• SA LOGO
 • TENDER DOCUMENTS

  1. DocumentTender Document DBN22/12/06
  2. DocumentTender Document DBN22/12/05
  3. DocumentTender Document DBN22/12/04
  4. DocumentTender Document MTH60/2022
  5. DocumentTender Document MTH61/2022
  6. DocumentTender Document MTH62/2022
  7. DocumentTender Document DBN22/12/03
  8. DocumentTender Document H22/013AI
  9. DocumentTender Document H22/015AI
  10. DocumentTender Document H22/017AI
  11. DocumentTender Document H22/027AI
  12. DocumentTender Document H22/032AI
  13. DocumentTender Document MTH58/2022
  14. DocumentTender Document MTH59/2022
  15. DocumentTender Document DBN22/12/02
  16. DocumentTender Document DBN22/12/01
  17. Volume 1
  18. Volume 2
  19. Volume 2 Part 1
  20. Volume 2 Part 2
  21. Volume 2 Part 3
  22. Volume 3
  23. Volume 4
  24. DocumentTender Document H22/012AI
  25. DocumentTender Document H22/024AI
  26. DocumentTender Document H22/026AI
  27. DocumentTender Document H22/028AI
  28. DocumentTender Document H22/011AI
  29. DocumentTender Document H22/034AI
  30. DocumentTender Document H22/035AI
  31. DocumentTender Document H22/036AI
  32. DocumentTender Document H22/018AI
  33. DocumentTender Document H22/037AI
  34. Book 1 of 2
  35. Book 2 of 2
  36. DocumentTender Document H22/033AI
  37. DocumentTender Document PT22/013
  38. DocumentTender Document CPTSC15/22
  39. DocumentTender Document PT22/014
  40. DocumentTender Document H22/039AI
  41. DocumentTender Document H22/038AI
  42. DocumentTender Document PT22/019
  43. DocumentTender Document H22/011GS
  44. DocumentTender Document H22/013GS
  45. DocumentTender Document H22/014GS
  46. DocumentTender Document H22/016AI
  47. DocumentTender Document H22/019AI
  48. DocumentTender Document H22/021AI
  49. DocumentTender Document H22/022AI
  50. DocumentTender Document H22/029AI
  51. DocumentTender Document H22/031AI
  52. DocumentTender Document PT22/010
  53. DocumentTender Document PT22/018
  54. DocumentTender Document PT22/009
  55. DocumentTender Document CPTL14/22
  56. DocumentTender Document CPTL15/22
  57. DocumentTender Document CPTYT31/22 - 34/2022 Erratum
  58. DocumentTender Document CPTYT31/22
  59. DocumentTender Document CPTYT32/22
  60. DocumentTender Document CPTYT33/22
  61. DocumentTender Document CPTYT34/22
  62. DocumentTender Document CPTYT35/22 Addendum
  63. DocumentTender Document CPTYT35/22
  64. DocumentTender Document CPTYT36/22 Addendum
  65. DocumentTender Document CPTYT36/22
  66. DocumentTender Document PT22/011
  67. DocumentTender Document PT22/015
  68. DocumentTender Document H22/014AI
  69. DocumentTender Document H22/020AI
  70. DocumentTender Document H22/023AI
  71. DocumentTender Document H22/025AI
  72. DocumentTender Document H22/030AI
  73. DocumentTender Document PT22/016
  74. DocumentTender Document PT22/017
  75. DocumentTender Document CPT1007/22 Erratum
  76. DocumentTender Document CPT1007/22
  77. DocumentTender Document CPTL13/22
  78. DocumentTender Document CPTSC14/22
  79. DocumentTender Document CPTSC16/22
  80. DocumentTender Document DBN22/11/13
  81. DocumentTender Document DBN22/11/14
  82. DocumentTender Document LSPE07/2022 Erratum
  83. DocumentTender Document LSPE07/2022
  84. DocumentTender Document LSPE08/2022
  85. DocumentTender Document LSPE09/2022 Erratum
  86. DocumentTender Document LSPE09/2022
  87. DocumentTender Document PE16/2022
  88. DocumentTender Document PE17/2022
  89. DocumentTender Document PE23/2022
  90. DocumentTender Document PE24/2022
  91. DocumentTender Document PE25/2022
  92. Volume 1 of 3
  93. Volume 2 of 3
  94. Volume 3 of 3
  95. DocumentTender Document PEC02/2022 Erratum
  96. DocumentTender Document PEC02/2022
  97. DocumentTender Document PEC03/2022 Erratum
  98. DocumentTender Document PEC03/2022
  99. DocumentTender Document PEC04/2022 Erratum
  100. DocumentTender Document PEC04/2022
  101. DocumentTender Document PEC05/2022 Erratum
  102. DocumentTender Document PEC05/2022
  103. DocumentTender Document PEC06/2022 Erratum
  104. DocumentTender Document PEC06/2022
  105. DocumentTender Document PEC07/2022 Erratum
  106. DocumentTender Document PEC07/2022
  107. DocumentTender Document PEC08/2022 Erratum
  108. DocumentTender Document PEC08/2022
  109. DocumentTender Document PEC09/2022 Erratum
  110. DocumentTender Document PEC09/2022
  111. DocumentTender Document PEC10/2022 Erratum
  112. DocumentTender Document PEC10/2022
  113. DocumentTender Document PEC11/2022 Erratum
  114. DocumentTender Document PEC11/2022
  115. DocumentTender Document PET01/2022
  116. DocumentTender Document PLK22/09
  117. DocumentTender Document DBN22/11/11
  118. DocumentTender Document DBN22/11/12
  119. DocumentTender Document PT22/012
  120. DocumentTender Document CPTSC13/22
  121. DocumentTender Document DBN22/11/09 Erratum
  122. DocumentTender Document DBN22/11/09
  123. DocumentTender Document DBN22/11/10 Erratum
  124. DocumentTender Document DBN22/11/10
  125. DocumentTender Document KIM07/2022
  126. Part 1
  127. Part 2
  128. Part 3
  129. Part 4
  130. DocumentTender Document KIM09/2022
  131. Volume 1
  132. Volume 2
  133. Volume 2 Part 1
  134. Volume 3
  135. Other Document
  136. DocumentTender Document KIM10/2022
  137. Volume 1
  138. Volume 2 Part 1 of 1
  139. Volume 2 Part 2 of 1
  140. Volume 2 Part 1 of 2
  141. Volume 2 Part 2 of 2
  142. Volume 3 Part 1
