• SA LOGO
 • TENDER DOCUMENTS

  1. DocumentTender Document MTH56/2023
  2. DocumentTender Document MTH57/2023
  3. DocumentTender Document MTH58/2023
  4. DocumentTender Document MTH59/2023
  5. DocumentTender Document MTH60/2023
  6. DocumentTender Document MTH61/2023
  7. DocumentTender Document MTH62/2023
  8. DocumentTender Document MTH63/2023
  9. DocumentTender Document PET28/2023 Addendum
  10. DocumentTender Document PET29/2023 Addendum
  11. DocumentTender Document COK56/2023
  12. DocumentTender Document PT23/027
  13. DocumentTender Document PT23/031
  14. DocumentTender Document H23/011PF
  15. DocumentTender Document H23/013PF
  16. DocumentTender Document H23/014PF
  17. DocumentTender Document H23/015PF
  18. DocumentTender Document DBN23/11/04 Erratum
  19. DocumentTender Document DBN23/11/04
  20. Part A
  21. Part B
  22. Part C
  23. DocumentTender Document MTH55/2023
  24. DocumentTender Document DBN23/11/03 Addendum
  25. DocumentTender Document DBN23/11/03
  26. Part A
  27. Part B
  28. Part C
  29. DocumentTender Document PT23/028
  30. DocumentTender Document DBN23/11/02 Addendum
  31. DocumentTender Document DBN23/11/02
  32. Part A
  33. Part B
  34. Part C
  35. DocumentTender Document H23/004GS
  36. DocumentTender Document PECL17/2023 Addendum
  37. DocumentTender Document PLK23/20
  38. DocumentTender Document PLK23/21
  39. DocumentTender Document PLK23/22
  40. DocumentTender Document PT23/029
  41. DocumentTender Document CPTSC07/23
  42. DocumentTender Document H23/012PF
  43. DocumentTender Document LS05/2023
  44. DocumentTender Document LS06/2023
  45. DocumentTender Document LS09/2023
  46. DocumentTender Document LS10/2023
  47. DocumentTender Document PECL17/2023
  48. DocumentTender Document PT23/020 Erratum
  49. DocumentTender Document H23/014AI
  50. DocumentTender Document DBN23/11/01
  51. Book 1 Volume 1 of 2
  52. Book 1 Volume 2 of 2
  53. Book 2 Volume 1 of 8
  54. Book 2 Volume 2 of 8
  55. Book 2 Volume 3 of 8
  56. Book 2 Volume 4 of 8
  57. Book 2 Volume 5 of 8
  58. Book 2 Volume 6 of 8
  59. Book 2 Volume 7 of 8
  60. Book 2 Volume 8 of 8
  61. Book 3 Volume 1 of 10
  62. Book 3 Volume 2 of 10
  63. Book 3 Volume 3 of 10
  64. Book 3 Volume 4 of 10
  65. Book 3 Volume 5 of 10 Part A
  66. Book 3 Volume 5 of 10 Part B
  67. Book 3 Volume 6 of 10 Part A
  68. Book 3 Volume 6 of 10 Part B
  69. Book 3 Volume 7 of 10
  70. Book 3 Volume 8 of 10
  71. Book 3 Volume 9 of 10
  72. Book 3 Volume 10 of 10
  73. Book 4 Volume 1 of 8
  74. Book 4 Volume 2 of 8
  75. Book 4 Volume 3 of 8 Part A
  76. Book 4 Volume 3 of 8 Part B
  77. Book 4 Volume 4 of 8
  78. Book 4 Volume 5 of 8
  79. Book 4 Volume 6 of 8
  80. Book 4 Volume 7 of 8
  81. Book 4 Volume 8 of 8
  82. DocumentTender Document H23/019AI
  83. DocumentTender Document H23/020AI
  84. DocumentTender Document PE02/2023
  85. DocumentTender Document PET28/2023
  86. DocumentTender Document PET29/2023
  87. DocumentTender Document H23/017AI
  88. DocumentTender Document H23/018AI
  89. DocumentTender Document ID-3167842
  90. Part 1
  91. Part 2
  92. DocumentTender Document LS19/2023
  93. DocumentTender Document LS20/2023
  94. DocumentTender Document CPTL41/23
  95. DocumentTender Document DBN23/10/05
  96. DocumentTender Document DBN23/10/06 Erratum
  97. DocumentTender Document DBN23/10/06
  98. DocumentTender Document H23/015AI
  99. DocumentTender Document HP23/013GS
  100. DocumentTender Document PT23/025
  101. DocumentTender Document PT23/026
  102. DocumentTender Document DBN23/10/04
  103. DocumentTender Document H23/013AI
  104. DocumentTender Document H23/016AI
  105. DocumentTender Document ID-3167956
  106. Part 1
  107. Part 2
  108. DocumentTender Document PF67/2023
  109. DocumentTender Document DBN23/10/03 Erratun
  110. Part 1 of 3
  111. Part 2 of 3
  112. Part 3 of 3
  113. DocumentTender Document DBN23/10/03
  114. Part A
  115. Part B
  116. Part C
  117. DocumentTender Document HP23/012GS
  118. DocumentTender Document JHB23/41
  119. DocumentTender Document DBN23/10/02
  120. Volume 1 of 3
  121. Volume of 2 of 3 Part A
  122. Volume of 2 of 3 Part B
  123. Volume of 2 of 3 Part B
  124. Volume of 2 of 3 Part C
  125. Volume of 2 of 3 Part D
  126. Volume of 2 of 3 Part E
  127. Volume of 2 of 3 Part F
  128. Volume of 2 of 3 Part F
  129. Volume of 3 of 3 Part A
  130. Volume of 3 of 3 Part B
  131. DocumentTender Document H23/011AI
  132. DocumentTender Document H23/012AI
  133. DocumentTender Document PET26/2023
  134. DocumentTender Document PET27/2023
  135. DocumentTender Document ID-3148465 Addendum
  136. DocumentTender Document ID-3162673 Addendum
  137. DocumentTender Document ID-3166216 Addendum
  138. DocumentTender Document ID-3167337 Addendum
  139. DocumentTender Document JHB23/40
  140. DocumentTender Document ID-3155012
  141. Part 1
  142. Part 2
  143. DocumentTender Document PF65/2023
  144. DocumentTender Document PF69/2023
  145. DocumentTender Document PT23/020
  146. DocumentTender Document PEC16/2023
  147. DocumentTender Document PT23/023
  148. DocumentTender Document PT23/024
  149. DocumentTender Document PT23/022
  150. DocumentTender Document CPTL39/23
  151. DocumentTender Document H23/007PF
  152. DocumentTender Document H23/008PF
  153. DocumentTender Document H23/009PF
  154. DocumentTender Document PT23/021
  155. DocumentTender Document HP23/011GS
  156. DocumentTender Document DBN23/10/01
  157. DocumentTender Document MTH54/2023
  158. Volume 1
  159. Volume 2
  160. Volume 3
  161. DocumentTender Document ID-3148465
  162. Part 1
  163. Part 2
  164. DocumentTender Document ID-3159198
  165. Part 1
  166. Part 2
  167. DocumentTender Document KIM03/2023
  168. Volume 1
  169. Volume 2
  170. Volume 3
  171. Volume 4
  172. Volume 5
  173. DocumentTender Document KIM14/2023
  174. Part 1
  175. Part 2
  176. Drawings
  177. DocumentTender Document MTH53/2023
  178. DocumentTender Document PT23/016
  179. DocumentTender Document DBN23/09/02
  180. DocumentTender Document PET25/2023
  181. DocumentTender Document PT23/018 Erratum
  182. DocumentTender Document PLK23/17
  183. DocumentTender Document ID-3162948
  184. DocumentTender Document ID-3163132
  185. DocumentTender Document ID-3163133
  186. DocumentTender Document ID-3163135
  187. DocumentTender Document H23/010AI
  188. Tender Document
  189. BOQ Section No1
  190. BOQ Section No2
  191. BOQ Section No3
  192. DocumentTender Document PES01/2023 & PES02/2023 Addendum
  193. DocumentTender Document PES01/2023 & PES02/2023 Testimonial Template
  194. DocumentTender Document PF59/2023
  195. DocumentTender Document PT23/014
  196. DocumentTender Document PT23/011 Erratun
  197. DocumentTender Document BL23/020
  198. DocumentTender Document MTH52/2023
  199. DocumentTender Document HP23/010GS
  200. DocumentTender Document PEH01/2023 Addendum
  201. DocumentTender Document PEH01/2023 Erratum
  202. DocumentTender Document PEH01/2023
  203. DocumentTender Document PEH02/2023 Addendum
  204. DocumentTender Document PEH02/2023 Erratum
  205. DocumentTender Document PEH02/2023
  206. DocumentTender Document PEH03/2023 Addendum
  207. DocumentTender Document PEH03/2023 Erratum
  208. DocumentTender Document PEH03/2023
  209. DocumentTender Document PET24/2023
  210. DocumentTender Document PT23/015
  211. DocumentTender Document KIM11/2023
  212. Part 1
  213. Part 2
  214. DocumentTender Document KIM12/2023
  215. DocumentTender Document KIM13/2023
  216. Part 1
  217. Part 2
  218. DocumentTender Document KIM13/2023
  219. Part 1
  220. Part 2
  221. DocumentTender Document PF58/2023
  222. DocumentTender Document PF60/2023
  223. DocumentTender Document PT23/011
  224. DocumentTender Document PEC01/2023 Addendum
  225. DocumentTender Document PEC01/2023
  226. DocumentTender Document PEC03/2023 Addendum
  227. DocumentTender Document PEC03/2023
  228. DocumentTender Document PEC04/2023 Addendum
  229. DocumentTender Document PEC04/2023
  230. DocumentTender Document PEC05/2023 Addendum
  231. DocumentTender Document PEC05/2023
  232. DocumentTender Document PEC06/2023 Addendum
  233. DocumentTender Document PEC06/2023
