. Part 1
  851. Part 2
  852. Part 3
  853. DocumentTender Document PET04/2023
  854. Part 1
  855. Part 2
  856. DocumentTender Document PET05/2023
  857. Part 1
  858. Part 2
  859. DocumentTender Document MTH01/2023
  860. DocumentTender Document MTH02/2023
  861. DocumentTender Document MTH03/2023
  862. DocumentTender Document MTH04/2023
  863. DocumentTender Document MTH05/2023
  864. DocumentTender Document PF06/2023
  865. DocumentTender Document 2023/IA/01
  866. DocumentTender Document COK04/2023
  867. DocumentTender Document COK05/2023
  868. DocumentTender Document ID-164103/A
  869. DocumentTender Document KIM01/2023
  870. DocumentTender Document KIM02/2023
  871. DocumentTender Document PF05/2023
  872. DocumentTender Document PF07/2023
  873. DocumentTender Document DBN22/12/06
  874. DocumentTender Document DBN22/12/05
  875. DocumentTender Document DBN22/12/04
  876. DocumentTender Document MTH60/2022
  877. DocumentTender Document MTH61/2022
  878. DocumentTender Document MTH62/2022
  879. DocumentTender Document DBN22/12/03
  880. DocumentTender Document H22/013AI
  881. DocumentTender Document H22/015AI
  882. DocumentTender Document H22/017AI
  883. DocumentTender Document H22/027AI
  884. DocumentTender Document H22/032AI
  885. DocumentTender Document MTH58/2022
  886. DocumentTender Document MTH59/2022
  887. DocumentTender Document DBN22/12/02
  888. DocumentTender Document DBN22/12/01
  889. Volume 1
  890. Volume 2
  891. Volume 2 Part 1
  892. Volume 2 Part 2
  893. Volume 2 Part 3
  894. Volume 3
  895. Volume 4
  896. DocumentTender Document H22/012AI
  897. DocumentTender Document H22/024AI
  898. DocumentTender Document H22/026AI
  899. DocumentTender Document H22/028AI
  900. DocumentTender Document H22/011AI
  901. DocumentTender Document H22/034AI
  902. DocumentTender Document H22/035AI
  903. DocumentTender Document H22/036AI
  904. DocumentTender Document H22/018AI
  905. DocumentTender Document H22/037AI
  906. Book 1 of 2
  907. Book 2 of 2
  908. DocumentTender Document H22/033AI
  909. DocumentTender Document PT22/013
  910. DocumentTender Document CPTSC15/22
  911. DocumentTender Document PT22/014
  912. DocumentTender Document H22/039AI
  913. DocumentTender Document H22/038AI
  914. DocumentTender Document PT22/019
  915. DocumentTender Document H22/011GS
  916. DocumentTender Document H22/013GS
  917. DocumentTender Document H22/014GS
  918. DocumentTender Document H22/016AI
  919. DocumentTender Document H22/019AI
  920. DocumentTender Document H22/021AI
  921. DocumentTender Document H22/022AI
  922. DocumentTender Document H22/029AI
  923. DocumentTender Document H22/031AI
  924. DocumentTender Document PT22/010
  925. DocumentTender Document PT22/018
  926. DocumentTender Document PT22/009
  927. DocumentTender Document CPTL14/22
  928. DocumentTender Document CPTL15/22
  929. DocumentTender Document CPTYT31/22 - 34/2022 Erratum
  930. DocumentTender Document CPTYT31/22
  931. DocumentTender Document CPTYT32/22
  932. DocumentTender Document CPTYT33/22
  933. DocumentTender Document CPTYT34/22
  934. DocumentTender Document CPTYT35/22 Addendum
  935. DocumentTender Document CPTYT35/22
  936. DocumentTender Document CPTYT36/22 Addendum
  937. DocumentTender Document CPTYT36/22
  938. DocumentTender Document PT22/011
  939. DocumentTender Document PT22/015
  940. DocumentTender Document H22/014AI
  941. DocumentTender Document H22/020AI
  942. DocumentTender Document H22/023AI
  943. DocumentTender Document H22/025AI
  944. DocumentTender Document H22/030AI
  945. DocumentTender Document PT22/016
  946. DocumentTender Document PT22/017
  947. DocumentTender Document CPT1007/22 Erratum
  948. DocumentTender Document CPT1007/22
  949. DocumentTender Document CPTL13/22
  950. DocumentTender Document CPTSC14/22
  951. DocumentTender Document CPTSC16/22
  952. DocumentTender Document DBN22/11/13
  953. DocumentTender Document DBN22/11/14
  954. DocumentTender Document LSPE07/2022 Erratum
  955. DocumentTender Document LSPE07/2022
  956. DocumentTender Document LSPE08/2022
  957. DocumentTender Document LSPE09/2022 Erratum
  958. DocumentTender Document LSPE09/2022
  959. DocumentTender Document PE16/2022
  960. DocumentTender Document PE17/2022
  961. DocumentTender Document PE23/2022
  962. DocumentTender Document PE24/2022
  963. DocumentTender Document PE25/2022
  964. Volume 1 of 3
  965. Volume 2 of 3
  966. Volume 3 of 3
  967. DocumentTender Document PEC02/2022 Erratum
  968. DocumentTender Document PEC02/2022
  969. DocumentTender Document PEC03/2022 Erratum
  970. DocumentTender Document PEC03/2022
  971. DocumentTender Document PEC04/2022 Erratum
  972. DocumentTender Document PEC04/2022
  973. DocumentTender Document PEC05/2022 Erratum
  974. DocumentTender Document PEC05/2022
  975. DocumentTender Document PEC06/2022 Erratum
  976. DocumentTender Document PEC06/2022
  977. DocumentTender Document PEC07/2022 Erratum
  978. DocumentTender Document PEC07/2022
  979. DocumentTender Document PEC08/2022 Erratum
  980. DocumentTender Document PEC08/2022
  981. DocumentTender Document PEC09/2022 Erratum
  982. DocumentTender Document PEC09/2022
  983. DocumentTender Document PEC10/2022 Erratum
  984. DocumentTender Document PEC10/2022
  985. DocumentTender Document PEC11/2022 Erratum
  986. DocumentTender Document PEC11/2022
  987. DocumentTender Document PET01/2022
  988. DocumentTender Document PLK22/09
  989. DocumentTender Document DBN22/11/11
  990. DocumentTender Document DBN22/11/12
  991. DocumentTender Document PT22/012
  992. DocumentTender Document CPTSC13/22