  143. Volume 3 Part 2
  144. Volume 3 Part 3
  145. DocumentTender Document KIM11/2022
  146. DocumentTender Document DBN22/11/07 Erratum
  147. DocumentTender Document DBN22/11/07
  148. DocumentTender Document DBN22/11/08 Erratum
  149. DocumentTender Document DBN22/11/08
  150. DocumentTender Document DBN22/11/05 Erratum
  151. DocumentTender Document DBN22/11/05
  152. DocumentTender Document DBN22/11/06 Erratum
  153. DocumentTender Document DBN22/11/06
  154. DocumentTender Document DBN22/11/04 Erratum
  155. DocumentTender Document HP22/006GS
  156. DocumentTender Document HP22/008GS
  157. DocumentTender Document HP22/009GS
  158. DocumentTender Document HP22/010GS
  159. DocumentTender Document PE11/2022
  160. DocumentTender Document PE12/2022
  161. DocumentTender Document PE13/2022
  162. DocumentTender Document PE14/2022 Addendum
  163. DocumentTender Document PE14/2022
  164. DocumentTender Document PE15/2022
  165. DocumentTender Document DBN22/11/01 Erratum
  166. DocumentTender Document DBN22/11/01
  167. DocumentTender Document COK12/2022
  168. DocumentTender Document CPTSC10/22
  169. DocumentTender Document CPTSC11/22 Addendum
  170. DocumentTender Document CPTSC11/22
  171. DocumentTender Document CPTSC12/22
  172. DocumentTender Document DBN22/11/02
  173. Volume 1
  174. Volume 1 Part 1
  175. Volume 1 Part 2
  176. Volume 2 Part 1
  177. Volume 2 Part 2
  178. Volume 3
  179. DocumentTender Document KIM08/2022
  180. Part 1
  181. Part 2
  182. Part 3
  183. DocumentTender Document MTH56/2022
  184. DocumentTender Document MTH57/2022
  185. DocumentTender Document CPTYT26/22
  186. DocumentTender Document CPTYT27/22
  187. DocumentTender Document CPTYT28/22
  188. DocumentTender Document CPYTY29/22
  189. DocumentTender Document CPTYT30/22
  190. DocumentTender Document DBN22/11/04
  191. DocumentTender Document DBN22/11/03 Erratum
  192. DocumentTender Document DBN22/11/03
  193. DocumentTender Document PE05/2022
  194. DocumentTender Document PE06/2022
  195. DocumentTender Document PE07/2022
  196. DocumentTender Document PE08/2022
  197. DocumentTender Document PE09/2022
  198. DocumentTender Document PE10/2022
  199. DocumentTender Document DBN22/10/03
  200. Part 1 of 3
  201. Part 2 of 3
  202. Part 3 of 3
  203. DocumentTender Document PF65/2022
  204. DocumentTender Document PF66/2022
  205. DocumentTender Document CPTL06/22
  206. DocumentTender Document CPTL07/22
  207. DocumentTender Document CPTL08/22
  208. DocumentTender Document DBN22/10/02
  209. Part 1 of 3
  210. Part 2 of 3
  211. Part 3 of 3
  212. DocumentTender Document CPTL05/22
  213. DocumentTender Document CPTL09/22
  214. DocumentTender Document DBN22/10/01
  215. Part 1 of 3
  216. Part 2 of 3
  217. Part 3 of 3
  218. DocumentTender Document H22/004PF
  219. DocumentTender Document DBNQ22/11/03
  220. DocumentTender Document HP22/007GS
  221. DocumentTender Document PECL01/2022
  222. DocumentTender Document PLK22/08
  223. DocumentTender Document CPTSC06/22
  224. DocumentTender Document CPTSC09/22 Addendum
  225. DocumentTender Document CPTSC09/22
  226. DocumentTender Document JHB22/26
  227. DocumentTender Document CPTL02/22 Addendum
  228. DocumentTender Document CPTL02/22
  229. DocumentTender Document CPTSC07/22
  230. DocumentTender Document CPTSC08/22
  231. DocumentTender Document ID-167040
  232. Doc 1
  233. Doc 2
  234. DocumentTender Document KIM05/2022
  235. Doc 1
  236. Doc 2
  237. DocumentTender Document LS09/2022
  238. DocumentTender Document CPTL03/22
  239. DocumentTender Document CPTL04/22
  240. DocumentTender Document CPTL10/22
  241. DocumentTender Document CPTL11/22
  242. DocumentTender Document H22/006GS
  243. DocumentTender Document H22/007GS Addendum
  244. DocumentTender Document H22/007GS
  245. DocumentTender Document PLK22/07
  246. DocumentTender Document CPTYT19/22
  247. DocumentTender Document ID-166842
  248. Part 1
  249. Part 2
  250. DocumentTender Document KIM04/2022 Addendum
  251. DocumentTender Document KIM04/2022
  252. Part 1
  253. Part 2
  254. DocumentTender Document H22/006AI
  255. DocumentTender Document H22/007AI
  256. Book 1 of 2
  257. Book 2 Part 1
  258. Book 2 Part 2
  259. DocumentTender Document CPT1005/22
  260. Doc 1
  261. Doc 2
  262. DocumentTender Document CPTSC05/22
  263. DocumentTender Document H22/009AI
  264. DocumentTender Document H22/010AI
  265. DocumentTender Document PF55/2022
  266. DocumentTender Document H22/003AI
  267. DocumentTender Document H22/004AI
  268. DocumentTender Document H22/005AI
  269. DocumentTender Document CPTYT01/22
  270. DocumentTender Document CPTYT02/22
  271. DocumentTender Document CPTYT13/22
  272. DocumentTender Document CPTYT14/22
  273. DocumentTender Document CPTYT15/22
  274. DocumentTender Document CPTYT16/22
  275. DocumentTender Document CPTYT17/22
  276. DocumentTender Document CPTYT18/22
  277. DocumentTender Document CPTYT03/22
  278. DocumentTender Document CPTYT04/22
  279. DocumentTender Document CPTYT05/22
  280. DocumentTender Document CPTYT06/22
  281. DocumentTender Document CPTYT07/22
  282. DocumentTender Document CPTYT08/22
  283. DocumentTender Document CPTYT09/22
  284. DocumentTender Document H22/005GS
  285. DocumentTender Document HP22/002GS
  286. DocumentPart 1 of 3
  287. DocumentPart 2 of 3
  288. DocumentPart 3 of 3
  289. DocumentTender Document HP22/004GS