  234. DocumentTender Document PEC07/2023 Addendum
  235. DocumentTender Document PEC07/2023
  236. DocumentTender Document PEC08/2023 Addendum
  237. DocumentTender Document PEC08/2023
  238. DocumentTender Document PEC09/2023
  239. DocumentTender Document PEC10/2023 Addendum
  240. DocumentTender Document PEC10/2023
  241. DocumentTender Document PEC11/2023
  242. DocumentTender Document PEC12/2023 Addendum
  243. DocumentTender Document PEC12/2023
  244. DocumentTender Document PEC13/2023 Addendum
  245. DocumentTender Document PEC13/2023
  246. DocumentTender Document PES01/2023
  247. DocumentTender Document PES02/2023
  248. DocumentTender Document PET23/2023 Addendum
  249. DocumentTender Document PET23/2023
  250. DocumentTender Document PLK23/18 Addendum
  251. DocumentTender Document PLK23/18
  252. DocumentTender Document PT23/012
  253. DocumentTender Document CPTL37/23
  254. DocumentTender Document H23/002GS
  255. DocumentTender Document DBN23/09/01 Erratum
  256. DocumentTender Document DBN23/09/01
  257. DocumentTender Document PF54/2023
  258. DocumentTender Document PF55/2023
  259. DocumentTender Document BL23/016
  260. DocumentTender Document PE01/2023
  261. Vol 1 of 3
  262. Vol 2 of 2
  263. Vol 3 of 3
  264. Vol 3 of 3 Doc
  265. DocumentTender Document PET13/2023 Erratum
  266. DocumentTender Document PET13/2023
  267. DocumentTender Document PET14/2023 Addendum
  268. DocumentTender Document PET14/2023 Erratum
  269. DocumentTender Document PET14/2023
  270. DocumentTender Document PET15/2023
  271. DocumentTender Document PET16/2023
  272. DocumentTender Document PET17/2023
  273. DocumentTender Document PET18/2023 Erratum
  274. DocumentTender Document PET18/2023
  275. DocumentTender Document PET19/2023 Erratum
  276. DocumentTender Document PET19/2023
  277. DocumentTender Document PET20/2023 Erratum
  278. Terms of Reference
  279. Price Schedule
  280. DocumentTender Document PET20/2023
  281. DocumentTender Document PET21/2023 Erratum
  282. Tender Document
  283. Terms of Reference
  284. Tender Document PET21/2023 Erratum
  285. DocumentTender Document PET21/2023
  286. DocumentTender Document PET22/2023 Erratum
  287. Terms of Reference
  288. Price Schedule
  289. DocumentTender Document PET22/2023
  290. DocumentTender Document PLK23/14
  291. DocumentTender Document PLK23/15
  292. DocumentTender Document PLK23/16
  293. DocumentTender Document PLK23/17 Addendum
  294. DocumentTender Document PLK23/17
  295. DocumentTender Document MTH50/2023
  296. DocumentTender Document MTH51/2023
  297. DocumentTender Document PF53/2023
  298. DocumentTender Document PF56/2023
  299. DocumentTender Document PT23/010
  300. DocumentTender Document PLK23/19
  301. DocumentTender Document BL23/013
  302. DocumentTender Document BL23/014
  303. DocumentTender Document BL23/015
  304. DocumentTender Document CPTSC05/23
  305. DocumentTender Document CPTSC06/23
  306. DocumentTender Document JHB23/32
  307. DocumentTender Document JHB23/33
  308. DocumentTender Document BL23/010
  309. DocumentTender Document BL23/011
  310. DocumentTender Document BL23/012
  311. DocumentTender Document CPTSC04/23
  312. DocumentTender Document H23/009AI
  313. DocumentTender Document PLK23/11
  314. DocumentTender Document PLK23/12
  315. DocumentTender Document PLK23/13
  316. DocumentTender Document CPTL19/23
  317. DocumentTender Document CPTL21/23
  318. DocumentTender Document CPTL22/23
  319. DocumentTender Document CPTL23/23
  320. DocumentTender Document CPTL24/23
  321. DocumentTender Document CPTL25/23
  322. DocumentTender Document CPTL26/23
  323. DocumentTender Document CPTL27/23
  324. DocumentTender Document CPTL28/23
  325. DocumentTender Document CPTL29/23
  326. DocumentTender Document CPTL30/23
  327. DocumentTender Document CPTL31/23
  328. DocumentTender Document CPTL32/23
  329. DocumentTender Document CPTL33/23
  330. DocumentTender Document CPTL34/23
  331. DocumentTender Document CPTL35/23
  332. DocumentTender Document ID-3148854 Addendum
  333. DocumentTender Document ID-3148854 Addendum
  334. DocumentTender Document ID-3148854
  335. Part 1
  336. Part 2
  337. DocumentTender Document DBN23/08/05
  338. DocumentTender Document MTH38/2023
  339. DocumentTender Document MTH39/2023
  340. DocumentTender Document MTH40/2023
  341. DocumentTender Document MTH41/2023
  342. DocumentTender Document MTH42/2023
  343. DocumentTender Document MTH43/2023
  344. DocumentTender Document MTH44/2023
  345. DocumentTender Document MTH45/2023
  346. DocumentTender Document MTH46/2023
  347. DocumentTender Document MTH47/2023
  348. DocumentTender Document KIM06/2023
  349. Part 1
  350. Part 2
  351. DocumentTender Document KIM07/2023
  352. Part 1
  353. Part 2
  354. DocumentTender Document KIM08/2023
  355. Part 1
  356. Part 2
  357. DocumentTender Document MTH36/2023
  358. DocumentTender Document SM23/2023
  359. DocumentTender Document DBN23/08/04
  360. Part A
  361. Part B
  362. Part C
  363. DocumentTender Document DBN23/08/03
  364. DocumentTender Document DBN23/08/02
  365. DocumentTender Document H23/005AI
  366. Part A
  367. Part B
  368. DocumentTender Document DBN23/08/01
  369. DocumentTender Document COK31/2023
  370. DocumentTender Document COK32/2023
  371. DocumentTender Document COK33/2023
  372. DocumentTender Document CQK34/2023 Addendum
  373. Doc 1
  374. Doc 2
  375. Doc 3
  376. DocumentTender Document CQK34/2023
  377. DocumentTender Document CQK35/2023 Addendum
  378. Doc 1
  379. Doc 2
  380. Doc 3
  381. DocumentTender Document CQK35/2023
  382. DocumentTender Document CPT1002-23
  383. Part 1
  384. Part 2
  385. DocumentTender Document KIM09/2023
  386. Part A
  387. Part B
  388. DocumentTender Document KIM10/2023
  389. Part A
  390. Part B
  391. DocumentTender Document COK30/2023
  392. DocumentTender Document CPTL16/23
  393. DocumentTender Document CPTL17/23
  394. DocumentTender Document CPTL18/23
  395. DocumentTender Document MTH28/2023
  396. DocumentTender Document MTH29/2023
  397. DocumentTender Document MTH30/2023
  398. DocumentTender Document JHB23/27
  399. DocumentTender Document JHB23/28
  400. DocumentTender Document JHB23/29
  401. DocumentTender Document JHB23/30
  402. DocumentTender Document JHB23/31
  403. DocumentTender Document Q23/037
  404. DocumentTender Document Q23/038A
  405. DocumentTender Document Q23/042
  406. DocumentTender Document Q23/047
  407. DocumentTender Document HP23/007GS
  408. DocumentTender Document PLK23/10
  409. DocumentTender Document CPTL10/23 Addendum
  410. DocumentTender Document CPTL10/23
  411. DocumentTender Document CPTL11/23 Addendum
  412. DocumentTender Document CPTL11/23
  413. DocumentTender Document CPTL12/23 Addendum
  414. DocumentTender Document CPTL12/23
  415. DocumentTender Document CPTL13/23 Addendum
  416. DocumentTender Document CPTL13/23
  417. DocumentTender Document CPTL14/23 Addendum
  418. DocumentTender Document CPTL14/23
  419. DocumentTender Document CPTL15/23 Addendum
  420. DocumentTender Document CPTL15/23
  421. DocumentTender Document HP23/008GS
  422. DocumentTender Document JHB23/23
  423. DocumentTender Document JHB23/24
  424. DocumentTender Document JHB23/25
  425. DocumentTender Document ID-3145012
  426. DocumentTender Document ID-3143459
  427. DocumentTender Document ID-3148853
  428. DocumentTender Document JHB23/18
  429. DocumentTender Document JHB23/19
  430. DocumentTender Document JHB23/20
  431. DocumentTender Document JHB23/21
  432. DocumentTender Document HP23/003GS
  433. DocumentTender Document HP23/004GS
  434. DocumentTender Document HP23/005GS
  435. Mopani District Erratum
  436. Chris Hani District Erratum
  437. Garden Route District Erratum
  438. Ehlanzeni & Nkangala Distrct
  439. DocumentTender Document PLK23/09
  440. DocumentTender Document ID-3142751 Addendum
  441. DocumentTender Document ID-3142751
  442. DocumentTender Document KIM05/2023
  443. DocumentTender Document PF41/2023
  444. DocumentTender Document PF43/2023 Addendum
  445. DocumentTender Document PF43/2023
  446. DocumentTender Document JHB23/17
  447. DocumentTender Document H23/001GS