  993. DocumentTender Document DBN22/11/09 Erratum
  994. DocumentTender Document DBN22/11/09
  995. DocumentTender Document DBN22/11/10 Erratum
  996. DocumentTender Document DBN22/11/10
  997. DocumentTender Document KIM07/2022
  998. Part 1
  999. Part 2
  1000. Part 3
  1001. Part 4
  1002. DocumentTender Document KIM09/2022
  1003. Volume 1
  1004. Volume 2
  1005. Volume 2 Part 1
  1006. Volume 3
  1007. Other Document
  1008. DocumentTender Document KIM10/2022
  1009. Volume 1
  1010. Volume 2 Part 1 of 1
  1011. Volume 2 Part 2 of 1
  1012. Volume 2 Part 1 of 2
  1013. Volume 2 Part 2 of 2
  1014. Volume 3 Part 1
  1015. Volume 3 Part 2
  1016. Volume 3 Part 3
  1017. DocumentTender Document KIM11/2022
  1018. DocumentTender Document DBN22/11/07 Erratum
  1019. DocumentTender Document DBN22/11/07
  1020. DocumentTender Document DBN22/11/08 Erratum
  1021. DocumentTender Document DBN22/11/08
  1022. DocumentTender Document DBN22/11/05 Erratum
  1023. DocumentTender Document DBN22/11/05
  1024. DocumentTender Document DBN22/11/06 Erratum
  1025. DocumentTender Document DBN22/11/06
  1026. DocumentTender Document DBN22/11/04 Erratum
  1027. DocumentTender Document HP22/006GS
  1028. DocumentTender Document HP22/008GS
  1029. DocumentTender Document HP22/009GS
  1030. DocumentTender Document HP22/010GS
  1031. DocumentTender Document PE11/2022
  1032. DocumentTender Document PE12/2022
  1033. DocumentTender Document PE13/2022
  1034. DocumentTender Document PE14/2022 Addendum
  1035. DocumentTender Document PE14/2022
  1036. DocumentTender Document PE15/2022
  1037. DocumentTender Document DBN22/11/01 Erratum
  1038. DocumentTender Document DBN22/11/01
  1039. DocumentTender Document COK12/2022
  1040. DocumentTender Document CPTSC10/22
  1041. DocumentTender Document CPTSC11/22 Addendum
  1042. DocumentTender Document CPTSC11/22
  1043. DocumentTender Document CPTSC12/22
  1044. DocumentTender Document DBN22/11/02
  1045. Volume 1
  1046. Volume 1 Part 1
  1047. Volume 1 Part 2
  1048. Volume 2 Part 1
  1049. Volume 2 Part 2
  1050. Volume 3
  1051. DocumentTender Document KIM08/2022
  1052. Part 1
  1053. Part 2
  1054. Part 3
  1055. DocumentTender Document MTH56/2022
  1056. DocumentTender Document MTH57/2022
  1057. DocumentTender Document CPTYT26/22
  1058. DocumentTender Document CPTYT27/22
  1059. DocumentTender Document CPTYT28/22
  1060. DocumentTender Document CPYTY29/22
  1061. DocumentTender Document CPTYT30/22
  1062. DocumentTender Document DBN22/11/04
  1063. DocumentTender Document DBN22/11/03 Erratum
  1064. DocumentTender Document DBN22/11/03
  1065. DocumentTender Document PE05/2022
  1066. DocumentTender Document PE06/2022
  1067. DocumentTender Document PE07/2022
  1068. DocumentTender Document PE08/2022
  1069. DocumentTender Document PE09/2022
  1070. DocumentTender Document PE10/2022
  1071. DocumentTender Document DBN22/10/03
  1072. Part 1 of 3
  1073. Part 2 of 3
  1074. Part 3 of 3
  1075. DocumentTender Document PF65/2022
  1076. DocumentTender Document PF66/2022
  1077. DocumentTender Document CPTL06/22
  1078. DocumentTender Document CPTL07/22
  1079. DocumentTender Document CPTL08/22
  1080. DocumentTender Document DBN22/10/02
  1081. Part 1 of 3
  1082. Part 2 of 3
  1083. Part 3 of 3
  1084. DocumentTender Document CPTL05/22
  1085. DocumentTender Document CPTL09/22
  1086. DocumentTender Document DBN22/10/01
  1087. Part 1 of 3
  1088. Part 2 of 3
  1089. Part 3 of 3
  1090. DocumentTender Document H22/004PF
  1091. DocumentTender Document DBNQ22/11/03
  1092. DocumentTender Document HP22/007GS
  1093. DocumentTender Document PECL01/2022
  1094. DocumentTender Document PLK22/08
  1095. DocumentTender Document CPTSC06/22
  1096. DocumentTender Document CPTSC09/22 Addendum
  1097. DocumentTender Document CPTSC09/22
  1098. DocumentTender Document JHB22/26
  1099. DocumentTender Document CPTL02/22 Addendum
  1100. DocumentTender Document CPTL02/22
  1101. DocumentTender Document CPTSC07/22
  1102. DocumentTender Document CPTSC08/22
  1103. DocumentTender Document ID-167040
  1104. Doc 1
  1105. Doc 2
  1106. DocumentTender Document KIM05/2022
  1107. Doc 1
  1108. Doc 2
  1109. DocumentTender Document LS09/2022
  1110. DocumentTender Document CPTL03/22
  1111. DocumentTender Document CPTL04/22
  1112. DocumentTender Document CPTL10/22
  1113. DocumentTender Document CPTL11/22
  1114. DocumentTender Document H22/006GS
  1115. DocumentTender Document H22/007GS Addendum
  1116. DocumentTender Document H22/007GS
  1117. DocumentTender Document PLK22/07
  1118. DocumentTender Document CPTYT19/22
  1119. DocumentTender Document ID-166842
  1120. Part 1
  1121. Part 2
  1122. DocumentTender Document KIM04/2022 Addendum
  1123. DocumentTender Document KIM04/2022
  1124. Part 1
  1125. Part 2
  1126. DocumentTender Document H22/006AI
  1127. DocumentTender Document H22/007AI
  1128. Book 1 of 2
  1129. Book 2 Part 1
  1130. Book 2 Part 2
  1131. DocumentTender Document CPT1005/22
  1132. Doc 1
  1133. Doc 2
  1134. DocumentTender Document CPTSC05/22
  1135. DocumentTender Document H22/009AI
  1136. DocumentTender Document H22/010AI
  1137. DocumentTender Document PF55/2022
  1138. DocumentTender Document H22/003AI
  1139. DocumentTender Document H22/004AI
  1140. DocumentTender Document H22/005AI
  1141. DocumentTender Document CPTYT01/22
  1142. DocumentTender Document CPTYT02/22
  1143. DocumentTender Document CPTYT13/22
  1144. DocumentTender Document CPTYT14/22
  1145. DocumentTender Document CPTYT15/22
  1146. DocumentTender Document CPTYT16/22
  1147. DocumentTender Document CPTYT17/22