  290. DocumentTender Document CPTYT20/22
  291. DocumentTender Document CPTYT21/22
  292. DocumentTender Document CPTYT22/22
  293. DocumentTender Document CPTYT23/22
  294. DocumentTender Document CPTYT24/22
  295. DocumentTender Document CPTYT25/22
  296. DocumentTender Document ID-167396 Addendum
  297. Doc 1
  298. Doc 2
  299. DocumentTender Document ID-167396
  300. Part 1
  301. Part 2
  302. DocumentTender Document LS06/2022
  303. DocumentTender Document LS07/2022
  304. DocumentTender Document LS08/2022
  305. DocumentTender Document DBN22/09/04
  306. DocumentTender Document HP22/003GS
  307. DocumentTender Document DBN22/09/03
  308. DocumentTender Document H22/003PF
  309. DocumentTender Document MTH31/2022
  310. DocumentTender Document MTH33/2022
  311. DocumentTender Document MTH34/2022
  312. DocumentTender Document MTH35/2022
  313. DocumentTender Document MTH36/2022
  314. DocumentTender Document CPTSC02/22
  315. DocumentTender Document CPTYT10/22
  316. DocumentTender Document CPTYT11/22
  317. DocumentTender Document CPTYT12/22
  318. DocumentTender Document MTH47/2022
  319. DocumentTender Document MTH54/2022
  320. DocumentTender Document DBN22/09/02
  321. DocumentPart 1 of 2
  322. DocumentPart 2 0f 2
  323. DocumentTender Document MTH32/2022
  324. DocumentTender Document MTH48/2022
  325. DocumentTender Document MTH49/2022
  326. DocumentTender Document MTH50/2022
  327. DocumentTender Document MTH51/2022
  328. DocumentTender Document MTH52/2022
  329. DocumentTender Document MTH53/2022
  330. DocumentTender Document CPT1004/22
  331. DocumentTender Document CPTC003/22
  332. DocumentTender Document CPTSC04/22
  333. DocumentTender Document CPTSC03/22
  334. DocumentTender Document DBN22/09/01
  335. DocumentTender Document H22/002GS
  336. DocumentTender Document H22/003GS
  337. DocumentTender Document H22/001PF
  338. DocumentTender Document H22/002PF
  339. DocumentTender Document HP22/001GS
  340. DocumentTender Document PLK22/005
  341. DocumentTender Document PLK22/006
  342. DocumentTender Document CPT1003/22
  343. DocumentTender Document CPTC002/22 Addendum
  344. DocumentTender Document CPTC002/22
  345. DocumentTender Document ID-143797
  346. DocumentTender Document ID-143904
  347. DocumentTender Document ID-150943
  348. DocumentTender Document ID-151796
  349. DocumentTender Document ID-163797
  350. DocumentTender Document DBN22/08/05 Erratum
  351. DocumentTender Document DBN22/08/06 Erratum
  352. DocumentTender Document LS02/2022 Erratum
  353. DocumentTender Document ID-164103
  354. DocumentPart 1 of 2
  355. DocumentPart 2 of 2
  356. DocumentTender Document CPT1001/22
  357. DocumentDoc 1
  358. DocumentDoc 2
  359. DocumentTender Document PE02/2022
  360. DocumentTender Document PE03/2022
  361. DocumentTender Document PE04/2022
  362. DocumentTender Document CPTC001/22
  363. DocumentTender Document CPT1001/22
  364. DocumentPart 1 of 4
  365. DocumentPart 2 of 4
  366. DocumentPart 3 of 4
  367. DocumentPart 4 of 4
  368. DocumentTender Document CPT1002/22
  369. DocumentDoc 1
  370. DocumentDoc 2
  371. DocumentDoc 3
  372. DocumentTender Document ID-161451
  373. DocumentTender Document KIM03/2022
  374. DocumentDoc 1
  375. DocumentDoc 2
  376. DocumentTender Document LS02/2022
  377. DocumentTender Document LS03/2022
  378. DocumentTender Document LS04/2022
  379. DocumentTender Document LS05/2022
  380. DocumentTender Document MTH37/2022
  381. DocumentTender Document MTH38/2022
  382. DocumentTender Document MTH39/2022
  383. DocumentTender Document MTH40/2022
  384. DocumentTender Document MTH41/2022
  385. DocumentTender Document MTH42/2022
  386. DocumentTender Document MTH43/2022
  387. DocumentTender Document MTH44/2022
  388. DocumentTender Document MTH45/2022
  389. DocumentTender Document MTH46/2022
  390. DocumentTender Document DBN22/08/06
  391. DocumentTender Document JHB22/03
  392. DocumentTender Document JHB22/04
  393. DocumentTender Document DBN22/08/05
  394. DocumentTender Document DBN22/08/04
  395. DocumentTender Document PLK22/02
  396. DocumentTender Document PLK22/04
  397. DocumentTender Document CPTSC01/22
  398. DocumentTender Document ID-156494
  399. DocumentTender Document PF45/2022
  400. DocumentTender Document PF46/2022
  401. DocumentTender Document PF47/2022
  402. DocumentTender Document MTH24/2022
  403. DocumentTender Document MTH25/2022
  404. DocumentTender Document MTH26/2022
  405. DocumentTender Document MTH27/2022
  406. DocumentTender Document MTH28/2022
  407. DocumentTender Document MTH29/2022
  408. DocumentTender Document MTH30/2022
  409. DocumentTender Document PT22/005
  410. DocumentTender Document H22/001AI
  411. DocumentTender Document H22/002AI
  412. Book 1 of 2 Part 1 of 3
  413. Book 1 of 2 Part 2 of 3
  414. Book 1 of 2 Part 3 of 3
  415. Book 2 of 2
  416. DocumentTender Document DBN22/08/01
  417. DocumentTender Document DBN22/08/02
  418. DocumentTender Document DBN22/08/03
  419. DocumentTender Document LSPE05/2022
  420. DocumentTender Document LSPE06/2022
  421. DocumentTender Document MTH18/2022
  422. DocumentTender Document MTH19/2022
  423. DocumentTender Document MTH20/2022
  424. DocumentTender Document MTH21/2022
  425. DocumentTender Document MTH22/2022
  426. DocumentTender Document MTH23/2022
  427. DocumentTender Document PES01/2022
  428. DocumentTender Document LSPE02/2022