  448. DocumentTender Document HP23/001GS
  449. DocumentTender Document HP23/002GS
  450. DocumentTender Document H23/007AI
  451. Book 1 of 2 Part1
  452. Book 1 of 2 Part2
  453. Book 1 of 2 Part3
  454. Book 2 of 2 Part1
  455. Book 2 of 2 Part2
  456. Book 2 of 2 Part3
  457. DocumentTender Document HP23/006GS
  458. DocumentTender Document PT23/008
  459. DocumentTender Document ID-3142747
  460. DocumentTender Document KIM04/2023
  461. DocumentTender Document PF40/2023
  462. DocumentTender Document PF42/2023
  463. DocumentTender Document PF44/2023
  464. DocumentTender Document JHB23/14
  465. DocumentTender Document PT23/005
  466. DocumentTender Document PT23/007
  467. DocumentTender Document BL23/008
  468. DocumentTender Document PLK23/08
  469. DocumentTender Document MTH23/2023
  470. DocumentTender Document MTH24/2023
  471. DocumentTender Document H23/004AI Addendum
  472. DocumentTender Document CPT1001/23 Addendum
  473. 1.1 BOQ - Preventative Maintenance (June 2023) - (Tender June 2023) Addendum
  474. DocumentTender Document CPT1001/23
  475. Vol 1
  476. Vol 2
  477. Vol 3 (Part C1 & C2)
  478. Vol 3 (Part C3 & C4)
  479. 1.1 BOQ - Preventative Maintenance (June 2023) - (Tender June 2023)
  480. 1.3 BOQ - CPG and cidb BUILD programme BOQ 6 Feb 2023 Ver 2023-01 (Tender June 2023)
  481. 1.2 BOQ - Corrective Maintenance (Tender June 2023)
  482. 1.4 Final Tender Summary Pages (Tender June 2023)
  483. DocumentTender Document MTH21/2023
  484. DocumentTender Document MTH27/2023
  485. DocumentPLK23/05 Addendum
  486. DocumentPLK23/05
  487. DocumentPLK23/06
  488. DocumentPLK23/07
  489. DocumentTender Document MTH22/2023
  490. DocumentTender Document MTH25/2023
  491. DocumentTender Document ID-3138327
  492. DocumentTender Document PF30/2023
  493. DocumentTender Document PT23/002
  494. DocumentTender Document PT23/004
  495. DocumentTender Document Q23/042
  496. DocumentTender Document Q23/043
  497. DocumentTender Document Q23/044
  498. DocumentTender Document Q23/045
  499. DocumentTender Document Q23/046
  500. DocumentTender Document Q23/047
  501. DocumentTender Document SM24/2023
  502. DocumentTender Document MTH26/2023
  503. DocumentTender Document PLK23/03
  504. DocumentTender Document PLK23/04
  505. DocumentTender Document H23/002AI
  506. DocumentTender Document H23/003AI
  507. DocumentTender Document H23/006AI
  508. DocumentTender Document PT23/001
  509. DocumentTender Document PLK23/01
  510. DocumentTender Document PLK23/02
  511. DocumentTender Document H23/004AI
  512. DocumentTender Document ID-1712478
  513. Doc 1
  514. Doc 2
  515. DocumentTender Document PF24/2023
  516. DocumentTender Document CPTSC01/23Addedum
  517. DocumentTender Document CPTSC01/23
  518. DocumentTender Document CPTSC02/23 Addendum
  519. DocumentTender Document CPTSC02/23
  520. DocumentTender Document ID-178630
  521. DocumentTender Document ID-202186
  522. DocumentTender Document ID-202194
  523. DocumentTender Document ID-203125
  524. Part 1
  525. Part 2
  526. DocumentTender Document PF22/2023
  527. DocumentTender Document PF25/2023
  528. DocumentTender Document PF21/2023
  529. DocumentTender Document PF23/2023
  530. DocumentTender Document MTH06/2023
  531. DocumentTender Document MTH07/2023
  532. DocumentTender Document MTH08/2023
  533. DocumentTender Document MTH09/2023
  534. DocumentTender Document MTH10/2023
  535. DocumentTender Document MTH11/2023
  536. DocumentTender Document MTH12/2023
  537. DocumentTender Document MTH13/2023
  538. DocumentTender Document MTH14/2023
  539. DocumentTender Document MTH15/2023
  540. DocumentTender Document MTH16/2023
  541. DocumentTender Document MTH17/2023
  542. DocumentTender Document MTH18/2023
  543. DocumentTender Document MTH19/2023
  544. DocumentTender Document MTH20/2023
  545. DocumentTender Document 2023/IA/02
  546. DocumentTender Document H23/001AI
  547. Part A
  548. Part B
  549. DocumentTender Document PET02/2023 & PET03/2023 Addendum
  550. DocumentTender Document PET02/2023 Erratum
  551. Part 1
  552. Part 2
  553. Part 3
  554. DocumentTender Document PET03/2023 Erratum
  555. Part 1
  556. Part 2
  557. Part 3
  558. DocumentTender Document PET02/2023
  559. Part 1
  560. Part 2
  561. Part 3
  562. DocumentTender Document PET03/2023
  563. Part 1
  564. Part 2
  565. Part 3
  566. DocumentTender Document PET04/2023
  567. Part 1
  568. Part 2
  569. DocumentTender Document PET05/2023
  570. Part 1
  571. Part 2
  572. DocumentTender Document MTH01/2023
  573. DocumentTender Document MTH02/2023
  574. DocumentTender Document MTH03/2023
  575. DocumentTender Document MTH04/2023
  576. DocumentTender Document MTH05/2023
  577. DocumentTender Document PF06/2023
  578. DocumentTender Document 2023/IA/01
  579. DocumentTender Document COK04/2023
  580. DocumentTender Document COK05/2023
  581. DocumentTender Document ID-164103/A
  582. DocumentTender Document KIM01/2023
  583. DocumentTender Document KIM02/2023
  584. DocumentTender Document PF05/2023
  585. DocumentTender Document PF07/2023
  586. DocumentTender Document DBN22/12/06
  587. DocumentTender Document DBN22/12/05
  588. DocumentTender Document DBN22/12/04
  589. DocumentTender Document MTH60/2022
  590. DocumentTender Document MTH61/2022
  591. DocumentTender Document MTH62/2022
  592. DocumentTender Document DBN22/12/03
  593. DocumentTender Document H22/013AI
  594. DocumentTender Document H22/015AI
  595. DocumentTender Document H22/017AI
  596. DocumentTender Document H22/027AI
  597. DocumentTender Document H22/032AI
  598. DocumentTender Document MTH58/2022
  599. DocumentTender Document MTH59/2022
  600. DocumentTender Document DBN22/12/02
  601. DocumentTender Document DBN22/12/01
  602. Volume 1
  603. Volume 2
  604. Volume 2 Part 1
  605. Volume 2 Part 2
  606. Volume 2 Part 3
  607. Volume 3
  608. Volume 4
  609. DocumentTender Document H22/012AI
  610. DocumentTender Document H22/024AI
  611. DocumentTender Document H22/026AI
  612. DocumentTender Document H22/028AI
  613. DocumentTender Document H22/011AI
  614. DocumentTender Document H22/034AI
  615. DocumentTender Document H22/035AI
  616. DocumentTender Document H22/036AI
  617. DocumentTender Document H22/018AI
  618. DocumentTender Document H22/037AI
  619. Book 1 of 2
  620. Book 2 of 2
  621. DocumentTender Document H22/033AI
  622. DocumentTender Document PT22/013
  623. DocumentTender Document CPTSC15/22
  624. DocumentTender Document PT22/014
  625. DocumentTender Document H22/039AI
  626. DocumentTender Document H22/038AI
  627. DocumentTender Document PT22/019
  628. DocumentTender Document H22/011GS
  629. DocumentTender Document H22/013GS
  630. DocumentTender Document H22/014GS
  631. DocumentTender Document H22/016AI
  632. DocumentTender Document H22/019AI
  633. DocumentTender Document H22/021AI
  634. DocumentTender Document H22/022AI
  635. DocumentTender Document H22/029AI
  636. DocumentTender Document H22/031AI
  637. DocumentTender Document PT22/010
  638. DocumentTender Document PT22/018
  639. DocumentTender Document PT22/009
  640. DocumentTender Document CPTL14/22
  641. DocumentTender Document CPTL15/22
  642. DocumentTender Document CPTYT31/22 - 34/2022 Erratum
  643. DocumentTender Document CPTYT31/22
  644. DocumentTender Document CPTYT32/22
  645. DocumentTender Document CPTYT33/22
  646. DocumentTender Document CPTYT34/22
  647. DocumentTender Document CPTYT35/22 Addendum
  648. DocumentTender Document CPTYT35/22
  649. DocumentTender Document CPTYT36/22 Addendum
  650. DocumentTender Document CPTYT36/22
  651. DocumentTender Document PT22/011
  652. DocumentTender Document PT22/015
  653. DocumentTender Document H22/014AI
  654. DocumentTender Document H22/020AI
  655. DocumentTender Document H22/023AI
  656. DocumentTender Document H22/025AI
  657. DocumentTender Document H22/030AI
  658. DocumentTender Document PT22/016
  659. DocumentTender Document PT22/017
  660. DocumentTender Document CPT1007/22 Erratum
  661. DocumentTender Document CPT1007/22
  662. DocumentTender Document CPTL13/22
  663. DocumentTender Document CPTSC14/22