  1148. DocumentTender Document CPTYT18/22
  1149. DocumentTender Document CPTYT03/22
  1150. DocumentTender Document CPTYT04/22
  1151. DocumentTender Document CPTYT05/22
  1152. DocumentTender Document CPTYT06/22
  1153. DocumentTender Document CPTYT07/22
  1154. DocumentTender Document CPTYT08/22
  1155. DocumentTender Document CPTYT09/22
  1156. DocumentTender Document H22/005GS
  1157. DocumentTender Document HP22/002GS
  1158. DocumentPart 1 of 3
  1159. DocumentPart 2 of 3
  1160. DocumentPart 3 of 3
  1161. DocumentTender Document HP22/004GS
  1162. DocumentTender Document CPTYT20/22
  1163. DocumentTender Document CPTYT21/22
  1164. DocumentTender Document CPTYT22/22
  1165. DocumentTender Document CPTYT23/22
  1166. DocumentTender Document CPTYT24/22
  1167. DocumentTender Document CPTYT25/22
  1168. DocumentTender Document ID-167396 Addendum
  1169. Doc 1
  1170. Doc 2
  1171. DocumentTender Document ID-167396
  1172. Part 1
  1173. Part 2
  1174. DocumentTender Document LS06/2022
  1175. DocumentTender Document LS07/2022
  1176. DocumentTender Document LS08/2022
  1177. DocumentTender Document DBN22/09/04
  1178. DocumentTender Document HP22/003GS
  1179. DocumentTender Document DBN22/09/03
  1180. DocumentTender Document H22/003PF
  1181. DocumentTender Document MTH31/2022
  1182. DocumentTender Document MTH33/2022
  1183. DocumentTender Document MTH34/2022
  1184. DocumentTender Document MTH35/2022
  1185. DocumentTender Document MTH36/2022
  1186. DocumentTender Document CPTSC02/22
  1187. DocumentTender Document CPTYT10/22
  1188. DocumentTender Document CPTYT11/22
  1189. DocumentTender Document CPTYT12/22
  1190. DocumentTender Document MTH47/2022
  1191. DocumentTender Document MTH54/2022
  1192. DocumentTender Document DBN22/09/02
  1193. DocumentPart 1 of 2
  1194. DocumentPart 2 0f 2
  1195. DocumentTender Document MTH32/2022
  1196. DocumentTender Document MTH48/2022
  1197. DocumentTender Document MTH49/2022
  1198. DocumentTender Document MTH50/2022
  1199. DocumentTender Document MTH51/2022
  1200. DocumentTender Document MTH52/2022
  1201. DocumentTender Document MTH53/2022
  1202. DocumentTender Document CPT1004/22
  1203. DocumentTender Document CPTC003/22
  1204. DocumentTender Document CPTSC04/22
  1205. DocumentTender Document CPTSC03/22
  1206. DocumentTender Document DBN22/09/01
  1207. DocumentTender Document H22/002GS
  1208. DocumentTender Document H22/003GS
  1209. DocumentTender Document H22/001PF
  1210. DocumentTender Document H22/002PF
  1211. DocumentTender Document HP22/001GS
  1212. DocumentTender Document PLK22/005
  1213. DocumentTender Document PLK22/006
  1214. DocumentTender Document CPT1003/22
  1215. DocumentTender Document CPTC002/22 Addendum
  1216. DocumentTender Document CPTC002/22
  1217. DocumentTender Document ID-143797
  1218. DocumentTender Document ID-143904
  1219. DocumentTender Document ID-150943
  1220. DocumentTender Document ID-151796
  1221. DocumentTender Document ID-163797
  1222. DocumentTender Document DBN22/08/05 Erratum
  1223. DocumentTender Document DBN22/08/06 Erratum
  1224. DocumentTender Document LS02/2022 Erratum
  1225. DocumentTender Document ID-164103
  1226. DocumentPart 1 of 2
  1227. DocumentPart 2 of 2
  1228. DocumentTender Document CPT1001/22
  1229. DocumentDoc 1
  1230. DocumentDoc 2
  1231. DocumentTender Document PE02/2022
  1232. DocumentTender Document PE03/2022
  1233. DocumentTender Document PE04/2022
  1234. DocumentTender Document CPTC001/22
  1235. DocumentTender Document CPT1001/22
  1236. DocumentPart 1 of 4
  1237. DocumentPart 2 of 4
  1238. DocumentPart 3 of 4
  1239. DocumentPart 4 of 4
  1240. DocumentTender Document CPT1002/22
  1241. DocumentDoc 1
  1242. DocumentDoc 2
  1243. DocumentDoc 3
  1244. DocumentTender Document ID-161451
  1245. DocumentTender Document KIM03/2022
  1246. DocumentDoc 1
  1247. DocumentDoc 2
  1248. DocumentTender Document LS02/2022
  1249. DocumentTender Document LS03/2022
  1250. DocumentTender Document LS04/2022
  1251. DocumentTender Document LS05/2022
  1252. DocumentTender Document MTH37/2022
  1253. DocumentTender Document MTH38/2022
  1254. DocumentTender Document MTH39/2022
  1255. DocumentTender Document MTH40/2022
  1256. DocumentTender Document MTH41/2022
  1257. DocumentTender Document MTH42/2022
  1258. DocumentTender Document MTH43/2022
  1259. DocumentTender Document MTH44/2022
  1260. DocumentTender Document MTH45/2022
  1261. DocumentTender Document MTH46/2022
  1262. DocumentTender Document DBN22/08/06
  1263. DocumentTender Document JHB22/03
  1264. DocumentTender Document JHB22/04
  1265. DocumentTender Document DBN22/08/05
  1266. DocumentTender Document DBN22/08/04
  1267. DocumentTender Document PLK22/02
  1268. DocumentTender Document PLK22/04
  1269. DocumentTender Document CPTSC01/22
  1270. DocumentTender Document ID-156494
  1271. DocumentTender Document PF45/2022
  1272. DocumentTender Document PF46/2022
  1273. DocumentTender Document PF47/2022
  1274. DocumentTender Document MTH24/2022
  1275. DocumentTender Document MTH25/2022
  1276. DocumentTender Document MTH26/2022
  1277. DocumentTender Document MTH27/2022
  1278. DocumentTender Document MTH28/2022
  1279. DocumentTender Document MTH29/2022
  1280. DocumentTender Document MTH30/2022
  1281. DocumentTender Document PT22/005
  1282. DocumentTender Document H22/001AI
  1283. DocumentTender Document H22/002AI
  1284. Book 1 of 2 Part 1 of 3
  1285. Book 1 of 2 Part 2 of 3
  1286. Book 1 of 2 Part 3 of 3
  1287. Book 2 of 2
  1288. DocumentTender Document DBN22/08/01
  1289. DocumentTender Document DBN22/08/02