  429. DocumentTender Document LSPE03/2022
  430. DocumentTender Document LSPE04/2022
  431. DocumentTender Document MTH13/2022
  432. DocumentTender Document MTH14/2022
  433. DocumentTender Document MTH15/2022
  434. DocumentTender Document MTH16/2022
  435. DocumentTender Document MTH17/2022
  436. DocumentTender Document LSPE01/2022
  437. DocumentTender Document MTH12/2022
  438. DocumentTender Document MTH04/2022 Erratum
  439. DocumentTender Document MTH05/2022 Erratum
  440. DocumentTender Document MTH06/2022 Erratum
  441. DocumentTender Document MTH07/2022 Erratum
  442. DocumentTender Document MTH08/2022 Erratum
  443. DocumentTender Document PT22/003
  444. DocumentTender Document PT22/004
  445. DocumentTender Document PT22/001
  446. DocumentTender Document MTH01/2022 Erratum
  447. DocumentTender Document MTH02/2022 Erratum
  448. DocumentTender Document MTH03/2022 Erratum
  449. DocumentTender Document PF31/2022
  450. DocumentTender Document PF34/2022
  451. DocumentTender Document PF35/2022
  452. DocumentTender Document PF36/2022
  453. DocumentTender Document PF37/2022
  454. DocumentTender Document MTH10/2022
  455. DocumentTender Document MTH11/2022
  456. DocumentTender Document MTH09/2022
  457. DocumentTender Document MTH04/2022
  458. DocumentTender Document MTH05/2022
  459. DocumentTender Document MTH07/2022
  460. DocumentTender Document MTH07/2022
  461. DocumentTender Document MTH08/2022
  462. DocumentTender Document MTH01/2022
  463. DocumentTender Document MTH02/2022
  464. DocumentTender Document MTH03/2022
  465. DocumentTender Document PF25/2022
  466. DocumentTender Document PF26/2022
  467. DocumentTender Document PF29/2022
  468. DocumentTender Document PF32/2022
  469. DocumentTender Document PF10/2022
  470. DocumentTender Document PF27/2022
  471. DocumentTender Document PF28/2022
  472. DocumentTender Document PF30/2022
  473. DocumentTerms of Reference RFI2022/001GS
  474. DocumentTender Document DBN22/02/03
  475. Volume 1
  476. Volume 2
  477. Volume 3
  478. Volume 4
  479. DocumentTender Document DBN22/02/01
  480. Volume 1
  481. Volume 2
  482. Volume 3
  483. Volume 4
  484. DocumentTender Document DBN22/02/02
  485. Volume 1
  486. Volume 2
  487. Volume 3
  488. Volume 4
  489. DocumentTender Document CPTL30/21
  490. DocumentTender Document CPTL31/21
  491. DocumentTender Document CPTL32/21
  492. DocumentTender Document CPTL33/21
  493. DocumentTender Document CPTL34/21
  494. DocumentTender Document CPTL35/21
  495. DocumentTender Document CPTL36/21
  496. DocumentTender Document H21/017AI
  497. Part 1
  498. Part 2
  499. DocumentTender Document KIM02/2022
  500. DocumentTender Document LS01/2022
  501. DocumentTender Document PEQ01/2022
  502. DocumentDoc 1
  503. DocumentDoc 2
  504. DocumentTender Document RFQ11/2021
  505. DocumentTender Document RFQ12/2021
  506. DocumentTender Document RFQ13/2021
  507. DocumentTender Document RFQ14/2021
  508. DocumentTender Document RFQ15/2021
  509. DocumentTender Document RFQ16/2021
  510. DocumentTender Document RFQ17/2021
  511. DocumentTender Document RFQ18/2021
  512. DocumentTender Document RFQ19/2021
  513. DocumentTender Document RFQ20/2021
  514. DocumentTender Document RFQ21/2021
  515. DocumentTender Document RFQ22/2021
  516. DocumentTender Document RFQ23/2021
  517. DocumentTender Document RFQ24/2021
  518. DocumentTender Document RFQ25/2021
  519. DocumentTender Document RFQ26/2021
  520. DocumentTender Document PT21/034
  521. DocumentTender Document CPTL24/21
  522. DocumentTender Document CPTL25/21
  523. DocumentTender Document CPTL26/21
  524. DocumentTender Document CPTL27/21
  525. DocumentTender Document CPTL28/21
  526. DocumentTender Document CPTL29/21
  527. DocumentTender Document H21/016AI
  528. Book 1 of 2 Part 1
  529. Book 1 of 2 Part 2
  530. Book 1 of 2 Part 3
  531. Book 2 of 2 Part 1
  532. Book 2 of 2 Part 2
  533. Book 2 of 2 Part 3
  534. Book 2 of 2 Part 4
  535. Book 2 of 2 Part 5
  536. Book 2 of 2 Part 6
  537. DocumentTender Document KIM01/2022
  538. DocumentTender Document MTH43/2021
  539. DocumentTender Document MTH44/2021
  540. DocumentTender Document MTH45/2021
  541. DocumentTender Document MTH46/2021
  542. DocumentTender Document DBN22/01/02
  543. DocumentTender Document DBN22/01/01
  544. DocumentTender Document CPTSC25/21
  545. DocumentTender Document CPTSC26/21
  546. DocumentTender Document PLK22/01
  547. DocumentTender Document PT21/032
  548. DocumentTender Document PT21/033
  549. DocumentTender Document PT21/029
  550. DocumentTender Document PT21/030
  551. DocumentTender Document PT21/031
  552. DocumentTender Document DBN21/11/04
  553. DocumentTender Document CPTSC24/21
  554. DocumentTender Document H21/010PF
  555. DocumentTender Document MTH32/2021
  556. DocumentTender Document MTH33/2021
  557. DocumentTender Document MTH34/2021
  558. DocumentTender Document MTH35/2021
  559. DocumentTender Document MTH36/2021
  560. DocumentTender Document MTH37/2021
  561. DocumentTender Document MTH38/2021
  562. DocumentTender Document MTH39/2021
  563. DocumentTender Document MTH40/2021
  564. DocumentTender Document CPTC003/21
  565. DocumentTender Document CPTC004/21
  566. DocumentTender Document CPTC005/21
  567. DocumentTender Document CPTC006/21
  568. DocumentTender Document HP21/015GS
  569. DocumentTender Document HP21/016GS