  664. DocumentTender Document CPTSC16/22
  665. DocumentTender Document DBN22/11/13
  666. DocumentTender Document DBN22/11/14
  667. DocumentTender Document LSPE07/2022 Erratum
  668. DocumentTender Document LSPE07/2022
  669. DocumentTender Document LSPE08/2022
  670. DocumentTender Document LSPE09/2022 Erratum
  671. DocumentTender Document LSPE09/2022
  672. DocumentTender Document PE16/2022
  673. DocumentTender Document PE17/2022
  674. DocumentTender Document PE23/2022
  675. DocumentTender Document PE24/2022
  676. DocumentTender Document PE25/2022
  677. Volume 1 of 3
  678. Volume 2 of 3
  679. Volume 3 of 3
  680. DocumentTender Document PEC02/2022 Erratum
  681. DocumentTender Document PEC02/2022
  682. DocumentTender Document PEC03/2022 Erratum
  683. DocumentTender Document PEC03/2022
  684. DocumentTender Document PEC04/2022 Erratum
  685. DocumentTender Document PEC04/2022
  686. DocumentTender Document PEC05/2022 Erratum
  687. DocumentTender Document PEC05/2022
  688. DocumentTender Document PEC06/2022 Erratum
  689. DocumentTender Document PEC06/2022
  690. DocumentTender Document PEC07/2022 Erratum
  691. DocumentTender Document PEC07/2022
  692. DocumentTender Document PEC08/2022 Erratum
  693. DocumentTender Document PEC08/2022
  694. DocumentTender Document PEC09/2022 Erratum
  695. DocumentTender Document PEC09/2022
  696. DocumentTender Document PEC10/2022 Erratum
  697. DocumentTender Document PEC10/2022
  698. DocumentTender Document PEC11/2022 Erratum
  699. DocumentTender Document PEC11/2022
  700. DocumentTender Document PET01/2022
  701. DocumentTender Document PLK22/09
  702. DocumentTender Document DBN22/11/11
  703. DocumentTender Document DBN22/11/12
  704. DocumentTender Document PT22/012
  705. DocumentTender Document CPTSC13/22
  706. DocumentTender Document DBN22/11/09 Erratum
  707. DocumentTender Document DBN22/11/09
  708. DocumentTender Document DBN22/11/10 Erratum
  709. DocumentTender Document DBN22/11/10
  710. DocumentTender Document KIM07/2022
  711. Part 1
  712. Part 2
  713. Part 3
  714. Part 4
  715. DocumentTender Document KIM09/2022
  716. Volume 1
  717. Volume 2
  718. Volume 2 Part 1
  719. Volume 3
  720. Other Document
  721. DocumentTender Document KIM10/2022
  722. Volume 1
  723. Volume 2 Part 1 of 1
  724. Volume 2 Part 2 of 1
  725. Volume 2 Part 1 of 2
  726. Volume 2 Part 2 of 2
  727. Volume 3 Part 1
  728. Volume 3 Part 2
  729. Volume 3 Part 3
  730. DocumentTender Document KIM11/2022
  731. DocumentTender Document DBN22/11/07 Erratum
  732. DocumentTender Document DBN22/11/07
  733. DocumentTender Document DBN22/11/08 Erratum
  734. DocumentTender Document DBN22/11/08
  735. DocumentTender Document DBN22/11/05 Erratum
  736. DocumentTender Document DBN22/11/05
  737. DocumentTender Document DBN22/11/06 Erratum
  738. DocumentTender Document DBN22/11/06
  739. DocumentTender Document DBN22/11/04 Erratum
  740. DocumentTender Document HP22/006GS
  741. DocumentTender Document HP22/008GS
  742. DocumentTender Document HP22/009GS
  743. DocumentTender Document HP22/010GS
  744. DocumentTender Document PE11/2022
  745. DocumentTender Document PE12/2022
  746. DocumentTender Document PE13/2022
  747. DocumentTender Document PE14/2022 Addendum
  748. DocumentTender Document PE14/2022
  749. DocumentTender Document PE15/2022
  750. DocumentTender Document DBN22/11/01 Erratum
  751. DocumentTender Document DBN22/11/01
  752. DocumentTender Document COK12/2022
  753. DocumentTender Document CPTSC10/22
  754. DocumentTender Document CPTSC11/22 Addendum
  755. DocumentTender Document CPTSC11/22
  756. DocumentTender Document CPTSC12/22
  757. DocumentTender Document DBN22/11/02
  758. Volume 1
  759. Volume 1 Part 1
  760. Volume 1 Part 2
  761. Volume 2 Part 1
  762. Volume 2 Part 2
  763. Volume 3
  764. DocumentTender Document KIM08/2022
  765. Part 1
  766. Part 2
  767. Part 3
  768. DocumentTender Document MTH56/2022
  769. DocumentTender Document MTH57/2022
  770. DocumentTender Document CPTYT26/22
  771. DocumentTender Document CPTYT27/22
  772. DocumentTender Document CPTYT28/22
  773. DocumentTender Document CPYTY29/22
  774. DocumentTender Document CPTYT30/22
  775. DocumentTender Document DBN22/11/04
  776. DocumentTender Document DBN22/11/03 Erratum
  777. DocumentTender Document DBN22/11/03
  778. DocumentTender Document PE05/2022
  779. DocumentTender Document PE06/2022
  780. DocumentTender Document PE07/2022
  781. DocumentTender Document PE08/2022
  782. DocumentTender Document PE09/2022
  783. DocumentTender Document PE10/2022
  784. DocumentTender Document DBN22/10/03
  785. Part 1 of 3
  786. Part 2 of 3
  787. Part 3 of 3
  788. DocumentTender Document PF65/2022
  789. DocumentTender Document PF66/2022
  790. DocumentTender Document CPTL06/22
  791. DocumentTender Document CPTL07/22
  792. DocumentTender Document CPTL08/22
  793. DocumentTender Document DBN22/10/02
  794. Part 1 of 3
  795. Part 2 of 3
  796. Part 3 of 3
  797. DocumentTender Document CPTL05/22
  798. DocumentTender Document CPTL09/22
  799. DocumentTender Document DBN22/10/01
  800. Part 1 of 3
  801. Part 2 of 3
  802. Part 3 of 3
  803. DocumentTender Document H22/004PF
  804. DocumentTender Document DBNQ22/11/03
  805. DocumentTender Document HP22/007GS
  806. DocumentTender Document PECL01/2022
  807. DocumentTender Document PLK22/08
  808. DocumentTender Document CPTSC06/22
  809. DocumentTender Document CPTSC09/22 Addendum
  810. DocumentTender Document CPTSC09/22
  811. DocumentTender Document JHB22/26
  812. DocumentTender Document CPTL02/22 Addendum
  813. DocumentTender Document CPTL02/22
  814. DocumentTender Document CPTSC07/22
  815. DocumentTender Document CPTSC08/22
  816. DocumentTender Document ID-167040
  817. Doc 1
  818. Doc 2
  819. DocumentTender Document KIM05/2022
  820. Doc 1
  821. Doc 2
  822. DocumentTender Document LS09/2022
  823. DocumentTender Document CPTL03/22
  824. DocumentTender Document CPTL04/22
  825. DocumentTender Document CPTL10/22
  826. DocumentTender Document CPTL11/22
  827. DocumentTender Document H22/006GS
  828. DocumentTender Document H22/007GS Addendum
  829. DocumentTender Document H22/007GS
  830. DocumentTender Document PLK22/07
  831. DocumentTender Document CPTYT19/22
  832. DocumentTender Document ID-166842
  833. Part 1
  834. Part 2
  835. DocumentTender Document KIM04/2022 Addendum
  836. DocumentTender Document KIM04/2022
  837. Part 1
  838. Part 2
  839. DocumentTender Document H22/006AI
  840. DocumentTender Document H22/007AI
  841. Book 1 of 2
  842. Book 2 Part 1
  843. Book 2 Part 2
  844. DocumentTender Document CPT1005/22
  845. Doc 1
  846. Doc 2
  847. DocumentTender Document CPTSC05/22
  848. DocumentTender Document H22/009AI
  849. DocumentTender Document H22/010AI
  850. DocumentTender Document PF55/2022
  851. DocumentTender Document H22/003AI
  852. DocumentTender Document H22/004AI
  853. DocumentTender Document H22/005AI
  854. DocumentTender Document CPTYT01/22
  855. DocumentTender Document CPTYT02/22
  856. DocumentTender Document CPTYT13/22
  857. DocumentTender Document CPTYT14/22
  858. DocumentTender Document CPTYT15/22
  859. DocumentTender Document CPTYT16/22
  860. DocumentTender Document CPTYT17/22
  861. DocumentTender Document CPTYT18/22
  862. DocumentTender Document CPTYT03/22
  863. DocumentTender Document CPTYT04/22
  864. DocumentTender Document CPTYT05/22
  865. DocumentTender Document CPTYT06/22
  866. DocumentTender Document CPTYT07/22
  867. DocumentTender Document CPTYT08/22
  868. DocumentTender Document CPTYT09/22
  869. DocumentTender Document H22/005GS
  870. DocumentTender Document HP22/002GS
  871. DocumentPart 1 of 3
  872. DocumentPart 2 of 3
  873. DocumentPart 3 of 3
  874. DocumentTender Document HP22/004GS
  875. DocumentTender Document CPTYT20/22
  876. DocumentTender Document CPTYT21/22
  877. DocumentTender Document CPTYT22/22
  878. DocumentTender Document CPTYT23/22
  879. DocumentTender Document CPTYT24/22
  880. DocumentTender Document CPTYT25/22
  881. DocumentTender Document ID-167396 Addendum
  882. Doc 1
  883. Doc 2
  884. DocumentTender Document ID-167396
  885. Part 1