  1290. DocumentTender Document DBN22/08/03
  1291. DocumentTender Document LSPE05/2022
  1292. DocumentTender Document LSPE06/2022
  1293. DocumentTender Document MTH18/2022
  1294. DocumentTender Document MTH19/2022
  1295. DocumentTender Document MTH20/2022
  1296. DocumentTender Document MTH21/2022
  1297. DocumentTender Document MTH22/2022
  1298. DocumentTender Document MTH23/2022
  1299. DocumentTender Document PES01/2022
  1300. DocumentTender Document LSPE02/2022
  1301. DocumentTender Document LSPE03/2022
  1302. DocumentTender Document LSPE04/2022
  1303. DocumentTender Document MTH13/2022
  1304. DocumentTender Document MTH14/2022
  1305. DocumentTender Document MTH15/2022
  1306. DocumentTender Document MTH16/2022
  1307. DocumentTender Document MTH17/2022
  1308. DocumentTender Document LSPE01/2022
  1309. DocumentTender Document MTH12/2022
  1310. DocumentTender Document MTH04/2022 Erratum
  1311. DocumentTender Document MTH05/2022 Erratum
  1312. DocumentTender Document MTH06/2022 Erratum
  1313. DocumentTender Document MTH07/2022 Erratum
  1314. DocumentTender Document MTH08/2022 Erratum
  1315. DocumentTender Document PT22/003
  1316. DocumentTender Document PT22/004
  1317. DocumentTender Document PT22/001
  1318. DocumentTender Document MTH01/2022 Erratum
  1319. DocumentTender Document MTH02/2022 Erratum
  1320. DocumentTender Document MTH03/2022 Erratum
  1321. DocumentTender Document PF31/2022
  1322. DocumentTender Document PF34/2022
  1323. DocumentTender Document PF35/2022
  1324. DocumentTender Document PF36/2022
  1325. DocumentTender Document PF37/2022
  1326. DocumentTender Document MTH10/2022
  1327. DocumentTender Document MTH11/2022
  1328. DocumentTender Document MTH09/2022
  1329. DocumentTender Document MTH04/2022
  1330. DocumentTender Document MTH05/2022
  1331. DocumentTender Document MTH07/2022
  1332. DocumentTender Document MTH07/2022
  1333. DocumentTender Document MTH08/2022
  1334. DocumentTender Document MTH01/2022
  1335. DocumentTender Document MTH02/2022
  1336. DocumentTender Document MTH03/2022
  1337. DocumentTender Document PF25/2022
  1338. DocumentTender Document PF26/2022
  1339. DocumentTender Document PF29/2022
  1340. DocumentTender Document PF32/2022
  1341. DocumentTender Document PF10/2022
  1342. DocumentTender Document PF27/2022
  1343. DocumentTender Document PF28/2022
  1344. DocumentTender Document PF30/2022
  1345. DocumentTerms of Reference RFI2022/001GS
  1346. DocumentTender Document DBN22/02/03
  1347. Volume 1
  1348. Volume 2
  1349. Volume 3
  1350. Volume 4
  1351. DocumentTender Document DBN22/02/01
  1352. Volume 1
  1353. Volume 2
  1354. Volume 3
  1355. Volume 4
  1356. DocumentTender Document DBN22/02/02
  1357. Volume 1
  1358. Volume 2
  1359. Volume 3
  1360. Volume 4
  1361. DocumentTender Document CPTL30/21
  1362. DocumentTender Document CPTL31/21
  1363. DocumentTender Document CPTL32/21
  1364. DocumentTender Document CPTL33/21
  1365. DocumentTender Document CPTL34/21
  1366. DocumentTender Document CPTL35/21
  1367. DocumentTender Document CPTL36/21
  1368. DocumentTender Document H21/017AI
  1369. Part 1
  1370. Part 2
  1371. DocumentTender Document KIM02/2022
  1372. DocumentTender Document LS01/2022
  1373. DocumentTender Document PEQ01/2022
  1374. DocumentDoc 1
  1375. DocumentDoc 2
  1376. DocumentTender Document RFQ11/2021
  1377. DocumentTender Document RFQ12/2021
  1378. DocumentTender Document RFQ13/2021
  1379. DocumentTender Document RFQ14/2021
  1380. DocumentTender Document RFQ15/2021
  1381. DocumentTender Document RFQ16/2021
  1382. DocumentTender Document RFQ17/2021
  1383. DocumentTender Document RFQ18/2021
  1384. DocumentTender Document RFQ19/2021
  1385. DocumentTender Document RFQ20/2021
  1386. DocumentTender Document RFQ21/2021
  1387. DocumentTender Document RFQ22/2021
  1388. DocumentTender Document RFQ23/2021
  1389. DocumentTender Document RFQ24/2021
  1390. DocumentTender Document RFQ25/2021
  1391. DocumentTender Document RFQ26/2021
  1392. DocumentTender Document PT21/034
  1393. DocumentTender Document CPTL24/21
  1394. DocumentTender Document CPTL25/21
  1395. DocumentTender Document CPTL26/21
  1396. DocumentTender Document CPTL27/21
  1397. DocumentTender Document CPTL28/21
  1398. DocumentTender Document CPTL29/21
  1399. DocumentTender Document H21/016AI
  1400. Book 1 of 2 Part 1
  1401. Book 1 of 2 Part 2
  1402. Book 1 of 2 Part 3
  1403. Book 2 of 2 Part 1
  1404. Book 2 of 2 Part 2
  1405. Book 2 of 2 Part 3
  1406. Book 2 of 2 Part 4
  1407. Book 2 of 2 Part 5
  1408. Book 2 of 2 Part 6
  1409. DocumentTender Document KIM01/2022
  1410. DocumentTender Document MTH43/2021
  1411. DocumentTender Document MTH44/2021
  1412. DocumentTender Document MTH45/2021
  1413. DocumentTender Document MTH46/2021
  1414. DocumentTender Document DBN22/01/02
  1415. DocumentTender Document DBN22/01/01
  1416. DocumentTender Document CPTSC25/21
  1417. DocumentTender Document CPTSC26/21
  1418. DocumentTender Document PLK22/01
  1419. DocumentTender Document PT21/032
  1420. DocumentTender Document PT21/033
  1421. DocumentTender Document PT21/029
  1422. DocumentTender Document PT21/030
  1423. DocumentTender Document PT21/031
  1424. DocumentTender Document DBN21/11/04
  1425. DocumentTender Document CPTSC24/21
  1426. DocumentTender Document H21/010PF
  1427. DocumentTender Document MTH32/2021
  1428. DocumentTender Document MTH33/2021
  1429. DocumentTender Document MTH34/2021
  1430. DocumentTender Document MTH35/2021
  1431. DocumentTender Document MTH36/2021
  1432. DocumentTender Document MTH37/2021