  570. DocumentTender Document HP21/017GS
  571. DocumentTender Document MTH41/2021
  572. DocumentTender Document H21/009PF
  573. DocumentTender Document CPTYT26/21
  574. DocumentTender Document CPTYT27/21
  575. DocumentTender Document CPTYT28/21
  576. DocumentTender Document CPTYT29/21
  577. DocumentTender Document CPTYT30/21
  578. DocumentTender Document CPTYT31/21
  579. DocumentTender Document CPTYT32/21
  580. DocumentTender Document DBN21/11/02
  581. DocumentTender Document DBN21/11/03
  582. DocumentTender Document H21/007PF
  583. DocumentTender Document H21/008PF
  584. DocumentTender Document KIM16/2021
  585. Part 1
  586. Part 2
  587. Part 3
  588. Part 4
  589. Part 5
  590. Part 6
  591. DocumentTender Document SM21/2021
  592. DocumentTender Document SM22/2021
  593. DocumentTender Document SM23/2021
  594. DocumentTender Document CPTC007/21
  595. DocumentTender Document KIM17/2021
  596. DocumentTender Document SM24/2021
  597. DocumentTender Document SM25/2021
  598. DocumentTender Document LS03/2021
  599. DocumentTender Document PLK21/54
  600. DocumentTender Document PLK21/55
  601. DocumentTender Document PLK21/56
  602. DocumentTender Document PLK21/57
  603. DocumentTender Document DBN21/11/35
  604. DocumentTender Document PEQ18/2021
  605. Doc 1
  606. Doc 2
  607. DocumentTender Document PT21/025
  608. DocumentTender Document PT21/026
  609. DocumentTender Document PT21/027
  610. DocumentTender Document DBN21/11/01
  611. DocumentTender Document PT21/023
  612. DocumentTender Document PT21/024
  613. DocumentTender Document PT21/009
  614. DocumentTender Document H21/004PF
  615. DocumentTender Document H21/006PF
  616. DocumentTender Document PLK21/37
  617. DocumentTender Document PLK21/38
  618. DocumentTender Document WMK01/2021
  619. DocumentTender Document WMK02/2021
  620. DocumentTender Document WMK03/2021
  621. DocumentTender Document WMK04/2021
  622. DocumentTender Document PEH01/2021
  623. DocumentTender Document 300D21023
  624. DocumentTender Document KIM13.1/2021
  625. Vol 1
  626. Vol 2
  627. Vol 3 Part 1
  628. Vol 3 Part 2
  629. KIM13.1 Returnable Documents
  630. KIM13.1 Upington Labour Offices RR BOQ
  631. DocumentTender Document KIM14/2021
  632. DocumentTender Document LS14/2021
  633. DocumentTender Document PT21/021
  634. DocumentTender Document PLK21/50
  635. DocumentTender Document PLK21/51
  636. DocumentTender Document PT21/017
  637. DocumentTender Document PT21/018
  638. DocumentTender Document PEQ16/2021
  639. DocumentTender Document PEQ17/2021
  640. Doc 1
  641. Doc 2
  642. DocumentTender Document CPT300D21022
  643. DocumentTender Document CPTSC23/21
  644. DocumentTender Document H21/005PF
  645. DocumentTender Document CPT1003/21
  646. DocumentTender Document 200D21015
  647. DocumentTender Document 300D21017
  648. DocumentTender Document PLK21/45
  649. DocumentTender Document PLK21/46
  650. DocumentTender Document PLK21/49
  651. DocumentTender Document PT21/016
  652. DocumentTender Document PT21/019
  653. DocumentTender Document PT21/020
  654. DocumentTender Document PFMA/SCM/01
  655. DocumentTender Document PF55/2021
  656. DocumentTender Document DBN21/09/02 Erratum
  657. DocumentTender Document PT21/014
  658. DocumentTender Document PT21/015
  659. DocumentTender Document MAM09/2021
  660. DocumentTender Document ID98404
  661. DocumentTender Document PF48-2021
  662. DocumentTender Document PF50-2021
  663. DocumentTender Document PF51-2021
  664. DocumentTender Document MTH31/2021
  665. DocumentTender Document CPTSC19/21
  666. DocumentTender Document CPTSC20/21
  667. DocumentTender Document CPTSC21/21
  668. DocumentTender Document CPTSC22/21
  669. DocumentTender Document H21/009AI
  670. DocumentTender Document H21/010AI
  671. DocumentTender Document H21/012AI
  672. DocumentPart 1
  673. DocumentPart 2
  674. DocumentTender Document H21/014AI
  675. DocumentTender Document H20/047AI
  676. DocumentTender Document DBN21/10/02
  677. BERGVILLE -VOLUME 1 TENDER DOCUMENT
  678. Volume 2 Part 1 Returnable Documents & BOQ
  679. Volume 2 Part 2.1 BOQ
  680. Volume 2 Part 2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  681. Volume 2 Part 2.2.2.1 ELECTRICAL INSTALLATION
  682. Volume 2 Part 3 MECHANICAL INSTALLATION
  683. Volume 2 Part 4 Returnable Documents 2
  684. Volume 2 Part Electrical drawings 1
  685. Volume 2 Part Electrical drawings 2
  686. BERGVILLE - VOLUME 3 TENDER DOC
  687. DocumentTender Document DBN21/10/01
  688. DocumentTender Document PF38/2021
  689. DocumentTender Document KIM11/2021
  690. Tender Document Part1
  691. Tender Document Part2
  692. DocumentTender Document PEQ15/2021
  693. Tender Document Part1
  694. Tender Document Part2
  695. DocumentTender Document PLK21/33
  696. DocumentTender Document PLK21/34
  697. DocumentTender Document PLK21/45
  698. DocumentTender Document PLK21/36
  699. DocumentTender Document PLK21/39
  700. DocumentTender Document PLK21/40
  701. DocumentTender Document PLK21/41
  702. DocumentTender Document PLK21/43
  703. DocumentTender Document PLK21/44
  704. DocumentTender Document DPE02/2021
  705. DocumentTender Document PEHQ12/2021
  706. DocumentTender Document PEHQ13/2021
  707. DocumentTender Document PEHQ14/2021
  708. DocumentTender Document ID96741
  709. DocumentTender Document MTH29/2021
  710. DocumentTender Document HP21/014GS