  886. Part 2
  887. DocumentTender Document LS06/2022
  888. DocumentTender Document LS07/2022
  889. DocumentTender Document LS08/2022
  890. DocumentTender Document DBN22/09/04
  891. DocumentTender Document HP22/003GS
  892. DocumentTender Document DBN22/09/03
  893. DocumentTender Document H22/003PF
  894. DocumentTender Document MTH31/2022
  895. DocumentTender Document MTH33/2022
  896. DocumentTender Document MTH34/2022
  897. DocumentTender Document MTH35/2022
  898. DocumentTender Document MTH36/2022
  899. DocumentTender Document CPTSC02/22
  900. DocumentTender Document CPTYT10/22
  901. DocumentTender Document CPTYT11/22
  902. DocumentTender Document CPTYT12/22
  903. DocumentTender Document MTH47/2022
  904. DocumentTender Document MTH54/2022
  905. DocumentTender Document DBN22/09/02
  906. DocumentPart 1 of 2
  907. DocumentPart 2 0f 2
  908. DocumentTender Document MTH32/2022
  909. DocumentTender Document MTH48/2022
  910. DocumentTender Document MTH49/2022
  911. DocumentTender Document MTH50/2022
  912. DocumentTender Document MTH51/2022
  913. DocumentTender Document MTH52/2022
  914. DocumentTender Document MTH53/2022
  915. DocumentTender Document CPT1004/22
  916. DocumentTender Document CPTC003/22
  917. DocumentTender Document CPTSC04/22
  918. DocumentTender Document CPTSC03/22
  919. DocumentTender Document DBN22/09/01
  920. DocumentTender Document H22/002GS
  921. DocumentTender Document H22/003GS
  922. DocumentTender Document H22/001PF
  923. DocumentTender Document H22/002PF
  924. DocumentTender Document HP22/001GS
  925. DocumentTender Document PLK22/005
  926. DocumentTender Document PLK22/006
  927. DocumentTender Document CPT1003/22
  928. DocumentTender Document CPTC002/22 Addendum
  929. DocumentTender Document CPTC002/22
  930. DocumentTender Document ID-143797
  931. DocumentTender Document ID-143904
  932. DocumentTender Document ID-150943
  933. DocumentTender Document ID-151796
  934. DocumentTender Document ID-163797
  935. DocumentTender Document DBN22/08/05 Erratum
  936. DocumentTender Document DBN22/08/06 Erratum
  937. DocumentTender Document LS02/2022 Erratum
  938. DocumentTender Document ID-164103
  939. DocumentPart 1 of 2
  940. DocumentPart 2 of 2
  941. DocumentTender Document CPT1001/22
  942. DocumentDoc 1
  943. DocumentDoc 2
  944. DocumentTender Document PE02/2022
  945. DocumentTender Document PE03/2022
  946. DocumentTender Document PE04/2022
  947. DocumentTender Document CPTC001/22
  948. DocumentTender Document CPT1001/22
  949. DocumentPart 1 of 4
  950. DocumentPart 2 of 4
  951. DocumentPart 3 of 4
  952. DocumentPart 4 of 4
  953. DocumentTender Document CPT1002/22
  954. DocumentDoc 1
  955. DocumentDoc 2
  956. DocumentDoc 3
  957. DocumentTender Document ID-161451
  958. DocumentTender Document KIM03/2022
  959. DocumentDoc 1
  960. DocumentDoc 2
  961. DocumentTender Document LS02/2022
  962. DocumentTender Document LS03/2022
  963. DocumentTender Document LS04/2022
  964. DocumentTender Document LS05/2022
  965. DocumentTender Document MTH37/2022
  966. DocumentTender Document MTH38/2022
  967. DocumentTender Document MTH39/2022
  968. DocumentTender Document MTH40/2022
  969. DocumentTender Document MTH41/2022
  970. DocumentTender Document MTH42/2022
  971. DocumentTender Document MTH43/2022
  972. DocumentTender Document MTH44/2022
  973. DocumentTender Document MTH45/2022
  974. DocumentTender Document MTH46/2022
  975. DocumentTender Document DBN22/08/06
  976. DocumentTender Document JHB22/03
  977. DocumentTender Document JHB22/04
  978. DocumentTender Document DBN22/08/05
  979. DocumentTender Document DBN22/08/04
  980. DocumentTender Document PLK22/02
  981. DocumentTender Document PLK22/04
  982. DocumentTender Document CPTSC01/22
  983. DocumentTender Document ID-156494
  984. DocumentTender Document PF45/2022
  985. DocumentTender Document PF46/2022
  986. DocumentTender Document PF47/2022
  987. DocumentTender Document MTH24/2022
  988. DocumentTender Document MTH25/2022
  989. DocumentTender Document MTH26/2022
  990. DocumentTender Document MTH27/2022
  991. DocumentTender Document MTH28/2022
  992. DocumentTender Document MTH29/2022
  993. DocumentTender Document MTH30/2022
  994. DocumentTender Document PT22/005
  995. DocumentTender Document H22/001AI
  996. DocumentTender Document H22/002AI
  997. Book 1 of 2 Part 1 of 3
  998. Book 1 of 2 Part 2 of 3
  999. Book 1 of 2 Part 3 of 3
  1000. Book 2 of 2
  1001. DocumentTender Document DBN22/08/01
  1002. DocumentTender Document DBN22/08/02
  1003. DocumentTender Document DBN22/08/03
  1004. DocumentTender Document LSPE05/2022
  1005. DocumentTender Document LSPE06/2022
  1006. DocumentTender Document MTH18/2022
  1007. DocumentTender Document MTH19/2022
  1008. DocumentTender Document MTH20/2022
  1009. DocumentTender Document MTH21/2022
  1010. DocumentTender Document MTH22/2022
  1011. DocumentTender Document MTH23/2022
  1012. DocumentTender Document PES01/2022
  1013. DocumentTender Document LSPE02/2022
  1014. DocumentTender Document LSPE03/2022
  1015. DocumentTender Document LSPE04/2022
  1016. DocumentTender Document MTH13/2022
  1017. DocumentTender Document MTH14/2022
  1018. DocumentTender Document MTH15/2022
  1019. DocumentTender Document MTH16/2022
  1020. DocumentTender Document MTH17/2022
  1021. DocumentTender Document LSPE01/2022
  1022. DocumentTender Document MTH12/2022
  1023. DocumentTender Document MTH04/2022 Erratum
  1024. DocumentTender Document MTH05/2022 Erratum
  1025. DocumentTender Document MTH06/2022 Erratum
  1026. DocumentTender Document MTH07/2022 Erratum
  1027. DocumentTender Document MTH08/2022 Erratum
  1028. DocumentTender Document PT22/003
  1029. DocumentTender Document PT22/004
  1030. DocumentTender Document PT22/001
  1031. DocumentTender Document MTH01/2022 Erratum
  1032. DocumentTender Document MTH02/2022 Erratum
  1033. DocumentTender Document MTH03/2022 Erratum
  1034. DocumentTender Document PF31/2022
  1035. DocumentTender Document PF34/2022
  1036. DocumentTender Document PF35/2022
  1037. DocumentTender Document PF36/2022
  1038. DocumentTender Document PF37/2022
  1039. DocumentTender Document MTH10/2022
  1040. DocumentTender Document MTH11/2022
  1041. DocumentTender Document MTH09/2022
  1042. DocumentTender Document MTH04/2022
  1043. DocumentTender Document MTH05/2022
  1044. DocumentTender Document MTH07/2022
  1045. DocumentTender Document MTH07/2022
  1046. DocumentTender Document MTH08/2022
  1047. DocumentTender Document MTH01/2022
  1048. DocumentTender Document MTH02/2022
  1049. DocumentTender Document MTH03/2022
  1050. DocumentTender Document PF25/2022
  1051. DocumentTender Document PF26/2022
  1052. DocumentTender Document PF29/2022
  1053. DocumentTender Document PF32/2022
  1054. DocumentTender Document PF10/2022
  1055. DocumentTender Document PF27/2022
  1056. DocumentTender Document PF28/2022
  1057. DocumentTender Document PF30/2022
  1058. DocumentTerms of Reference RFI2022/001GS
  1059. DocumentTender Document DBN22/02/03
  1060. Volume 1
  1061. Volume 2
  1062. Volume 3
  1063. Volume 4
  1064. DocumentTender Document DBN22/02/01
  1065. Volume 1
  1066. Volume 2
  1067. Volume 3
  1068. Volume 4
  1069. DocumentTender Document DBN22/02/02
  1070. Volume 1
  1071. Volume 2
  1072. Volume 3
  1073. Volume 4
  1074. DocumentTender Document CPTL30/21
  1075. DocumentTender Document CPTL31/21
  1076. DocumentTender Document CPTL32/21
  1077. DocumentTender Document CPTL33/21
  1078. DocumentTender Document CPTL34/21
  1079. DocumentTender Document CPTL35/21
  1080. DocumentTender Document CPTL36/21
  1081. DocumentTender Document H21/017AI
  1082. Part 1
  1083. Part 2
  1084. DocumentTender Document KIM02/2022
  1085. DocumentTender Document LS01/2022
  1086. DocumentTender Document PEQ01/2022
  1087. DocumentDoc 1
  1088. DocumentDoc 2
  1089. DocumentTender Document RFQ11/2021
  1090. DocumentTender Document RFQ12/2021
  1091. DocumentTender Document RFQ13/2021
  1092. DocumentTender Document RFQ14/2021
  1093. DocumentTender Document RFQ15/2021
  1094. DocumentTender Document RFQ16/2021