  1433. DocumentTender Document MTH38/2021
  1434. DocumentTender Document MTH39/2021
  1435. DocumentTender Document MTH40/2021
  1436. DocumentTender Document CPTC003/21
  1437. DocumentTender Document CPTC004/21
  1438. DocumentTender Document CPTC005/21
  1439. DocumentTender Document CPTC006/21
  1440. DocumentTender Document HP21/015GS
  1441. DocumentTender Document HP21/016GS
  1442. DocumentTender Document HP21/017GS
  1443. DocumentTender Document MTH41/2021
  1444. DocumentTender Document H21/009PF
  1445. DocumentTender Document CPTYT26/21
  1446. DocumentTender Document CPTYT27/21
  1447. DocumentTender Document CPTYT28/21
  1448. DocumentTender Document CPTYT29/21
  1449. DocumentTender Document CPTYT30/21
  1450. DocumentTender Document CPTYT31/21
  1451. DocumentTender Document CPTYT32/21
  1452. DocumentTender Document DBN21/11/02
  1453. DocumentTender Document DBN21/11/03
  1454. DocumentTender Document H21/007PF
  1455. DocumentTender Document H21/008PF
  1456. DocumentTender Document KIM16/2021
  1457. Part 1
  1458. Part 2
  1459. Part 3
  1460. Part 4
  1461. Part 5
  1462. Part 6
  1463. DocumentTender Document SM21/2021
  1464. DocumentTender Document SM22/2021
  1465. DocumentTender Document SM23/2021
  1466. DocumentTender Document CPTC007/21
  1467. DocumentTender Document KIM17/2021
  1468. DocumentTender Document SM24/2021
  1469. DocumentTender Document SM25/2021
  1470. DocumentTender Document LS03/2021
  1471. DocumentTender Document PLK21/54
  1472. DocumentTender Document PLK21/55
  1473. DocumentTender Document PLK21/56
  1474. DocumentTender Document PLK21/57
  1475. DocumentTender Document DBN21/11/35
  1476. DocumentTender Document PEQ18/2021
  1477. Doc 1
  1478. Doc 2
  1479. DocumentTender Document PT21/025
  1480. DocumentTender Document PT21/026
  1481. DocumentTender Document PT21/027
  1482. DocumentTender Document DBN21/11/01
  1483. DocumentTender Document PT21/023
  1484. DocumentTender Document PT21/024
  1485. DocumentTender Document PT21/009
  1486. DocumentTender Document H21/004PF
  1487. DocumentTender Document H21/006PF
  1488. DocumentTender Document PLK21/37
  1489. DocumentTender Document PLK21/38
  1490. DocumentTender Document WMK01/2021
  1491. DocumentTender Document WMK02/2021
  1492. DocumentTender Document WMK03/2021
  1493. DocumentTender Document WMK04/2021
  1494. DocumentTender Document PEH01/2021
  1495. DocumentTender Document 300D21023
  1496. DocumentTender Document KIM13.1/2021
  1497. Vol 1
  1498. Vol 2
  1499. Vol 3 Part 1
  1500. Vol 3 Part 2
  1501. KIM13.1 Returnable Documents
  1502. KIM13.1 Upington Labour Offices RR BOQ
  1503. DocumentTender Document KIM14/2021
  1504. DocumentTender Document LS14/2021
  1505. DocumentTender Document PT21/021
  1506. DocumentTender Document PLK21/50
  1507. DocumentTender Document PLK21/51
  1508. DocumentTender Document PT21/017
  1509. DocumentTender Document PT21/018
  1510. DocumentTender Document PEQ16/2021
  1511. DocumentTender Document PEQ17/2021
  1512. Doc 1
  1513. Doc 2
  1514. DocumentTender Document CPT300D21022
  1515. DocumentTender Document CPTSC23/21
  1516. DocumentTender Document H21/005PF
  1517. DocumentTender Document CPT1003/21
  1518. DocumentTender Document 200D21015
  1519. DocumentTender Document 300D21017
  1520. DocumentTender Document PLK21/45
  1521. DocumentTender Document PLK21/46
  1522. DocumentTender Document PLK21/49
  1523. DocumentTender Document PT21/016
  1524. DocumentTender Document PT21/019
  1525. DocumentTender Document PT21/020
  1526. DocumentTender Document PFMA/SCM/01
  1527. DocumentTender Document PF55/2021
  1528. DocumentTender Document DBN21/09/02 Erratum
  1529. DocumentTender Document PT21/014
  1530. DocumentTender Document PT21/015
  1531. DocumentTender Document MAM09/2021
  1532. DocumentTender Document ID98404
  1533. DocumentTender Document PF48-2021
  1534. DocumentTender Document PF50-2021
  1535. DocumentTender Document PF51-2021
  1536. DocumentTender Document MTH31/2021
  1537. DocumentTender Document CPTSC19/21
  1538. DocumentTender Document CPTSC20/21
  1539. DocumentTender Document CPTSC21/21
  1540. DocumentTender Document CPTSC22/21
  1541. DocumentTender Document H21/009AI
  1542. DocumentTender Document H21/010AI
  1543. DocumentTender Document H21/012AI
  1544. DocumentPart 1
  1545. DocumentPart 2
  1546. DocumentTender Document H21/014AI
  1547. DocumentTender Document H20/047AI
  1548. DocumentTender Document DBN21/10/02
  1549. BERGVILLE -VOLUME 1 TENDER DOCUMENT
  1550. Volume 2 Part 1 Returnable Documents & BOQ
  1551. Volume 2 Part 2.1 BOQ
  1552. Volume 2 Part 2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  1553. Volume 2 Part 2.2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  1554. Volume 2 Part 3 MECHANICAL INSTALLATION
  1555. Volume 2 Part 4 Returnable Documents 2
  1556. Volume 2 Part Electrical drawings 1
  1557. Volume 2 Part Electrical drawings 2
  1558. BERGVILLE - VOLUME 3 TENDER DOC
  1559. DocumentTender Document DBN21/10/01
  1560. DocumentTender Document PF38/2021
  1561. DocumentTender Document KIM11/2021
  1562. Tender Document Part1
  1563. Tender Document Part2
  1564. DocumentTender Document PEQ15/2021
  1565. Tender Document Part1
  1566. Tender Document Part2
  1567. DocumentTender Document PLK21/33
  1568. DocumentTender Document PLK21/34
  1569. DocumentTender Document PLK21/45
  1570. DocumentTender Document PLK21/36
  1571. DocumentTender Document PLK21/39
  1572. DocumentTender Document PLK21/40
  1573. DocumentTender Document PLK21/41
  1574. DocumentTender Document PLK21/43
  1575. DocumentTender Document PLK21/44