  711. DocumentTender Document PE20/2021
  712. DocumentTender Document CPTYT23/21
  713. DocumentTender Document CPTYT24/21
  714. DocumentTender Document CPTYT25/21
  715. DocumentTender Document LSPE04/2021
  716. DocumentTender Document LSPE05/2021
  717. DocumentTender Document LSPE06/2021
  718. DocumentTender Document HP21/012GS
  719. DocumentTender Document HP21/013GS
  720. DocumentTender Document PLK21/28
  721. DocumentTender Document PLK21/29
  722. DocumentTender Document PLK21/31
  723. DocumentTender Document PLK21/32
  724. DocumentTender Document KIM12/2021
  725. Doc 1
  726. Doc 2
  727. DocumentTender Document DBN21/09/02
  728. DocumentTender Document DBN21/09/03
  729. DocumentTender Document PEHQ09/2021
  730. DocumentTender Document PEHQ10/2021
  731. DocumentTender Document PEHQ11/2021
  732. DocumentTender Document MTH26/2021
  733. DocumentTender Document MTH27/2021
  734. DocumentTender Document MTH28/2021
  735. DocumentTender Document PLK21/25
  736. DocumentTender Document PLK21/26
  737. DocumentTender Document PLK21/27
  738. DocumentTender Document CPTSC17/21
  739. DocumentTender Document CPTSC18/21
  740. DocumentTender Document PE18/2021
  741. Doc 1
  742. Doc 2
  743. DocumentTender Document PEQ12/2021
  744. DocumentTender Document PEQ13/2021
  745. DocumentTender Document PEQ14/2021
  746. DocumentTender Document PEHQ08/2021
  747. DocumentTender Document SM16/2021
  748. DocumentTender Document CPTSC15/21
  749. DocumentTender Document CPTSC16/21
  750. DocumentTender Document CPTL13/21
  751. DocumentTender Document CPTL14/21
  752. DocumentTender Document CPTL15/21
  753. DocumentTender Document CPTL16/21
  754. DocumentTender Document CPTL17/21
  755. DocumentTender Document CPTL18/21
  756. DocumentTender Document CPTL20/21
  757. DocumentTender Document DBN21/09/01
  758. DocumentTender Document PT21/011
  759. DocumentTender Document PLK21/024
  760. DocumentTender Document RFP01/2021 Erratum
  761. DocumentTender Document RFP01/2021
  762. DocumentTender Document RFP02/2021 Erratum
  763. DocumentTender Document RFP02/2021
  764. DocumentTender Document RFP03/2021 Erratum
  765. DocumentTender Document RFP03/2021
  766. DocumentTender Document RFP04/2021
  767. DocumentTender Document CPTYT18/21
  768. DocumentTender Document CPTYT19/21
  769. DocumentTender Document CPTYT20/21
  770. DocumentTender Document CPTYT21/21
  771. DocumentTender Document CPTYT22/21
  772. DocumentTender Document KIM10/2021
  773. Vol 1 of 3
  774. Vol 2 of 3
  775. Vol 3 of 3
  776. DocumentTender Document PLK21/22
  777. DocumentTender Document PLK21/23
  778. DocumentTender Document CPT1001/21
  779. DocumentTender Document CPTSC13/21
  780. DocumentTender Document CPTSC14/21
  781. DocumentTender Document DBN21/08/09
  782. DocumentTender Document DBN21/08/08
  783. DocumentTender Document DBN21/08/07
  784. DocumentTender Document DBN21/08/06
  785. DocumentTender Document DBN21/08/05
  786. DocumentTender Document PET12/2021
  787. Doc 1
  788. Doc 2
  789. DocumentTender Document PET13/2021
  790. Doc 1
  791. Doc 2
  792. DocumentTender Document DBN21/07/04 Erratum
  793. Doc 1
  794. Doc 2
  795. DocumentTender Document DBN21/07/05 Erratum
  796. Doc 1
  797. Doc 2
  798. DocumentTender Document PEQ11/2021
  799. Doc 1
  800. Doc 2
  801. DocumentTender Document CPTSC09/21
  802. DocumentTender Document CPTSC10/21
  803. DocumentTender Document CPTSC11/21
  804. DocumentTender Document PLK21/18
  805. DocumentTender Document MTH23/2021
  806. DocumentTender Document DBN21/08/03
  807. DocumentTender Document DBN21/08/04 Addendum
  808. 3313-C-001 Female Quarters Guest Apartment 2
  809. 3313-D-001 Female Single Quarters 2
  810. 3313-I-001 Logistics
  811. DCS Westville - Electrical dwg 1
  812. DCS Westville - Electrical dwg 2
  813. DCS WESTVILLE-BoQ for tender (August 2021)
  814. DocumentTender Document DBN21/08/04
  815. Part 1
  816. Part 2
  817. Part 3
  818. Part 4
  819. Part 5
  820. DocumentTender Document DBN21/08/01
  821. DocumentTender Document DBN21/08/02
  822. DocumentDetails of Zoom Meeting For CPTL08/10/11/12/83
  823. DocumentTender Document CPTL08/21
  824. DocumentTender Document CPTL10/21
  825. DocumentTender Document CPTL11/21
  826. DocumentTender Document CPTL12/21
  827. DocumentTender Document CPTSC08/21
  828. DocumentTender Document PLK21/16
  829. DocumentTender Document PLK21/17
  830. DocumentTender Document PLK21/19
  831. DocumentTender Document PLK21/20
  832. DocumentTender Document PLK21/21
  833. DocumentTender Document CPTL83/21
  834. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  835. SWORN AFFIDAVIT – B-BBEE QUALIFYING SMALL ENTERPRISE – PROPERTY SECTOR
  836. DocumentTender Document PECL07/2021
  837. DocumentTender Document MTH22/2021
  838. DocumentTender Document DBN21/07/03
  839. DocumentTender Document DBN21/07/04
  840. DocumentTender Document DBN21/07/05
  841. DocumentTender Document H21/003PF
  842. DocumentTender Document CPTYT15/21
  843. DocumentTender Document CPTYT16/21
  844. DocumentTender Document CPTYT17/21
  845. DocumentTender Document ID82287
  846. DocumentTender Document ID82290
  847. DocumentTender Document HP21/005GS
  848. DocumentTender Document HP21/006GS
  849. DocumentTender Document HP21/007GS
  850. DocumentTender Document HP21/008GS
  851. DocumentTender Document HP21/009GS
  852. DocumentTender Document CPTYT08/21