  1095. DocumentTender Document RFQ17/2021
  1096. DocumentTender Document RFQ18/2021
  1097. DocumentTender Document RFQ19/2021
  1098. DocumentTender Document RFQ20/2021
  1099. DocumentTender Document RFQ21/2021
  1100. DocumentTender Document RFQ22/2021
  1101. DocumentTender Document RFQ23/2021
  1102. DocumentTender Document RFQ24/2021
  1103. DocumentTender Document RFQ25/2021
  1104. DocumentTender Document RFQ26/2021
  1105. DocumentTender Document PT21/034
  1106. DocumentTender Document CPTL24/21
  1107. DocumentTender Document CPTL25/21
  1108. DocumentTender Document CPTL26/21
  1109. DocumentTender Document CPTL27/21
  1110. DocumentTender Document CPTL28/21
  1111. DocumentTender Document CPTL29/21
  1112. DocumentTender Document H21/016AI
  1113. Book 1 of 2 Part 1
  1114. Book 1 of 2 Part 2
  1115. Book 1 of 2 Part 3
  1116. Book 2 of 2 Part 1
  1117. Book 2 of 2 Part 2
  1118. Book 2 of 2 Part 3
  1119. Book 2 of 2 Part 4
  1120. Book 2 of 2 Part 5
  1121. Book 2 of 2 Part 6
  1122. DocumentTender Document KIM01/2022
  1123. DocumentTender Document MTH43/2021
  1124. DocumentTender Document MTH44/2021
  1125. DocumentTender Document MTH45/2021
  1126. DocumentTender Document MTH46/2021
  1127. DocumentTender Document DBN22/01/02
  1128. DocumentTender Document DBN22/01/01
  1129. DocumentTender Document CPTSC25/21
  1130. DocumentTender Document CPTSC26/21
  1131. DocumentTender Document PLK22/01
  1132. DocumentTender Document PT21/032
  1133. DocumentTender Document PT21/033
  1134. DocumentTender Document PT21/029
  1135. DocumentTender Document PT21/030
  1136. DocumentTender Document PT21/031
  1137. DocumentTender Document DBN21/11/04
  1138. DocumentTender Document CPTSC24/21
  1139. DocumentTender Document H21/010PF
  1140. DocumentTender Document MTH32/2021
  1141. DocumentTender Document MTH33/2021
  1142. DocumentTender Document MTH34/2021
  1143. DocumentTender Document MTH35/2021
  1144. DocumentTender Document MTH36/2021
  1145. DocumentTender Document MTH37/2021
  1146. DocumentTender Document MTH38/2021
  1147. DocumentTender Document MTH39/2021
  1148. DocumentTender Document MTH40/2021
  1149. DocumentTender Document CPTC003/21
  1150. DocumentTender Document CPTC004/21
  1151. DocumentTender Document CPTC005/21
  1152. DocumentTender Document CPTC006/21
  1153. DocumentTender Document HP21/015GS
  1154. DocumentTender Document HP21/016GS
  1155. DocumentTender Document HP21/017GS
  1156. DocumentTender Document MTH41/2021
  1157. DocumentTender Document H21/009PF
  1158. DocumentTender Document CPTYT26/21
  1159. DocumentTender Document CPTYT27/21
  1160. DocumentTender Document CPTYT28/21
  1161. DocumentTender Document CPTYT29/21
  1162. DocumentTender Document CPTYT30/21
  1163. DocumentTender Document CPTYT31/21
  1164. DocumentTender Document CPTYT32/21
  1165. DocumentTender Document DBN21/11/02
  1166. DocumentTender Document DBN21/11/03
  1167. DocumentTender Document H21/007PF
  1168. DocumentTender Document H21/008PF
  1169. DocumentTender Document KIM16/2021
  1170. Part 1
  1171. Part 2
  1172. Part 3
  1173. Part 4
  1174. Part 5
  1175. Part 6
  1176. DocumentTender Document SM21/2021
  1177. DocumentTender Document SM22/2021
  1178. DocumentTender Document SM23/2021
  1179. DocumentTender Document CPTC007/21
  1180. DocumentTender Document KIM17/2021
  1181. DocumentTender Document SM24/2021
  1182. DocumentTender Document SM25/2021
  1183. DocumentTender Document LS03/2021
  1184. DocumentTender Document PLK21/54
  1185. DocumentTender Document PLK21/55
  1186. DocumentTender Document PLK21/56
  1187. DocumentTender Document PLK21/57
  1188. DocumentTender Document DBN21/11/35
  1189. DocumentTender Document PEQ18/2021
  1190. Doc 1
  1191. Doc 2
  1192. DocumentTender Document PT21/025
  1193. DocumentTender Document PT21/026
  1194. DocumentTender Document PT21/027
  1195. DocumentTender Document DBN21/11/01
  1196. DocumentTender Document PT21/023
  1197. DocumentTender Document PT21/024
  1198. DocumentTender Document PT21/009
  1199. DocumentTender Document H21/004PF
  1200. DocumentTender Document H21/006PF
  1201. DocumentTender Document PLK21/37
  1202. DocumentTender Document PLK21/38
  1203. DocumentTender Document WMK01/2021
  1204. DocumentTender Document WMK02/2021
  1205. DocumentTender Document WMK03/2021
  1206. DocumentTender Document WMK04/2021
  1207. DocumentTender Document PEH01/2021
  1208. DocumentTender Document 300D21023
  1209. DocumentTender Document KIM13.1/2021
  1210. Vol 1
  1211. Vol 2
  1212. Vol 3 Part 1
  1213. Vol 3 Part 2
  1214. KIM13.1 Returnable Documents
  1215. KIM13.1 Upington Labour Offices RR BOQ
  1216. DocumentTender Document KIM14/2021
  1217. DocumentTender Document LS14/2021
  1218. DocumentTender Document PT21/021
  1219. DocumentTender Document PLK21/50
  1220. DocumentTender Document PLK21/51
  1221. DocumentTender Document PT21/017
  1222. DocumentTender Document PT21/018
  1223. DocumentTender Document PEQ16/2021
  1224. DocumentTender Document PEQ17/2021
  1225. Doc 1
  1226. Doc 2
  1227. DocumentTender Document CPT300D21022
  1228. DocumentTender Document CPTSC23/21
  1229. DocumentTender Document H21/005PF
  1230. DocumentTender Document CPT1003/21
  1231. DocumentTender Document 200D21015
  1232. DocumentTender Document 300D21017
  1233. DocumentTender Document PLK21/45
  1234. DocumentTender Document PLK21/46
  1235. DocumentTender Document PLK21/49
  1236. DocumentTender Document PT21/016
  1237. DocumentTender Document PT21/019
  1238. DocumentTender Document PT21/020
  1239. DocumentTender Document PFMA/SCM/01
  1240. DocumentTender Document PF55/2021
  1241. DocumentTender Document DBN21/09/02 Erratum
  1242. DocumentTender Document PT21/014
  1243. DocumentTender Document PT21/015
  1244. DocumentTender Document MAM09/2021
  1245. DocumentTender Document ID98404
  1246. DocumentTender Document PF48-2021
  1247. DocumentTender Document PF50-2021
  1248. DocumentTender Document PF51-2021
  1249. DocumentTender Document MTH31/2021
  1250. DocumentTender Document CPTSC19/21
  1251. DocumentTender Document CPTSC20/21
  1252. DocumentTender Document CPTSC21/21
  1253. DocumentTender Document CPTSC22/21
  1254. DocumentTender Document H21/009AI
  1255. DocumentTender Document H21/010AI
  1256. DocumentTender Document H21/012AI
  1257. DocumentPart 1
  1258. DocumentPart 2
  1259. DocumentTender Document H21/014AI
  1260. DocumentTender Document H20/047AI
  1261. DocumentTender Document DBN21/10/02
  1262. BERGVILLE -VOLUME 1 TENDER DOCUMENT
  1263. Volume 2 Part 1 Returnable Documents & BOQ
  1264. Volume 2 Part 2.1 BOQ
  1265. Volume 2 Part 2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  1266. Volume 2 Part 2.2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  1267. Volume 2 Part 3 MECHANICAL INSTALLATION
  1268. Volume 2 Part 4 Returnable Documents 2
  1269. Volume 2 Part Electrical drawings 1
  1270. Volume 2 Part Electrical drawings 2
  1271. BERGVILLE - VOLUME 3 TENDER DOC
  1272. DocumentTender Document DBN21/10/01
  1273. DocumentTender Document PF38/2021
  1274. DocumentTender Document KIM11/2021
  1275. Tender Document Part1
  1276. Tender Document Part2
  1277. DocumentTender Document PEQ15/2021
  1278. Tender Document Part1
  1279. Tender Document Part2
  1280. DocumentTender Document PLK21/33
  1281. DocumentTender Document PLK21/34
  1282. DocumentTender Document PLK21/45
  1283. DocumentTender Document PLK21/36
  1284. DocumentTender Document PLK21/39
  1285. DocumentTender Document PLK21/40
  1286. DocumentTender Document PLK21/41
  1287. DocumentTender Document PLK21/43
  1288. DocumentTender Document PLK21/44
  1289. DocumentTender Document DPE02/2021
  1290. DocumentTender Document PEHQ12/2021
  1291. DocumentTender Document PEHQ13/2021
  1292. DocumentTender Document PEHQ14/2021
  1293. DocumentTender Document ID96741
  1294. DocumentTender Document MTH29/2021
  1295. DocumentTender Document HP21/014GS
  1296. DocumentTender Document PE20/2021
  1297. DocumentTender Document CPTYT23/21
  1298. DocumentTender Document CPTYT24/21
  1299. DocumentTender Document CPTYT25/21
  1300. DocumentTender Document LSPE04/2021