  1576. DocumentTender Document DPE02/2021
  1577. DocumentTender Document PEHQ12/2021
  1578. DocumentTender Document PEHQ13/2021
  1579. DocumentTender Document PEHQ14/2021
  1580. DocumentTender Document ID96741
  1581. DocumentTender Document MTH29/2021
  1582. DocumentTender Document HP21/014GS
  1583. DocumentTender Document PE20/2021
  1584. DocumentTender Document CPTYT23/21
  1585. DocumentTender Document CPTYT24/21
  1586. DocumentTender Document CPTYT25/21
  1587. DocumentTender Document LSPE04/2021
  1588. DocumentTender Document LSPE05/2021
  1589. DocumentTender Document LSPE06/2021
  1590. DocumentTender Document HP21/012GS
  1591. DocumentTender Document HP21/013GS
  1592. DocumentTender Document PLK21/28
  1593. DocumentTender Document PLK21/29
  1594. DocumentTender Document PLK21/31
  1595. DocumentTender Document PLK21/32
  1596. DocumentTender Document KIM12/2021
  1597. Doc 1
  1598. Doc 2
  1599. DocumentTender Document DBN21/09/02
  1600. DocumentTender Document DBN21/09/03
  1601. DocumentTender Document PEHQ09/2021
  1602. DocumentTender Document PEHQ10/2021
  1603. DocumentTender Document PEHQ11/2021
  1604. DocumentTender Document MTH26/2021
  1605. DocumentTender Document MTH27/2021
  1606. DocumentTender Document MTH28/2021
  1607. DocumentTender Document PLK21/25
  1608. DocumentTender Document PLK21/26
  1609. DocumentTender Document PLK21/27
  1610. DocumentTender Document CPTSC17/21
  1611. DocumentTender Document CPTSC18/21
  1612. DocumentTender Document PE18/2021
  1613. Doc 1
  1614. Doc 2
  1615. DocumentTender Document PEQ12/2021
  1616. DocumentTender Document PEQ13/2021
  1617. DocumentTender Document PEQ14/2021
  1618. DocumentTender Document PEHQ08/2021
  1619. DocumentTender Document SM16/2021
  1620. DocumentTender Document CPTSC15/21
  1621. DocumentTender Document CPTSC16/21
  1622. DocumentTender Document CPTL13/21
  1623. DocumentTender Document CPTL14/21
  1624. DocumentTender Document CPTL15/21
  1625. DocumentTender Document CPTL16/21
  1626. DocumentTender Document CPTL17/21
  1627. DocumentTender Document CPTL18/21
  1628. DocumentTender Document CPTL20/21
  1629. DocumentTender Document DBN21/09/01
  1630. DocumentTender Document PT21/011
  1631. DocumentTender Document PLK21/024
  1632. DocumentTender Document RFP01/2021 Erratum
  1633. DocumentTender Document RFP01/2021
  1634. DocumentTender Document RFP02/2021 Erratum
  1635. DocumentTender Document RFP02/2021
  1636. DocumentTender Document RFP03/2021 Erratum
  1637. DocumentTender Document RFP03/2021
  1638. DocumentTender Document RFP04/2021
  1639. DocumentTender Document CPTYT18/21
  1640. DocumentTender Document CPTYT19/21
  1641. DocumentTender Document CPTYT20/21
  1642. DocumentTender Document CPTYT21/21
  1643. DocumentTender Document CPTYT22/21
  1644. DocumentTender Document KIM10/2021
  1645. Vol 1 of 3
  1646. Vol 2 of 3
  1647. Vol 3 of 3
  1648. DocumentTender Document PLK21/22
  1649. DocumentTender Document PLK21/23
  1650. DocumentTender Document CPT1001/21
  1651. DocumentTender Document CPTSC13/21
  1652. DocumentTender Document CPTSC14/21
  1653. DocumentTender Document DBN21/08/09
  1654. DocumentTender Document DBN21/08/08
  1655. DocumentTender Document DBN21/08/07
  1656. DocumentTender Document DBN21/08/06
  1657. DocumentTender Document DBN21/08/05
  1658. DocumentTender Document PET12/2021
  1659. Doc 1
  1660. Doc 2
  1661. DocumentTender Document PET13/2021
  1662. Doc 1
  1663. Doc 2
  1664. DocumentTender Document DBN21/07/04 Erratum
  1665. Doc 1
  1666. Doc 2
  1667. DocumentTender Document DBN21/07/05 Erratum
  1668. Doc 1
  1669. Doc 2
  1670. DocumentTender Document PEQ11/2021
  1671. Doc 1
  1672. Doc 2
  1673. DocumentTender Document CPTSC09/21
  1674. DocumentTender Document CPTSC10/21
  1675. DocumentTender Document CPTSC11/21
  1676. DocumentTender Document PLK21/18
  1677. DocumentTender Document MTH23/2021
  1678. DocumentTender Document DBN21/08/03
  1679. DocumentTender Document DBN21/08/04 Addendum
  1680. 3313-C-001 Female Quarters Guest Apartment 2
  1681. 3313-D-001 Female Single Quarters 2
  1682. 3313-I-001 Logistics
  1683. DCS Westville - Electrical dwg 1
  1684. DCS Westville - Electrical dwg 2
  1685. DCS WESTVILLE-BoQ for tender (August 2021)
  1686. DocumentTender Document DBN21/08/04
  1687. Part 1
  1688. Part 2
  1689. Part 3
  1690. Part 4
  1691. Part 5
  1692. DocumentTender Document DBN21/08/01
  1693. DocumentTender Document DBN21/08/02
  1694. DocumentDetails of Zoom Meeting For CPTL08/10/11/12/83
  1695. DocumentTender Document CPTL08/21
  1696. DocumentTender Document CPTL10/21
  1697. DocumentTender Document CPTL11/21
  1698. DocumentTender Document CPTL12/21
  1699. DocumentTender Document CPTSC08/21
  1700. DocumentTender Document PLK21/16
  1701. DocumentTender Document PLK21/17
  1702. DocumentTender Document PLK21/19
  1703. DocumentTender Document PLK21/20
  1704. DocumentTender Document PLK21/21
  1705. DocumentTender Document CPTL83/21
  1706. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  1707. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  1708. DocumentTender Document PECL07/2021
  1709. DocumentTender Document MTH22/2021
  1710. DocumentTender Document DBN21/07/03
  1711. DocumentTender Document DBN21/07/04
  1712. DocumentTender Document DBN21/07/05
  1713. DocumentTender Document H21/003PF
  1714. DocumentTender Document CPTYT15/21
  1715. DocumentTender Document CPTYT16/21
  1716. DocumentTender Document CPTYT17/21
  1717. DocumentTender Document ID82287
  1718. DocumentTender Document ID82290