  853. DocumentTender Document CPTYT09/21
  854. DocumentTender Document CPTYT10/21
  855. DocumentTender Document CPTYT11/21
  856. DocumentTender Document CPTYT12/21
  857. DocumentTender Document CPTYT13/21
  858. DocumentTender Document CPTYT14/21
  859. DocumentTender Document KIM06/2021
  860. DocumentTender Document MTH20/2021
  861. DocumentTender Document H21/004GS
  862. DocumentTender Document HP21/004GS
  863. DocumentTender Document ID 83781
  864. DocumentTender Document KIM09/2021
  865. DocumentTender Document PT21/006
  866. DocumentTender Document MTH18/2021
  867. DocumentTender Document MTH19/2021
  868. DocumentTender Document HP21/003GS
  869. DocumentTender Document CPTS07/21
  870. DocumentTender Document ID 82286
  871. DocumentTender Document KIM05/2021
  872. DocumentTender Document KIM07/2021
  873. Part 1
  874. Part 2
  875. DocumentTender Document KIM08/2021
  876. DocumentTender Document PET10/2021
  877. Doc 1
  878. Doc 2
  879. DocumentTender Document PET11/2021
  880. Doc 1
  881. Doc 2
  882. DocumentTender Document DBN21/07/02
  883. Volume 1
  884. Volume 2
  885. Erratum
  886. DocumentTender Document DBN21/07/01
  887. Volume 1
  888. Volume 2
  889. Erratum
  890. DocumentTender Document PF41/2021
  891. DocumentTender Document H21/003GS
  892. DocumentTender Document PE15/2021
  893. DocumentTender Document H21/003AI
  894. DocumentTender Document H21/004AI
  895. DocumentTender Document H21/005AI
  896. DocumentTender Document H21/001GS
  897. DocumentTender Document PEQ09/2021
  898. Document 1
  899. Document 2
  900. DocumentTender Document PEQ10/2021
  901. Document 1
  902. Document 2
  903. DocumentTender Document H21/002PF
  904. DocumentTender Document MTH15/2021
  905. DocumentTender Document MTH16/2021
  906. DocumentTender Document MTH17/2021
  907. DocumentTender Document LS03/2021
  908. DocumentTender Document LS12/2021
  909. DocumentTender Document CPTC001/21
  910. DocumentTender Document CPTC002/21
  911. DocumentTender Document H21/006AI
  912. Book 1 of 2
  913. Book 2 of 2
  914. DocumentTender Document H21/007AI
  915. Book 1 of 3
  916. Book 2 of 3
  917. Book 3 of 3
  918. DocumentTender Document H21/008AI
  919. DocumentTender Document LS07/2021
  920. DocumentTender Document LS08/2021
  921. DocumentTender Document LS09/2021
  922. DocumentTender Document LS10/2021
  923. DocumentTender Document PF35/2021
  924. DocumentTender Document PF37/2021
  925. DocumentTender Document DBN21/06/01
  926. DocumentTender Document DBN21/06/02
  927. DocumentTender Document DBN21/06/03
  928. DocumentTender Document DBN21/06/04
  929. DocumentTender Document DBN21/06/05
  930. Part 1
  931. Part 2
  932. Part 3
  933. DocumentTender Document DBNQ21/06/09
  934. DocumentTender Document MTH13/2021
  935. DocumentTender Document LS11/2021
  936. DocumentTender Document PF34/2021
  937. DocumentTender Document PF36/2021
  938. DocumentTender Document PF40/2021
  939. DocumentTender Document DBNQ21/06/01
  940. DocumentTender Document CPTYT01/21
  941. DocumentTender Document CPTYT02/21
  942. DocumentTender Document CPTYT03/21
  943. DocumentTender Document CPTYT04/21
  944. DocumentTender Document CPTYT05/21
  945. DocumentTender Document CPTYT06/21
  946. DocumentTender Document CPTYT07/21
  947. DocumentTender Document NST21/001
  948. DocumentTender Document NST21/002
  949. DocumentTender Document NST21/003
  950. DocumentTender Document NST21/004
  951. DocumentTender Document NST21/005
  952. DocumentTender Document NST21/006
  953. DocumentsTender Document PEQ05/2021
  954. Document 1
  955. Document 2
  956. DocumentsTender Document PEQ06/2021
  957. Document 1
  958. Document 2
  959. DocumentsTender Document PEQ07/2021
  960. Document 1
  961. Document 2
  962. Document 3
  963. DocumentTender Document DBNQ21/05/12
  964. DocumentsPart 1
  965. Part 2
  966. Part 2
  967. DocumentTender Document DBNQ21/05/14
  968. Volume 1
  969. Volume 2
  970. DocumentTender Document LS04/2021
  971. DocumentTender Document LS05/2021
  972. DocumentTender Document LS06/2021
  973. DocumentTender Document COK02/2021
  974. DocumentTender Document H21/001PF
  975. DocumentTender Document PE13/2021
  976. DocumentTender Document HP21/002GS
  977. Tender Document 1 of 2
  978. Tender Document 2 of 2
  979. DocumentTender Document DBN21/05/01
  980. DocumentTender Document DBN21/05/02
  981. DocumentTender Document LSPE02/2021
  982. DocumentTender Document LSPE03/2021
  983. DocumentTender Document PEC06/2021
  984. DocumentTENDER DOCUMENT H21/002AI
  985. 01 - WHITE
  986. 02 - PEACH
  987. 03 - WHITE
  988. 04 - PINK
  989. 05 - WHITE
  990. 06 - YELLOW
  991. 07 - BLUE
  992. 08 - WHITE
  993. DocumentTender Document HP21/001GS
  994. DocumentTender Document CPTSC05/21
  995. DocumentTender Document CPTSC06/21
  996. DocumentTender Document H21/001AI
  997. DocumentTender Document PEC05/2021
  998. DocumentTender Document PET09/2021
  999. DocumentTender Document DBNQ21/03/48
  1000. DocumentTender Document DBNQ21/03/50
  1001. DocumentTender Document PT21/001
  1002. DocumentTender Document PT21/003
  1003. DocumentTender Document PT21/004
  1004. DocumentTender Document CPTSC01/21
  1005. DocumentTender Document CPTSC02/21
  1006. DocumentTender Document CPTSC03/21
  1007. DocumentTender Document CPTSC04/21
  1008. DocumentTender Document PEC04/2021