  1301. DocumentTender Document LSPE05/2021
  1302. DocumentTender Document LSPE06/2021
  1303. DocumentTender Document HP21/012GS
  1304. DocumentTender Document HP21/013GS
  1305. DocumentTender Document PLK21/28
  1306. DocumentTender Document PLK21/29
  1307. DocumentTender Document PLK21/31
  1308. DocumentTender Document PLK21/32
  1309. DocumentTender Document KIM12/2021
  1310. Doc 1
  1311. Doc 2
  1312. DocumentTender Document DBN21/09/02
  1313. DocumentTender Document DBN21/09/03
  1314. DocumentTender Document PEHQ09/2021
  1315. DocumentTender Document PEHQ10/2021
  1316. DocumentTender Document PEHQ11/2021
  1317. DocumentTender Document MTH26/2021
  1318. DocumentTender Document MTH27/2021
  1319. DocumentTender Document MTH28/2021
  1320. DocumentTender Document PLK21/25
  1321. DocumentTender Document PLK21/26
  1322. DocumentTender Document PLK21/27
  1323. DocumentTender Document CPTSC17/21
  1324. DocumentTender Document CPTSC18/21
  1325. DocumentTender Document PE18/2021
  1326. Doc 1
  1327. Doc 2
  1328. DocumentTender Document PEQ12/2021
  1329. DocumentTender Document PEQ13/2021
  1330. DocumentTender Document PEQ14/2021
  1331. DocumentTender Document PEHQ08/2021
  1332. DocumentTender Document SM16/2021
  1333. DocumentTender Document CPTSC15/21
  1334. DocumentTender Document CPTSC16/21
  1335. DocumentTender Document CPTL13/21
  1336. DocumentTender Document CPTL14/21
  1337. DocumentTender Document CPTL15/21
  1338. DocumentTender Document CPTL16/21
  1339. DocumentTender Document CPTL17/21
  1340. DocumentTender Document CPTL18/21
  1341. DocumentTender Document CPTL20/21
  1342. DocumentTender Document DBN21/09/01
  1343. DocumentTender Document PT21/011
  1344. DocumentTender Document PLK21/024
  1345. DocumentTender Document RFP01/2021 Erratum
  1346. DocumentTender Document RFP01/2021
  1347. DocumentTender Document RFP02/2021 Erratum
  1348. DocumentTender Document RFP02/2021
  1349. DocumentTender Document RFP03/2021 Erratum
  1350. DocumentTender Document RFP03/2021
  1351. DocumentTender Document RFP04/2021
  1352. DocumentTender Document CPTYT18/21
  1353. DocumentTender Document CPTYT19/21
  1354. DocumentTender Document CPTYT20/21
  1355. DocumentTender Document CPTYT21/21
  1356. DocumentTender Document CPTYT22/21
  1357. DocumentTender Document KIM10/2021
  1358. Vol 1 of 3
  1359. Vol 2 of 3
  1360. Vol 3 of 3
  1361. DocumentTender Document PLK21/22
  1362. DocumentTender Document PLK21/23
  1363. DocumentTender Document CPT1001/21
  1364. DocumentTender Document CPTSC13/21
  1365. DocumentTender Document CPTSC14/21
  1366. DocumentTender Document DBN21/08/09
  1367. DocumentTender Document DBN21/08/08
  1368. DocumentTender Document DBN21/08/07
  1369. DocumentTender Document DBN21/08/06
  1370. DocumentTender Document DBN21/08/05
  1371. DocumentTender Document PET12/2021
  1372. Doc 1
  1373. Doc 2
  1374. DocumentTender Document PET13/2021
  1375. Doc 1
  1376. Doc 2
  1377. DocumentTender Document DBN21/07/04 Erratum
  1378. Doc 1
  1379. Doc 2
  1380. DocumentTender Document DBN21/07/05 Erratum
  1381. Doc 1
  1382. Doc 2
  1383. DocumentTender Document PEQ11/2021
  1384. Doc 1
  1385. Doc 2
  1386. DocumentTender Document CPTSC09/21
  1387. DocumentTender Document CPTSC10/21
  1388. DocumentTender Document CPTSC11/21
  1389. DocumentTender Document PLK21/18
  1390. DocumentTender Document MTH23/2021
  1391. DocumentTender Document DBN21/08/03
  1392. DocumentTender Document DBN21/08/04 Addendum
  1393. 3313-C-001 Female Quarters Guest Apartment 2
  1394. 3313-D-001 Female Single Quarters 2
  1395. 3313-I-001 Logistics
  1396. DCS Westville - Electrical dwg 1
  1397. DCS Westville - Electrical dwg 2
  1398. DCS WESTVILLE-BoQ for tender (August 2021)
  1399. DocumentTender Document DBN21/08/04
  1400. Part 1
  1401. Part 2
  1402. Part 3
  1403. Part 4
  1404. Part 5
  1405. DocumentTender Document DBN21/08/01
  1406. DocumentTender Document DBN21/08/02
  1407. DocumentDetails of Zoom Meeting For CPTL08/10/11/12/83
  1408. DocumentTender Document CPTL08/21
  1409. DocumentTender Document CPTL10/21
  1410. DocumentTender Document CPTL11/21
  1411. DocumentTender Document CPTL12/21
  1412. DocumentTender Document CPTSC08/21
  1413. DocumentTender Document PLK21/16
  1414. DocumentTender Document PLK21/17
  1415. DocumentTender Document PLK21/19
  1416. DocumentTender Document PLK21/20
  1417. DocumentTender Document PLK21/21
  1418. DocumentTender Document CPTL83/21
  1419. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  1420. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  1421. DocumentTender Document PECL07/2021
  1422. DocumentTender Document MTH22/2021
  1423. DocumentTender Document DBN21/07/03
  1424. DocumentTender Document DBN21/07/04
  1425. DocumentTender Document DBN21/07/05
  1426. DocumentTender Document H21/003PF
  1427. DocumentTender Document CPTYT15/21
  1428. DocumentTender Document CPTYT16/21
  1429. DocumentTender Document CPTYT17/21
  1430. DocumentTender Document ID82287
  1431. DocumentTender Document ID82290
  1432. DocumentTender Document HP21/005GS
  1433. DocumentTender Document HP21/006GS
  1434. DocumentTender Document HP21/007GS
  1435. DocumentTender Document HP21/008GS
  1436. DocumentTender Document HP21/009GS
  1437. DocumentTender Document CPTYT08/21
  1438. DocumentTender Document CPTYT09/21
  1439. DocumentTender Document CPTYT10/21
  1440. DocumentTender Document CPTYT11/21
  1441. DocumentTender Document CPTYT12/21
  1442. DocumentTender Document CPTYT13/21
  1443. DocumentTender Document CPTYT14/21
  1444. DocumentTender Document KIM06/2021
  1445. DocumentTender Document MTH20/2021
  1446. DocumentTender Document H21/004GS
  1447. DocumentTender Document HP21/004GS
  1448. DocumentTender Document ID 83781
  1449. DocumentTender Document KIM09/2021
  1450. DocumentTender Document PT21/006
  1451. DocumentTender Document MTH18/2021
  1452. DocumentTender Document MTH19/2021
  1453. DocumentTender Document HP21/003GS
  1454. DocumentTender Document CPTS07/21
  1455. DocumentTender Document ID 82286
  1456. DocumentTender Document KIM05/2021
  1457. DocumentTender Document KIM07/2021
  1458. Part 1
  1459. Part 2
  1460. DocumentTender Document KIM08/2021
  1461. DocumentTender Document PET10/2021
  1462. Doc 1
  1463. Doc 2
  1464. DocumentTender Document PET11/2021
  1465. Doc 1
  1466. Doc 2
  1467. DocumentTender Document DBN21/07/02
  1468. Volume 1
  1469. Volume 2
  1470. Erratum
  1471. DocumentTender Document DBN21/07/01
  1472. Volume 1
  1473. Volume 2
  1474. Erratum
  1475. DocumentTender Document PF41/2021
  1476. DocumentTender Document H21/003GS
  1477. DocumentTender Document PE15/2021
  1478. DocumentTender Document H21/003AI
  1479. DocumentTender Document H21/004AI
  1480. DocumentTender Document H21/005AI
  1481. DocumentTender Document H21/001GS
  1482. DocumentTender Document PEQ09/2021
  1483. Document 1
  1484. Document 2
  1485. DocumentTender Document PEQ10/2021
  1486. Document 1
  1487. Document 2
  1488. DocumentTender Document H21/002PF
  1489. DocumentTender Document MTH15/2021
  1490. DocumentTender Document MTH16/2021
  1491. DocumentTender Document MTH17/2021
  1492. DocumentTender Document LS03/2021
  1493. DocumentTender Document LS12/2021
  1494. DocumentTender Document CPTC001/21
  1495. DocumentTender Document CPTC002/21
  1496. DocumentTender Document H21/006AI
  1497. Book 1 of 2
  1498. Book 2 of 2
  1499. DocumentTender Document H21/007AI
  1500. Book 1 of 3
  1501. Book 2 of 3
  1502. Book 3 of 3
  1503. DocumentTender Document H21/008AI
  1504. DocumentTender Document LS07/2021
  1505. DocumentTender Document LS08/2021
  1506. DocumentTender Document LS09/2021
  1507. DocumentTender Document LS10/2021
  1508. DocumentTender Document PF35/2021
  1509. DocumentTender Document PF37/2021
  1510. DocumentTender Document DBN21/06/01
  1511. DocumentTender Document DBN21/06/02
  1512. DocumentTender Document DBN21/06/03
  1513. DocumentTender Document DBN21/06/04
  1514. DocumentTender Document DBN21/06/05
  1515. Part 1
  1516. Part 2
  1517. Part 3
  1518. DocumentTender Document DBNQ21/06/09