  1719. DocumentTender Document HP21/005GS
  1720. DocumentTender Document HP21/006GS
  1721. DocumentTender Document HP21/007GS
  1722. DocumentTender Document HP21/008GS
  1723. DocumentTender Document HP21/009GS
  1724. DocumentTender Document CPTYT08/21
  1725. DocumentTender Document CPTYT09/21
  1726. DocumentTender Document CPTYT10/21
  1727. DocumentTender Document CPTYT11/21
  1728. DocumentTender Document CPTYT12/21
  1729. DocumentTender Document CPTYT13/21
  1730. DocumentTender Document CPTYT14/21
  1731. DocumentTender Document KIM06/2021
  1732. DocumentTender Document MTH20/2021
  1733. DocumentTender Document H21/004GS
  1734. DocumentTender Document HP21/004GS
  1735. DocumentTender Document ID 83781
  1736. DocumentTender Document KIM09/2021
  1737. DocumentTender Document PT21/006
  1738. DocumentTender Document MTH18/2021
  1739. DocumentTender Document MTH19/2021
  1740. DocumentTender Document HP21/003GS
  1741. DocumentTender Document CPTS07/21
  1742. DocumentTender Document ID 82286
  1743. DocumentTender Document KIM05/2021
  1744. DocumentTender Document KIM07/2021
  1745. Part 1
  1746. Part 2
  1747. DocumentTender Document KIM08/2021
  1748. DocumentTender Document PET10/2021
  1749. Doc 1
  1750. Doc 2
  1751. DocumentTender Document PET11/2021
  1752. Doc 1
  1753. Doc 2
  1754. DocumentTender Document DBN21/07/02
  1755. Volume 1
  1756. Volume 2
  1757. Erratum
  1758. DocumentTender Document DBN21/07/01
  1759. Volume 1
  1760. Volume 2
  1761. Erratum
  1762. DocumentTender Document PF41/2021
  1763. DocumentTender Document H21/003GS
  1764. DocumentTender Document PE15/2021
  1765. DocumentTender Document H21/003AI
  1766. DocumentTender Document H21/004AI
  1767. DocumentTender Document H21/005AI
  1768. DocumentTender Document H21/001GS
  1769. DocumentTender Document PEQ09/2021
  1770. Document 1
  1771. Document 2
  1772. DocumentTender Document PEQ10/2021
  1773. Document 1
  1774. Document 2
  1775. DocumentTender Document H21/002PF
  1776. DocumentTender Document MTH15/2021
  1777. DocumentTender Document MTH16/2021
  1778. DocumentTender Document MTH17/2021
  1779. DocumentTender Document LS03/2021
  1780. DocumentTender Document LS12/2021
  1781. DocumentTender Document CPTC001/21
  1782. DocumentTender Document CPTC002/21
  1783. DocumentTender Document H21/006AI
  1784. Book 1 of 2
  1785. Book 2 of 2
  1786. DocumentTender Document H21/007AI
  1787. Book 1 of 3
  1788. Book 2 of 3
  1789. Book 3 of 3
  1790. DocumentTender Document H21/008AI
  1791. DocumentTender Document LS07/2021
  1792. DocumentTender Document LS08/2021
  1793. DocumentTender Document LS09/2021
  1794. DocumentTender Document LS10/2021
  1795. DocumentTender Document PF35/2021
  1796. DocumentTender Document PF37/2021
  1797. DocumentTender Document DBN21/06/01
  1798. DocumentTender Document DBN21/06/02
  1799. DocumentTender Document DBN21/06/03
  1800. DocumentTender Document DBN21/06/04
  1801. DocumentTender Document DBN21/06/05
  1802. Part 1
  1803. Part 2
  1804. Part 3
  1805. DocumentTender Document DBNQ21/06/09
  1806. DocumentTender Document MTH13/2021
  1807. DocumentTender Document LS11/2021
  1808. DocumentTender Document PF34/2021
  1809. DocumentTender Document PF36/2021
  1810. DocumentTender Document PF40/2021
  1811. DocumentTender Document DBNQ21/06/01
  1812. DocumentTender Document CPTYT01/21
  1813. DocumentTender Document CPTYT02/21
  1814. DocumentTender Document CPTYT03/21
  1815. DocumentTender Document CPTYT04/21
  1816. DocumentTender Document CPTYT05/21
  1817. DocumentTender Document CPTYT06/21
  1818. DocumentTender Document CPTYT07/21
  1819. DocumentTender Document NST21/001
  1820. DocumentTender Document NST21/002
  1821. DocumentTender Document NST21/003
  1822. DocumentTender Document NST21/004
  1823. DocumentTender Document NST21/005
  1824. DocumentTender Document NST21/006
  1825. DocumentsTender Document PEQ05/2021
  1826. Document 1
  1827. Document 2
  1828. DocumentsTender Document PEQ06/2021
  1829. Document 1
  1830. Document 2
  1831. DocumentsTender Document PEQ07/2021
  1832. Document 1
  1833. Document 2
  1834. Document 3
  1835. DocumentTender Document DBNQ21/05/12
  1836. DocumentsPart 1
  1837. Part 2
  1838. Part 2
  1839. DocumentTender Document DBNQ21/05/14
  1840. Volume 1
  1841. Volume 2
  1842. DocumentTender Document LS04/2021
  1843. DocumentTender Document LS05/2021
  1844. DocumentTender Document LS06/2021
  1845. DocumentTender Document COK02/2021
  1846. DocumentTender Document H21/001PF
  1847. DocumentTender Document PE13/2021
  1848. DocumentTender Document HP21/002GS
  1849. Tender Document 1 of 2
  1850. Tender Document 2 of 2
  1851. DocumentTender Document DBN21/05/01
  1852. DocumentTender Document DBN21/05/02
  1853. DocumentTender Document LSPE02/2021
  1854. DocumentTender Document LSPE03/2021
  1855. DocumentTender Document PEC06/2021
  1856. DocumentTENDER DOCUMENT H21/002AI
  1857. 01 - WHITE
  1858. 02 - PEACH
  1859. 03 - WHITE
  1860. 04 - PINK
  1861. 05 - WHITE
  1862. 06 - YELLOW
  1863. 07 - BLUE
  1864. 08 - WHITE
  1865. DocumentTender Document HP21/001GS
  1866. DocumentTender Document CPTSC05/21
  1867. DocumentTender Document CPTSC06/21
  1868. DocumentTender Document H21/001AI
  1869. DocumentTender Document PEC05/2021
  1870. DocumentTender Document PET09/2021
  1871. DocumentTender Document DBNQ21/03/48
  1872. DocumentTender Document DBNQ21/03/50
  1873. DocumentTender Document PT21/001
  1874. DocumentTender Document PT21/003
  1875. DocumentTender Document PT21/004
  1876. DocumentTender Document CPTSC01/21