  1009. DocumentTender Document PT20/009
  1010. DocumentTender Document PT20/010
  1011. DocumentTender Document PT20/011
  1012. Bill of quantity PT20/011
  1013. DocumentTender Document PT20/013
  1014. DocumentTender Document PT20/014
  1015. DocumentTender Document H20/029AI
  1016. DocumentTender Document H20/030AI
  1017. DocumentTender Document H20/035AI
  1018. DocumentTender Document H20/033AI
  1019. DocumentTender Document H20/034AI
  1020. DocumentTender Document H20/027AI
  1021. DocumentTender Document H20/028AI
  1022. DocumentTender Document ID 61036
  1023. Tender Document ID 61036 Volume 1
  1024. Tender Document ID 61036 Volume 2
  1025. DocumentTender Document KIM01/2021
  1026. Tender Document KIM01/2021 Volume 1
  1027. Tender Document KIM01/2021 Volume 2
  1028. Tender Document KIM01/2021 Volume 3
  1029. Tender Document KIM01/2021 Volume 4
  1030. DocumentTender Document PET06/2021
  1031. DocumentTender Document PET07/2021
  1032. DocumentTender Document PET08/2021
  1033. DocumentTENDER DOCUMENT H20/032AI
  1034. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1035. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1036. Tender Document H20/032AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1037. Tender Document H20/032AI BOOK 2 OF 2
  1038. DocumentTENDER DOCUMENT H20/026AI
  1039. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 1 of 3
  1040. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 2 of 3
  1041. Tender Document H20/026AI BOOK 1 OF 2 VOL 3 of 3
  1042. Tender Document H20/026AI BOOK 2 OF 2
  1043. DocumentTENDER DOCUMENT H20/025AI
  1044. Tender Document H20/025AI BOOK 1 OF 2
  1045. Tender Document H20/025AI BOOK 2 OF 2
  1046. DocumentTENDER DOCUMENT H20/019PF
  1047. DocumentTENDER DOCUMENT H20/031AI
  1048. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1049. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1050. Tender Document H20/031AI BOOK 1 OF 2 VOL 1
  1051. Tender Document H20/031AI BOOK 2 OF 2
  1052. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/021GS
  1053. DocumentTENDER DOCUMENT PE03/2021
  1054. DocumentTENDER DOCUMENT PE04/2021
  1055. DocumentTENDER DOCUMENT PE05/2021
  1056. DocumentTENDER DOCUMENT PE06/2021
  1057. DocumentTENDER DOCUMENT H20/017PF
  1058. DocumentTENDER DOCUMENT H20/018PF
  1059. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/53
  1060. DocumentTENDER DOCUMENT H20/024AI
  1061. 01 - WHITE
  1062. 02 - PEACH
  1063. 03 - WHITE
  1064. 04 - PINK
  1065. 05 - WHITE
  1066. 06 - YELLOW
  1067. 07 - BLUE
  1068. DocumentTENDER DOCUMENT HP20/022GS
  1069. DocumentTENDER DOCUMENT H20/005GS
  1070. DocumentTENDER DOCUMENT DBN21/03/02
  1071. DocumentTENDER DOCUMENT KIM04/2021
  1072. DocumentTender Document DBN21/03/01
  1073. DocumentTender Document PF16/2021
  1074. DocumentTender Document PF17/2021
  1075. DocumentTender Document PF18/2021
  1076. DocumentTender Document CPTYT23/20
  1077. DocumentAdvert KIM02 and KIM03/2021
  1078. DocumentAdvert papers Cleaning 2021
  1079. DocumentUpington Area UnPriced_BOQ_MV
  1080. Document2015 June PSSR Advert
  1081. DocumentBriefing Presentation Tender No: HP14/140
  1082. DocumentAttendance Register (HP14/140)
  1083. DocumentAttendance Register (HP14/001)
  1084. DocumentApproved Service Providers for Built Environments (PSSR).
  1085. DocumentApproved Suppliers for Goods and Services.
  1086. DocumentAttendance Register (HP13/036)
  1087. DocumentBRIEFING SESSION FOR THE APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER (SP) TO PRODUCE A COMPLETE, ACCURATE GRAP COMPLIANT IMMOVABLE ASSET REGISTER BY 31 MARCH 2016
  1088. DocumentHP12/077 Modus Operandi
  1089. DocumentHP12/077 Sec 13 Terms and conditions
  1090. DocumentTender HP12/077(Attendance Register)
  1091. DocumentTender HP12/077(Briefing for Prospective Bidders)
  1092. DocumentTender HP12/077(Intervention to improve the audit outcomes for NDPW)
  1093. DocumentHP12/052(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
  1094. DocumentGIS Fieldwork presentation HP12-056
  1095. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/054: APPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO CONDUCT LEASE AUDIT
  1096. DocumentEstimated Buildings land and other strustures leased per regional office 2009/2012
  1097. DocumentLease Audit presentation
  1098. MinutesAttendance Register (HP12-054)
  1099. DocumentTOR PRICING (HP12/052)
  1100. DocumentATTENDANCE REGISTER(HP12/052)
  1101. MinutesMINUTES OF THE BRIEFING SESSION MEETING FOR TENDER NO. H12/052: IMMOVABLE ASSETS
  1102. DocumentBRIEFING SESSION FOR AN APPOINTMENT OF SERVICE PROVIDER FOR THE PHYSICAL VERIFICATION OF IMMOVABLE ASSETS
  1103. DocumentATTENDANCE REGISTER
  1104. MinutesAPPOINTMENT OF A SERVICE PROVIDER TO ASSIST THE DEPARTMENT IN THE CLEANING OF THE AUDIT FINDINGS AND  IMPLEMENTATION OF SOUND FINANCIAL MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
  1105. DocumentEPWP LEARNERSHIP PROJECT 2012-PRICING STRUCTURE TEMPLATE
  1106. MinutesEPWP TENDER BRIEFING SESSION
  1107. DocumentTERMS OF REFERENCE - Media Clips
  1108. DocumentPRICE SCHEDULE FOR EPWP SIGN BOARDS HS12 TENDER
  1109. DocumentEPWP OVERVIEW PRESENTATION
  1110. MinutesEPWP SIGNBOARD TENDER BRIEFING SESSION(HS12/002)
  1111. DocumentDOCUMENTS TO BE SUBMITTED FOR TENDER HP11/077 AND HP11/078

  Enquiries

  Provisioning and Logistics