  1519. DocumentTender Document MTH13/2021
  1520. DocumentTender Document LS11/2021
  1521. DocumentTender Document PF34/2021
  1522. DocumentTender Document PF36/2021
  1523. DocumentTender Document PF40/2021
  1524. DocumentTender Document DBNQ21/06/01
  1525. DocumentTender Document CPTYT01/21
  1526. DocumentTender Document CPTYT02/21
  1527. DocumentTender Document CPTYT03/21
  1528. DocumentTender Document CPTYT04/21
  1529. DocumentTender Document CPTYT05/21
  1530. DocumentTender Document CPTYT06/21
  1531. DocumentTender Document CPTYT07/21
  1532. DocumentTender Document NST21/001
  1533. DocumentTender Document NST21/002
  1534. DocumentTender Document NST21/003
  1535. DocumentTender Document NST21/004
  1536. DocumentTender Document NST21/005
  1537. DocumentTender Document NST21/006
  1538. DocumentsTender Document PEQ05/2021
  1539. Document 1
  1540. Document 2
  1541. DocumentsTender Document PEQ06/2021
  1542. Document 1
  1543. Document 2
  1544. DocumentsTender Document PEQ07/2021
  1545. Document 1
  1546. Document 2
  1547. Document 3
  1548. DocumentTender Document DBNQ21/05/12
  1549. DocumentsPart 1
  1550. Part 2
  1551. Part 2
  1552. DocumentTender Document DBNQ21/05/14
  1553. Volume 1
  1554. Volume 2
  1555. DocumentTender Document LS04/2021
  1556. DocumentTender Document LS05/2021
  1557. DocumentTender Document LS06/2021
  1558. DocumentTender Document COK02/2021
  1559. DocumentTender Document H21/001PF
  1560. DocumentTender Document PE13/2021
  1561. DocumentTender Document HP21/002GS
  1562. Tender Document 1 of 2
  1563. Tender Document 2 of 2
  1564. DocumentTender Document DBN21/05/01
  1565. DocumentTender Document DBN21/05/02
  1566. DocumentTender Document LSPE02/2021
  1567. DocumentTender Document LSPE03/2021
  1568. DocumentTender Document PEC06/2021
  1569. DocumentTENDER DOCUMENT H21/002AI
  1570. 01 - WHITE
  1571. 02 - PEACH
  1572. 03 - WHITE
  1573. 04 - PINK
  1574. 05 - WHITE
  1575. 06 - YELLOW
  1576. 07 - BLUE
  1577. 08 - WHITE
  1578. DocumentTender Document HP21/001GS
  1579. DocumentTender Document CPTSC05/21
  1580. DocumentTender Document CPTSC06/21
  1581. DocumentTender Document H21/001AI
  1582. DocumentTender Document PEC05/2021
  1583. DocumentTender Document PET09/2021
  1584. DocumentTender Document DBNQ21/03/48
  1585. DocumentTender Document DBNQ21/03/50
  1586. DocumentTender Document PT21/001
  1587. DocumentTender Document PT21/003
  1588. DocumentTender Document PT21/004
  1589. DocumentTender Document CPTSC01/21
  1590. DocumentTender Document CPTSC02/21
  1591. DocumentTender Document CPTSC03/21
  1592. DocumentTender Document CPTSC04/21
  1593. DocumentTender Document PEC04/2021
  1594. DocumentTender Document PT20/009
  1595. DocumentTender Document PT20/010
  1596. DocumentTender Document PT20/011
  1597. Bill of quantity PT20/011
  1598. DocumentTender Document PT20/013
  1599. DocumentTender Document PT20/014
  1600. DocumentTender Document H20/029AI
  1601. DocumentTender Document H20/030AI
  1602. DocumentTender Document H20/035AI
  1603. DocumentTender Document H20/033AI
  1604. DocumentTender Document H20/034AI
  1605. DocumentTender Document H20/027AI
  1606. DocumentTender Document H20/028AI
  1607. DocumentTender Document ID 61036
  1608. Tender Document ID 61036 Volume 1
  1609. Tender Document ID 61036 Volume 2
  1610. DocumentTender Document KIM01/2021
  1611. Tender Document KIM01/2021 Volume 1
  1612. Tender Document KIM01/2021 Volume 2
  1613. Tender Document KIM01/2021 Volume 3
  1614. Tender Document KIM01/2021 Volume 4
  1615. DocumentTender Document PET06/2021
  1616. DocumentTender Document PET07/2021
  1617. DocumentTender Document PET08/2021
  1618. DocumentTENDER DOCUMENT H20/032AI
  1619. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1620. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1621. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1622. Tender Document H20/032AI BOOK 2 OF 2
  1623. DocumentTENDER DOCUMENT H20/026AI
  1624. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1625. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1626. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1627. Tender Document H20/026AI BOOK 2 OF 2
  1628. DocumentTENDER DOCUMENT H20/025AI
  1629. Tender Document H20/025AI BOOK 1 OF 2
  1630. Tender Document H20/025AI BOOK 2 OF 2
  1631. DocumentTENDER DOCUMENT H20/019PF
  1632. DocumentTENDER DOCUMENT H20/031AI
  1633. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1634. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1635. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1636. Tender Document H20/031AI BOOK 2 OF 2
  1637. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/021GS
  1638. DocumentTENDER DOCUMENT PE03/2021
  1639. DocumentTENDER DOCUMENT PE04/2021
  1640. DocumentTENDER DOCUMENT PE05/2021
  1641. DocumentTENDER DOCUMENT PE06/2021
  1642. DocumentTENDER DOCUMENT H20/017PF
  1643. DocumentTENDER DOCUMENT H20/018PF
  1644. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/53
  1645. DocumentTENDER DOCUMENT H20/024AI
  1646. 01 - WHITE
  1647. 02 - PEACH
  1648. 03 - WHITE
  1649. 04 - PINK
  1650. 05 - WHITE
  1651. 06 - YELLOW
  1652. 07 - BLUE
  1653. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/022GS
  1654. DocumentTENDER DOCUMENT H20/005GS
  1655. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/02
  1656. DocumentTENDER DOCUMENT KIM04/2021
  1657. DocumentTender Document DBN21/03/01
  1658. DocumentTender Document PF16/2021
  1659. DocumentTender Document PF17/2021
  1660. DocumentTender Document PF18/2021
  1661. DocumentTender Document CPTYT23/20
  1662. DocumentAdvert KIM02 and KIM03/2021
  1663. DocumentAdvert papers Cleaning 2021
  1664. DocumentUpington Area UnPriced_BOQ_MV
  1665. Document2015 June PSSR Advert
  1666. DocumentBriefing Presentation Tender No: HP14/140
  1667. DocumentAttendance Register (HP14/140)
  1668. DocumentAttendance Register (HP14/001)
  1669. DocumentApproved Service Providers for Built Environments (PSSR).
  1670. DocumentApproved Suppliers for Goods and Services.
  1671. DocumentAttendance Register (HP13/036)
  1672. DocumentBRIEFING SESSION FOR THE APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER (SP) TO PRODUCE A COMPLETE, ACCURATE GRAP COMPLIANT IMMOVABLE ASSET REGISTER BY 31 MARCH 2016
  1673. DocumentHP12/077 Modus Operandi
  1674. DocumentHP12/077 Sec 13 Terms and conditions
  1675. DocumentTender HP12/077(Attendance Register)
  1676. DocumentTender HP12/077(Briefing for Prospective Bidders)
  1677. DocumentTender HP12/077(Intervention to improve the audit outcomes for NDPW)
  1678. DocumentHP12/052(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
  1679. DocumentGIS Fieldwork presentation HP12-056
  1680. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/054: APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO CONDUCT LEASE AUDIT
  1681. DocumentEstimated Buildings land and other strustures leased per regional office 2009/2012
  1682. DocumentLease Audit presentation
  1683. MinutesAttendance Register (HP12-054)
  1684. DocumentTOR PRICING (HP12/052)
  1685. DocumentATTENDANCE REGISTER(HP12/052)
  1686. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/052: IMMOVABLE ASSETS
  1687. DocumentBRIEFING SESSION FOR AN APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR THE PHYSICAL VERIFICATION OF IMMOVABLE ASSETS
  1688. DocumentATTENDANCE REGISTER
  1689. MinutesAPPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO ASSIST THE DEPARTMENT IN THE CLEANING OF THE AUDIT FINDINGS AND  IMPLEMENTATION OF SOUND FINANCIAL MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  1690. DocumentEPWP LEARNERSHIP PROJECT 2012-PRICING STRUCTURE TEMPLATE
  1691. MinutesEPWP TENDER BRIEFING SESSION
  1692. DocumentTERMS OF REFERENCE - Media Clips
  1693. DocumentPRICE SCHEDULE FOR EPWP SIGN BOARDS HS12 TENDER
  1694. DocumentEPWP OVERVIEW PRESENTATION
  1695. MinutesEPWP SIGNBOARD TENDER BRIEFING SESSION(HS12/002)
  1696. DocumentDOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR TENDER HP11/077 AND HP11/078

  Enquiries

  Provisioning and Logistics