  1877. DocumentTender Document CPTSC02/21
  1878. DocumentTender Document CPTSC03/21
  1879. DocumentTender Document CPTSC04/21
  1880. DocumentTender Document PEC04/2021
  1881. DocumentTender Document PT20/009
  1882. DocumentTender Document PT20/010
  1883. DocumentTender Document PT20/011
  1884. Bill of quantity PT20/011
  1885. DocumentTender Document PT20/013
  1886. DocumentTender Document PT20/014
  1887. DocumentTender Document H20/029AI
  1888. DocumentTender Document H20/030AI
  1889. DocumentTender Document H20/035AI
  1890. DocumentTender Document H20/033AI
  1891. DocumentTender Document H20/034AI
  1892. DocumentTender Document H20/027AI
  1893. DocumentTender Document H20/028AI
  1894. DocumentTender Document ID 61036
  1895. Tender Document ID 61036 Volume 1
  1896. Tender Document ID 61036 Volume 2
  1897. DocumentTender Document KIM01/2021
  1898. Tender Document KIM01/2021 Volume 1
  1899. Tender Document KIM01/2021 Volume 2
  1900. Tender Document KIM01/2021 Volume 3
  1901. Tender Document KIM01/2021 Volume 4
  1902. DocumentTender Document PET06/2021
  1903. DocumentTender Document PET07/2021
  1904. DocumentTender Document PET08/2021
  1905. DocumentTENDER DOCUMENT H20/032AI
  1906. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1907. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1908. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1909. Tender Document H20/032AI BOOK 2 OF 2
  1910. DocumentTENDER DOCUMENT H20/026AI
  1911. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1912. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1913. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1914. Tender Document H20/026AI BOOK 2 OF 2
  1915. DocumentTENDER DOCUMENT H20/025AI
  1916. Tender Document H20/025AI BOOK 1 OF 2
  1917. Tender Document H20/025AI BOOK 2 OF 2
  1918. DocumentTENDER DOCUMENT H20/019PF
  1919. DocumentTENDER DOCUMENT H20/031AI
  1920. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1921. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1922. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1923. Tender Document H20/031AI BOOK 2 OF 2
  1924. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/021GS
  1925. DocumentTENDER DOCUMENT PE03/2021
  1926. DocumentTENDER DOCUMENT PE04/2021
  1927. DocumentTENDER DOCUMENT PE05/2021
  1928. DocumentTENDER DOCUMENT PE06/2021
  1929. DocumentTENDER DOCUMENT H20/017PF
  1930. DocumentTENDER DOCUMENT H20/018PF
  1931. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/53
  1932. DocumentTENDER DOCUMENT H20/024AI
  1933. 01 - WHITE
  1934. 02 - PEACH
  1935. 03 - WHITE
  1936. 04 - PINK
  1937. 05 - WHITE
  1938. 06 - YELLOW
  1939. 07 - BLUE
  1940. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/022GS
  1941. DocumentTENDER DOCUMENT H20/005GS
  1942. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/02
  1943. DocumentTENDER DOCUMENT KIM04/2021
  1944. DocumentTender Document DBN21/03/01
  1945. DocumentTender Document PF16/2021
  1946. DocumentTender Document PF17/2021
  1947. DocumentTender Document PF18/2021
  1948. DocumentTender Document CPTYT23/20
  1949. DocumentAdvert KIM02 and KIM03/2021
  1950. DocumentAdvert papers Cleaning 2021
  1951. DocumentUpington Area UnPriced_BOQ_MV
  1952. Document2015 June PSSR Advert
  1953. DocumentBriefing Presentation Tender No: HP14/140
  1954. DocumentAttendance Register (HP14/140)
  1955. DocumentAttendance Register (HP14/001)
  1956. DocumentApproved Service Providers for Built Environments (PSSR).
  1957. DocumentApproved Suppliers for Goods and Services.
  1958. DocumentAttendance Register (HP13/036)
  1959. DocumentBRIEFING SESSION FOR THE APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER (SP) TO PRODUCE A COMPLETE, ACCURATE GRAP COMPLIANT IMMOVABLE ASSET REGISTER BY 31 MARCH 2016
  1960. DocumentHP12/077 Modus Operandi
  1961. DocumentHP12/077 Sec 13 Terms and conditions
  1962. DocumentTender HP12/077(Attendance Register)
  1963. DocumentTender HP12/077(Briefing for Prospective Bidders)
  1964. DocumentTender HP12/077(Intervention to improve the audit outcomes for NDPW)
  1965. DocumentHP12/052(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
  1966. DocumentGIS Fieldwork presentation HP12-056
  1967. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/054: APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO CONDUCT LEASE AUDIT
  1968. DocumentEstimated Buildings land and other strustures leased per regional office 2009/2012
  1969. DocumentLease Audit presentation
  1970. MinutesAttendance Register (HP12-054)
  1971. DocumentTOR PRICING (HP12/052)
  1972. DocumentATTENDANCE REGISTER(HP12/052)
  1973. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/052: IMMOVABLE ASSETS
  1974. DocumentBRIEFING SESSION FOR AN APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR THE PHYSICAL VERIFICATION OF IMMOVABLE ASSETS
  1975. DocumentATTENDANCE REGISTER
  1976. MinutesAPPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO ASSIST THE DEPARTMENT IN THE CLEANING OF THE AUDIT FINDINGS AND  IMPLEMENTATION OF SOUND FINANCIAL MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  1977. DocumentEPWP LEARNERSHIP PROJECT 2012-PRICING STRUCTURE TEMPLATE
  1978. MinutesEPWP TENDER BRIEFING SESSION
  1979. DocumentTERMS OF REFERENCE - Media Clips
  1980. DocumentPRICE SCHEDULE FOR EPWP SIGN BOARDS HS12 TENDER
  1981. DocumentEPWP OVERVIEW PRESENTATION
  1982. MinutesEPWP SIGNBOARD TENDER BRIEFING SESSION(HS12/002)
  1983. DocumentDOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR TENDER HP11/077 AND HP11/078

  Enquiries

  Provisioning and Logistics